Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. július 8.

Környezetvédelem: Hogyan használhatnánk hatékonyabban a foszfort, és hogyan teremthetnénk lehetőségeket az újrahasznosítására?

A Bizottság konzultációt indít arról, hogyan lehetne fenntarthatóbb módon használni a foszfort. Ezt a kémiai elemet széles körben alkalmazzák a mezőgazdaságban, mivel alapvető összetevője a műtrágyáknak és takarmányoknak, de olyan erőforrás, amelyet nem lehet mással helyettesíteni. A készletek korlátozottak, az árak egy ideje ingadoznak, és jelenleg sok foszfor vész kárba – mindez aggályokat vet fel azt illetően, hogy az EU-ban és világszerte lesz-e utánpótlás a jövőben, és ha lesz, milyen áron.

A konzultáció keretében feltett kérdések arra vonatkoznak, hogy hogyan biztosítható, hogy a készletek a jövő nemzedékek számára is rendelkezésre álljanak, és hogy milyen módon lehet a legkisebbre csökkenteni a foszforhasználat esetleges nemkívánatos környezeti mellékhatásait. A mezőgazdasági területekről túlfolyó és a vízfolyásokba kerülő foszfor például a vízinövények és algák fokozott növekedését eredményezheti, ezt a jelenséget nevezik eutrofizációnak.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos a következőket nyilatkozta: „Ahelyett, hogy takarékosan bánnánk ezzel az értékes erőforrással, jelenleg hagyjuk, hogy szennyező anyag váljon belőle. A hatékonyabb foszforhasználat csökkenteni fogja az anyag környezetre gyakorolt hatását, és javítja majd az ellátás biztonságát. Új üzleti lehetőségeket is teremthetünk az újrahasznosítási ágazatban.”

A konzultáció célja, hogy vitát indítson a foszforhasználatról és arról, hogy az hogyan tehető erőforrás-hatékonyabbá. A közlemény nem egy konkrét, foszforról szóló jogszabály előkészítését szolgálja, hanem az európai intézmények és az érdekelt felek véleményét kívánja megismerni.

A dokumentum több lehetőséget is javasol, amelyekkel javítható lenne a jelenlegi helyzet, ilyen például a célzottabb műtrágya- és takarmányhasználat, a talajerózió csökkentése, valamint a trágyában, szennyvízben és komposztban található foszfor újrafelhasználásának ösztönzése. A hozzászólókat arra kérik, gondolják át azt is, mit lehetne tenni a foszfor egyéb forrásokból – például élelmiszer-hulladékból és biológiailag lebontható hulladékokból – történő visszanyerésének ösztönzése érdekében.

A közlemény azzal kapcsolatban is kikéri az érdekelt felek véleményét, hogy hogyan oldhatók meg a kereslet és kínálat problémái, hogyan kezelhető a talajszennyezés kockázata, és mely technológiákat vagy újításokat érdemes támogatni a fenntartható foszforhasználat fejlesztése érdekében.

Következő lépések

Az Európai Parlament, a Tanács és más európai intézmények, valamint a polgárok, közigazgatási szervek, nem kormányzati szervezetek és vállalkozások 2013. december 1-jéig fejthetik ki véleményüket. A Bizottság 2014 folyamán elemzi majd a hozzászólásokat, és beépíti ennek a munkának az eredményeit a kapcsolódó szakpolitikai területekbe, a mezőgazdasági politikától a víz- és hulladékügyön át a nyersanyagokhoz kapcsolódó munkáig.

Háttér

A modern mezőgazdasági rendszerek termelékenysége főként annak köszönhető, hogy műtrágyaként foszfort juttatnak a talajba és foszforral egészítik ki az állati takarmányokat. A foszfor legnagyobb része foszfátércbányákból származik, de az Unióban csak egyetlen ilyen bánya található, és az EU-ban felhasznált foszfátérc nagy része észak-afrikai vagy oroszországi eredetű. Jó áttekintést nyújt a helyzetről ez az oldal.

Jelenleg az élelmiszer-termelési lánc teljes hosszában sok foszfor megy veszendőbe, ami gyakran környezeti problémákat, például vízszennyezést okoz. Az uniós jog szabályozza a vizek foszforszennyezését olyan jogszabályok útján, mint a nitrátokról szóló irányelv vagy a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv, de jelenleg nem ösztönzi ennek a tápanyagnak a hatékonyabb használatát.

Sok tagállam tett már lépéseket a foszfor fokozottabb újrafelhasználásának és hatékony használatának támogatása érdekében, és az újrafelhasználás egyes formái – például a trágya és a szennyvíziszap termőföldekre való kijuttatása – már elterjedtek az egész Unióban. Ezeket a foszforforrásokat azonban nem mindig a megfelelő helyen vagy a megfelelő módon használják ahhoz, hogy a termények valóban hasznosítsák azokat.

Az EU – elsősorban a műtrágyákról szóló rendelet felülvizsgálata útján – dolgozik azon, hogy az újrahasznosított foszfor egyes ilyen forrásai könnyebben a piacra juthassanak.

További kutatások szükségesek az ígéretes technikák és technológiák terén, és a fenntartható mezőgazdasággal foglalkozó európai innovációs platform, valamint a Horizont 2020 kezdeményezés keretében végzett munka hozzájárul majd annak ösztönzéséhez, hogy az európai vállalkozások és kutatóintézetek eredményeket érjenek el e téren.

További információ:

A konzultációs célú közleményre mutató hivatkozás:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Lásd még:

http://ec.europa.eu/environment/natres/phosphorus.htm

http://www.phosphorusplatform.eu/

Kapcsolattartók:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar