Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 8. julija 2013

Število Erasmusovih študentov preseglo 3 milijone

Danes objavljeni podatki kažejo, da je od začetka izvajanja programa izmenjave EU Erasmus leta 1987 dotacije prejelo več kot 3 milijone študentov. Iz statistik za študijsko leto 2011–2012 je tudi razvidno, da je program omogočil več kot 250 000 študentom Erasmus – kar je nov rekord –, da del visokošolskega izobraževanja opravijo v tujini ali se odločijo za delovno prakso pri tujem podjetju in si tako izboljšajo zaposljivost. Poleg tega je več kot 46 500 akademskega in administrativnega osebja prejelo podporo Erasmus za poučevanje ali usposabljanje v tujini. Te priložnosti so namenjene izboljšanju kakovosti poučevanja in učenja v 33 državah, ki sodelujejo v programu (države članice EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica in Turčija).

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou je povedala: „Nedavni rekordni podatki, ki kažejo, da smo presegli cilj 3 milijonov študentov Erasmus, potrjujejo trajno uspešnost in priljubljenost programa. V času gospodarskih težav in visoke brezposelnosti med mladimi je Erasmus pomembnejši kot kadar koli prej. Erasmusovi študenti lahko s pridobljenimi spretnostmi in mednarodnimi izkušnjami izboljšajo svojo zaposljivost in mobilnost na trgu dela. Prav tako je Erasmus odigral pomembno vlogo pri izboljšanju kakovosti visokega šolstva v Evropi, saj je univerzam in drugim visokošolskim ustanovam omogočil več mednarodnega sodelovanja. Ponosno lahko povem, da bo naš nov program Erasmus+ v naslednjih sedmih letih omogočil študij, usposabljanje, poučevanje ali prostovoljno prakso v tujini 4 milijonom mladim.“

Med državami, ki sodelujejo v programu Erasmus, so bile v študijskem letu 2011–2012 med študenti najpopularnejše Španija, Francija in Nemčija. Največ študentov je v tujino napotila Španija, sledili sta Nemčija in Francija (glej MEMO/13/647).

Skoraj 205 000 študentov, kar je 80 % vseh, ki so 2011–2012 prejeli podporo Erasmus, se je odločilo za povprečno šestmesečni študij na tuji univerzi ali drugi visokošolski ustanovi kot del svojega dodiplomskega študija. Število kandidatov, ki so se odločili za študij, se je v primerjavi s prejšnjim letom povečalo za 7,5 %. Delovne prakse v podjetjih so čedalje bolj priljubljene, saj se je njihovo število glede na prejšnje leto povečalo za 18 %. Za to možnost se je v obdobju 2011–2012 odločil vsak peti študent Erasmus, kar je skupaj skoraj 50 000 študentov.

V večini držav je povpraševanje še naprej presegalo število razpoložljivih dotacij iz programa Erasmus. Povprečna mesečna dotacija Erasmus, namenjena kritju dela dodatnih življenjskih in potnih stroškov v tujini, je znašala 252 evrov. Dotacija, ki že tri leta ostaja stabilna, se v nekaterih državah lahko poveča s sredstvi iz nacionalnih, regionalnih ali institucionalnih skladov.

Erasmus+, nov program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport, ki se bo začel januarja 2014, bo zasnovan podobno kot program Erasmus. Do leta 2020 bo 4 milijonom ljudi omogočil študij, usposabljanje, poučevanje ali prostovoljno prakso v tujini. V okviru programa bo po pričakovanjih na voljo približno 14,5 milijarde EUR za obdobje 2014–2020, kar je 40 % več od sredstev iz trenutnih programov mobilnosti v izobraževanju in usposabljanju. Erasmus+ bo nadomestil trenutne programe vseživljenjskega učenja (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programe Mladi v akciji, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ter program dvostranskega sodelovanja z industrializiranimi državami.

Ozadje

Komisija je v strategiji za posodobitev visokošolskega izobraževanja (IP/11/1043) poudarila, da je treba študentom zagotoviti več možnosti za pridobitev spretnosti s študijem ali usposabljanjem v tujini. Cilj EU do konca desetletja je vsaj 20-odstotna mobilnost študentov. Trenutno približno 10 % študentov EU opravlja študij ali usposabljanje v tujini s podporo programa Erasmus ali drugih javnih in zasebnih sredstev, okoli 4,5 % pa jih je prejelo dotacijo Erasmus.

Študentska mreža Erasmus je v vsaki sodelujoči državi izbrala študente, ki so bili v obdobju 2012–2013 deležni podpore Erasmus za študij v tujini, s čimer želi zaznamovati mejnik 3 milijonov. Vsi so pritrdili, da je njihova izkušnja z Erasmusom presegla pričakovanja in jim obogatila tako zasebno kot poklicno plat življenja. Mnogi nekdanji Erasmusovi študenti, vključno z nekaterimi danes znanimi evropskimi osebnostmi (glej prilogo 5), so izrazili podobna občutja.

Erasmus ni samo shema za financiranje izmenjav študentov in osebja. Podpira tudi skupne projekte, poletne šole in mreže z namenom izboljšanja izobraževalnih praks, da se izpolnijo potrebe trga dela in družbe kot celote.

Več informacij

MEMO/13/647 "Erasmus v obdobju 2011–12: razlaga podatkov".

Evropska komisija: The Erasmus programme

Erasmus statistics

Podporna reforma: Vloga Erasmusa v visokošolskem izobraževanju

Spletišče komisarke Androulle Vassiliou

Komisarka Androulla Vassiliou na Twitterju @VassiliouEU

Priloga 1: Program Erasmus v študijskem letu 2011–2012 – Število študentov na izmenjavi v tujini po državi izvora

Priloga 2: Program Erasmus v študijskem letu 2011–2012 – Mobilnost študentov Erasmus: države izvora in izbrane države

Priloga 3: Program Erasmus v študijskem letu 2011–2012 – 100 visokošolskih ustanov, ki najpogosteje gostijo študente Erasmus

Priloga 4: Znani nekdanji Erasmusovi študenti – zavidljive kariere

Priloga 5: Predstavniki 3-milijontega Erasmusovega študenta v vsaki državi

Kontakti :

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

Priloga 1

Program Erasmus v študijskem letu 2011–2012

Število študentov na izmenjavi v tujini po državi izvora (študij in praksa)

Država

2010/11

2011/12

Letna rast

HR

545

882

61,8 %

DK

2768

3315

19,8 %

SI

1480

1735

17,2%

TR

10095

11826

17,1 %

SE

3160

3573

13,1%

LV

1959

2194

12,0 %

NO

1529

1690

10,5 %

DE

30274

33363

10,2 %

IE

2511

2754

9,7 %

ES

36183

39545

9,3 %

SK

2458

2685

9,2 %

CZ

6433

7004

8,9 %

PT

5964

6484

8,7 %

NL

8590

9310

8,4 %

PL

14234

15315

7,6 %

AT

5216

5590

7,2 %

UK

12833

13662

6,5 %

EE

1028

1092

6,2 %

IT

22031

23377

6,1 %

FR

31747

33269

4,8 %

HU

4164

4361

4,7 %

GR

3437

3591

4,5 %

BE

6824

7091

3,9 %

LT

3417

3548

3,8 %

FI

5081

5272

3,8 %

LU

441

450

2,0 %

BG

1837

1852

0,8 %

MT

0

149

ni relevantno

LI

38

38

0,0 %

CH

0

2714

ni relevantno

RO

4604

4578

-0,6 %

IS

263

261

-0,8 %

CY

264

257

-2,7 %

Vir: Evropska komisija

Priloga 2

Program Erasmus v študijskem letu 2011–2012

Mobilnost Erasmusovih študentov: države izvora in izbrane države

Tabela prikazuje skupno število Erasmusovih študentov iz države izvora (navpično) glede na izbrano državo (vodoravno) v študijskem letu 2011–2012.

Primer: Belgija je poslala 7091 študentov v druge sodelujoče države in prejela skupno 8593 študentov, medtem ko jih je 1107 poslala v Francijo in 243 prejela z Madžarske.

Vir: Evropska komisija

Priloga 3

Program Erasmus v študijskem letu 2011–2012

100 najpogostejših visokošolskih ustanov, ki gostijo študente Erasmus


Vir: Evropska komisija


Side Bar