Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 8. srpnja 2013.

Okoliš: Kako učinkovitije koristiti fosfor i stvoriti mogućnosti za recikliranje?

Komisija pokreće savjetovanje o korištenju fosfora na održiviji način. Fosfor se u velikoj mjeri koristi u poljoprivredi i bitan je sastojak gnojiva i hrane za životinje i nenadomjestivo je prirodno bogatstvo. Zalihe su ograničene, cijene su nestabilne, a velike se količine fosfora rasipaju što izaziva zabrinutost oko cijene i dostupnosti budućih zaliha u EU-u i diljem svijeta.

Savjetovanjem se propituju načini smanjivanja neželjenih popratnih učinaka koje upotreba fosfora može imati na okoliš te kako osigurati dovoljne rezerve budućim generacijama. Na primjer, otjecanje fosfora s polja u vodotoke može dovesti do povećanog rasta vodenih biljaka i algi, pojave poznate kao eutrofikacija.

Povjerenik EU-a za okoliš Janez Potočnik kaže: „Trenutno rasipamo ovo vrijedno prirodno bogatstvo i stvaramo onečišćenje. Učinkovitija će primjena smanjiti njegov utjecaj na okoliš i poboljšati sigurnost zaliha. Možemo stvoriti i nove poslovne prilike u sektoru recikliranja.”

Cilj je savjetovanja pokrenuti raspravu o fosforu i učinkovitijem korištenju ovog prirodnog bogatstva. Priopćenje nije zamišljeno imajući u vidu posebne propise o fosforu već kao poziv europskim institucijama i svim zainteresiranim stranama da iznesu svoja mišljenja o ovom pitanju.

Predloženo je nekoliko rješenja kojima bi se situacija mogla popraviti primjerice korištenjem gnojiva i životinjske hrane na ciljani način, smanjivanjem erozije tla te poticanjem recikliranja fosfora iz stajskog gnoja, otpadnih voda i komposta. Sudionici se pozivaju da razmotre što bi se moglo učiniti za poticanje recikliranja iz drugih izvora poput ostataka hrane ili biorazgradivog otpada.

Savjetovanjem se propituju i mišljenja o tome kako riješiti probleme ponude i potražnje, kako se nositi s rizikom od zagađenja tla te koje bi tehnologije i novine trebalo promicati radi poboljšanja učinkovite upotrebe fosfora.

Sljedeći koraci

Pozivaju se Europski parlament, Vijeće i ostale europske institucije, građani, tijela javne vlasti, nevladine organizacije i poduzetnici da do 1. prosinca 2013. iznesu svoja stajališta. Komisija će analizirati ta mišljenja tijekom 2014., a dobivene rezultate uključiti u odgovarajuća područja politike, od poljoprivredne politike preko vode i otpada do rada na sirovinama.

Pozadina

Učinkovitost modernih poljoprivrednih sustava u mnogome ovisi o dodavanju fosfora tlu kao gnojivo te hrani za životinje. Većina fosfora se dobiva iz rudnika fosfatnih stijena. Međutim, u EU-u postoji samo jedan takav rudnik dok najveći dio fosfatnih stijena koje EU koristi dolazi iz Sjeverne Afrike i Rusije. Dobar pregled situacije možete pronaći ovdje.

Trenutačno se velika količina fosfora gubi tijekom cijelog ciklusa proizvodnje hrane što često uzrokuje probleme u okolišu kao što je zagađenje voda. Zakonodavstvo EU-a uređuje zagađenje voda fosfatima kroz zakonske propise kao što su Direktiva o nitratima ili Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, ali trenutno ne potiče učinkovitije korištenje ove hranjive tvari.

Nekoliko je država članica poduzelo korake kako bi više potaknule recikliranje i učinkovito korištenje fosfora, a neki oblici ponovne uporabe kao što je primjena gnojiva i kanalizacijskog mulja uobičajeni su diljem EU-a. Međutim, ovi se izvori ne koriste uvijek na pravim mjestima ili na pravi način kako bi ih usjevi mogli iskoristiti.

EU radi na poboljšanju pristupa tržištu za neke od tih izvora recikliranog fosfora posebice kroz reviziju Uredbe o gnojivu.

Potrebno je provesti daljnja istraživanja tehnika i tehnologija budućnosti, a Europska inovacijska platforma o održivoj poljoprivredi zajedno s drugim naporima u okviru programa Horizon 2020., potaknut će investicije europskih poduzetnika i istraživačkih tijela.

Dodatne informacije:

Poveznica na savjetodavno priopćenje:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Pogledajte i:

http://ec.europa.eu/environment/natres/phosphorus.htm

http://www.phosphorusplatform.eu/

Kontakti:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar