Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 8 iulie 2013

Numărul de studenți Erasmus a ajuns la peste 3 milioane

Potrivit cifrelor publicate astăzi, peste 3 milioane de studenți au beneficiat de burse Erasmus din partea UE, de la lansarea programului în 1987. Statisticile pentru anul universitar 2011-2012, arată, de asemenea, faptul că programul a permis unui număr de peste 250 000 de studenți – un nou record – să urmeze o parte din studiile lor superioare în străinătate sau să urmeze un stagiu într-o societate străină, îmbunătățindu-și astfel capacitatea de inserție profesională. Peste 46 500 de angajați în domeniul universitar și administrativ au primit, de asemenea, sprijin din partea Erasmus pentru a preda sau a se forma în străinătate, o experiență care are ca cop ameliorarea calității predării și a învățării în cele 33 de țări care participă la program (statele membre ale UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția și Turcia).

Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, a declarat: „Cele mai recente cifre, care arată că am depășit obiectivul de 3 milioane de studenți Erasmus, sunt o dovadă a succesului durabil și a popularității programului. Erasmus este mai important ca niciodată în perioade dificile din punct de vedere economic și cu o rată ridicată a șomajului în rândul tinerilor: Competențele și experiența internațională dobândite de studenții Erasmus le sporesc acestora capacitatea de inserție profesională și le acordă mai multe șanse de a fi mobili pe piața forței de muncă. De asemenea, Erasmus a jucat un rol enorm în ceea ce privește îmbunătățirea calității învățământului superior în Europa prin deschiderea universităților și colegiilor noastre către cooperarea internațională. Privind în viitor, mă bucură faptul că noul nostru program Erasmus+ va permite unui număr de 4 milioane de tineri să studieze, să se formeze, să predea sau să desfășoare activități de voluntariat în străinătate în următorii șapte ani.”

Dintre țările care participă la programul Erasmus, cele mai populare trei destinații alese de studenți în 2011-2012 au fost Spania, Franța și Germania. De asemenea, Spania a trimis cel mai mare număr de studenți în străinătate, urmată de Franța și Germania (a se vedea MEMO/13/647).

Aproape 205 000 de studenți, aproximativ 80% din totalul studenților sprijiniți de programul Erasmus în 2011-2012 au optat să petreacă în medie șase luni în străinătate într-o universitate sau în altă instituție de învățământ superior, ca parte a programului lor de studii. Numărul celor care aleg opțiunea de studiu a crescut cu 7,5% în comparație cu anul precedent. Cu o rată de creștere de 18% față de anul precedent, stagiile efectuate în întreprinderi continuă să fie din ce în ce mai populare. În 2011-2012, unul din cinci studenți Erasmus, totalizând aproape 50 000, au ales această opțiune.

În majoritatea țărilor, numărul de cereri a continuat să depășească numărul de burse Erasmus disponibile. Bursa acordată lunar de Erasmus, destinată să acopere o parte din costurile suplimentare legate de instalarea în străinătate și cheltuielile de călătorie a fost în medie de 252 EUR. Bursele, care au rămas stabile în ultimii trei ani, sunt suplimentate în unele țări cu fonduri naționale, regionale sau instituționale.

Erasmus+, noul program al UE pentru educație, formare, tineret și sport, care urmează a fi lansat în ianuarie 2014, se va baza pe moștenirea Erasmus, oferind posibilitatea unui număr de 4 milioane de persoane să studieze, să se formeze, să predea sau să desfășoare activități de voluntariat în străinătate până în 2020. Se preconizează ca programul să aibă un buget de aproximativ 14,5 miliarde EUR pentru perioada 2014-2020, ceea ce înseamnă o finanțare cu 40% mai mare decât programele actuale de mobilitate în domeniul educației și formării.

Erasmus+ înlocuiește actualul Program de învățare de-a lungul vieții (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programele „Tineretul în acțiune”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa și Edulink, precum și programul de cooperare bilaterală cu țările industrializate.

Context

În strategia sa privind modernizarea sistemului de învățământ superior (IP/11/1043), Comisia a subliniat necesitatea de a oferi studenților mai multe posibilități de a dobândi competențe prin studiu sau prin formare în străinătate. Obiectivul UE pentru mobilitatea studenților este de cel puțin 20% până la sfârșitul acestui deceniu. În prezent, aproximativ 10% dintre studenții UE studiază sau se formează în străinătate cu sprijinul Erasmus sau prin alte mijloace publice și private. Aproximativ 4,5% dintre aceștia primesc o bursă în cadrul programului Erasmus.

Rețeaua de studenți Erasmus a selectat studenți din fiecare țară participantă care au mers în străinătate cu programul Erasmus în 2012-2013 pentru a reprezenta pragul de 3 milioane. Toți aceștia sunt de părere că experiențele lor în cadrul Erasmus le-au depășit așteptările, îmbogățindu-le atât viața personală, cât și cea profesională. Numeroși foști studenți Erasmus, inclusiv unele persoane binecunoscute astăzi în Europa, (a se vedea anexa 5), au exprimat opinii similare.

Erasmus nu este doar un program de finanțare pentru schimburi de studenți și personal: el sprijină, de asemenea, proiecte comune, școli de vară și rețele, cu scopul de a îmbunătăți modul în care este asigurat procesul de învățământ, astfel încât să răspundă nevoilor pieței forței de muncă și societății în ansamblul său.

Pentru informații suplimentare

MEMO/13/647 „Erasmus în 2011-2012: explicații privind statisticile”.

Comisia EuropeanăProgramul Erasmus

Statistici privind Erasmus

Supporting reform: The role of Erasmus in higher education (În sprijinul reformei: rolul Erasmus învățământul superior)

Site-ul comisarului Androulla Vassiliou

Urmăriți-o pe dna Androulla Vassiliou pe Twitter: @VassiliouEU

Anexa 1: Programul Erasmus 2011-2012 – Numărul de studenți plecați în străinătate după țara de origine

Anexa 2: Programul Erasmus 2011-2012 – Mobilitatea studenților Erasmus: țările de origine și de destinație

Anexa 3: Programul Erasmus 2011-2012 – Cele 100 de instituții de învățământ superior care primesc cei mai mulți studenți Erasmus

Anexa 4: Foști studenți Erasmus binecunoscuți – cariere care ne inspiră

Anexa 5: Reprezentanți ai pragului de 3 milioane de studenți Erasmus din fiecare țară

Contacts :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Anexa 1

Programul Erasmus 2011-2012

Numărul de studenți plecați în străinătate pe fiecare țară (studii și stagii)

Țara

2010/11

2011/12

Creșterea anuală

HR

545

882

61,8%

DK

2768

3315

19,8%

SI

1480

1735

17,2%

TR

10095

11826

17,1%

SE

3160

3573

13,1%

LV

1959

2194

12,0%

NO

1529

1690

10,5%

DE

30274

33363

10,2%

IE

2511

2754

9,7%

ES

36183

39545

9,3%

SK

2458

2685

9,2%

CZ

6433

7004

8,9%

PT

5964

6484

8,7%

NL

8590

9310

8,4%

PL

14234

15315

7,6%

AT

5216

5590

7,2%

UK

12833

13662

6,5%

EE

1028

1092

6,2%

IT

22031

23377

6,1%

FR

31747

33269

4,8%

HU

4164

4361

4,7%

GR

3437

3591

4,5%

BE

6824

7091

3,9%

LT

3417

3548

3,8%

FI

5081

5272

3,8%

LU

441

450

2,0%

BG

1837

1852

0,8%

MT

0

149

n.a.

LI

38

38

0,0%

CH

0

2714

n.a.

RO

4604

4578

-0,6%

IS

263

261

-0,8%

CY

264

257

-2,7%

Sursa: Comisia Europeană

Anexa 2

Programul Erasmus 2011-2012

Mobilitatea studenților Erasmus: țările de origine și de destinație

Tabelul arată numărul total de studenți Erasmus trimiși din țara de origine în străinătate (axa verticală) către țara de destinație (axa orizontală) în anul universitar 2011-2012.

De exemplu, Belgia a trimis 7091 de studenți în alte țări participante și a primit un total de 8593 de studenți, în Franța trimițând 1107 studenți și primind 243 de studenți din Ungaria.

Sursa: Comisia Europeană

Anexa 3

Programul Erasmus 2011-2012

Cele 100 de instituții de învățământ superior care primesc cei mai mulți studenți Erasmus


Sursa: Comisia Europeană


Side Bar