Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. liepos 8 d.

Programos „Erasmus“ studentų skaičius viršijo 3 mln.

Remiantis šiandien paskelbtais duomenimis ES programoje „Erasmus“ nuo jos pradžios 1987 m. dalyvavo daugiau nei 3 mln. studentų. 2011–2012 mokslo metų statistika taip pat rodo, kad minėta programa daugiau nei 250 000 (tai yra naujas rekordas!) „Erasmus“ studentų suteikė galimybę dalį aukštojo mokslo studijų mokytis užsienyje arba atlikti praktiką užsienio įmonėje ir taip padidinti vėlesnio įsidarbinimo galimybes. Daugiau nei 46 500 dėstytojų ir administracijos darbuotojų taip pat buvo suteikta programos „Erasmus“ parama dėstyti arba mokyti užsienyje – kaupiant tokią patirtį siekiama gerinti mokymo ir mokymosi kokybę 33 šioje programoje dalyvaujančiose šalyse (ES valstybėse narėse, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje, Šveicarijoje ir Turkijoje).

Už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Androulla Vassiliou sakė: „Naujausi duomenys, liudijantys, kad viršijome savo tikslą – 3 mln. programos „Erasmus“ studentų – yra programos patvarios sėkmės ir populiarumo įrodymas. Programa „Erasmus“ yra itin svarbi šiais ekonominių sunkumų ir didelio jaunimo nedarbo laikais: „Erasmus“ studentų įgūdžiai ir tarptautinė patirtis padeda jiems lengviau įsidarbinti ir skatina jų judumą darbo rinkoje. Programa „Erasmus“ taip pat labai prisidėjo prie aukštojo mokslo kokybės Europoje gerinimo, nes mūsų universitetams ir kolegijoms sudarytos tarptautinio bendradarbiavimo galimybės. Kalbant apie ateitį, džiaugiuosi, kad naujoji programa „Erasmus+“ per ateinančius septynerius metus 4 mln. jaunuolių sudarys galimybę studijuoti, stažuotis, mokyti ar savanoriauti užsienyje.“

Iš visų programoje „Erasmus“ dalyvaujančių šalių galima išskirti tris populiariausias priimančiąsias šalis 2011–2012 mokslo metais – Ispaniją, Prancūziją ir Vokietiją. Į užsienį daugiausiai studentų išsiuntė taip pat Ispanija, po jos – Vokietija ir Prancūzija (žr. MEMO 13/647).

Beveik 205 000 studentų arba apie 80 proc. visų „Erasmus“ paramą 2011–2012 mokslo metais gavusių studentų nusprendė vidutiniškai pusmetį dalį savo studijų programos mokytis užsienio universitete ar kitoje aukštojo mokslo įstaigoje. Palyginti su praėjusiais metais, galimybę mokytis užsienyje pasirinkusių studentų skaičius išaugo 7,5 proc. Praktikos įmonėse rodiklis palyginti su praėjusiais metais išaugo 18 proc. ir dar tebeauga. 2011–2012 mokslo metais šią galimybę rinkosi vienas iš penkių studentų – iš viso beveik 50 000.

Daugelyje dalyvaujančių šalių programos „Erasmus“ stipendijų prašoma gerokai daugiau, nei įmanoma skirti. Vidutinė mėnesinė „Erasmus“ stipendija, skirta padengti dalį papildomų gyvenimo užsienyje ir kelionės išlaidų, yra 252 EUR. Prie šios sumos, kuri nekito pastaruosius trejus metus, kai kuriose šalyse pridedama šiek tiek nacionalinių, regioninių arba institucinių lėšų.

Naujoji švietimui, mokymui, jaunimui ir sportui skirta ES programa „Erasmus+“, kurią numatyta pradėti 2014 m. sausio mėn., bus grindžiama programos „Erasmus“ palikimu ir siūlys 4 mln. žmonių galimybę studijuoti, stažuotis, mokyti arba savanoriauti užsienyje iki 2020 m. Numatoma, kad 2014–2020 m. programos biudžetas bus apie 14,5 mlrd. EUR, t. y. 40 proc. didesnis nei dabartinių judumo švietimo ir mokymo srityje programų biudžetas. Programa „Erasmus+“ pakeičia dabartinę Mokymosi visą gyvenimą programą („Erasmus“, „Leonardo da Vinci“, „Comenius“, „Grundtvig“), taip pat programas „Veiklus jaunimas“, „Tempus“, „Alfa“, „Edulink“ ir dvišalio bendradarbiavimo programą su pramoninėmis šalimis.

Pagrindiniai faktai

Komisija savo Europos aukštojo mokslo sistemų modernizavimo strategijoje (IP/11/1043) pabrėžė reikmę teikti daugiau galimybių studentams, kad studijuodami ar atlikdami praktiką užsienyje jie galėtų įgyti daugiau gebėjimų. ES tikslas – kad iki dešimtmečio pabaigos judumo programose dalyvautų bent 20 proc. studentų. Šiuo metu pagal programą „Erasmus“, taip pat naudodamiesi kitų šaltinių ar privačiomis lėšomis, užsienyje studijuoja ar stažuojasi maždaug 10 proc. ES studentų. Maždaug 4,5 proc. gauna „Erasmus“ stipendiją.

„Erasmus“ studentų tinklas iš kiekvienos dalyvaujančiosios šalies atrinko 2012–2013 mokslo metais programoje dalyvavusius studentus, kad šie reprezentuotų tris milijonus „Erasmus“ studentų. Pasak visų studentų – jų įgyta patirtis viršijo lūkesčius, praturtino asmeninį gyvenimą ir pagerino karjeros galimybes. Dauguma programoje „Erasmus“ dalyvavusiųjų studentų, įskaitant keletą šiuo metu Europoje gerai žinomų veidų (žr. 5 priedą), dėstė panašias mintis.

„Erasmus“ nėra tik studentų ir darbuotojų mainų finansavimo programa: pagal ją taip pat remiami bendri projektai, vasaros mokyklos ir tinklai, siekiama gerinti švietimo kokybę, kad ji atitiktų darbo rinkos ir visos visuomenės poreikius.

Daugiau informacijos

MEMO/13/647 „Erasmus 2011–2012 m.: skaičiai“.

Europos Komisija:  Programa „Erasmus“

„Erasmus“ statistika

Reformos rėmimas. Programos „Erasmus“ svarba aukštajam mokslui

Komisijos narės Androullos Vassiliou svetainė

Androullos Vassiliou Twitter @VassiliouEU

1 priedas. Programa „Erasmus“ 2011–2012 m. Siunčiamų studentų skaičius pagal šalis

2 priedas. Programa „Erasmus“ 2011–2012 m. „Erasmus“ studentų judumas. Siunčiančiosios ir priimančiosios šalys

3 priedas. Programa „Erasmus“ 2011–2012 m. „Erasmus“ studentus priimančių aukštųjų mokyklų pirmasis šimtukas

4 priedas. Žinomi programoje „Erasmus“ dalyvavę studentai – įkvepianti karjera

5 priedas. Trimilijonojo „Erasmus“ studento atstovai kiekvienoje programos šalyje

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 priedas

Programa „Erasmus“ 2011–2012 m.

Siunčiamų studentų skaičius pagal šalis (studijos ir praktika)

Country

2010/11

2011/12

Year on Year Growth

HR

545

882

61,8%

DK

2768

3315

19,8%

SI

1480

1735

17,2%

TR

10095

11826

17,1%

SE

3160

3573

13,1%

LV

1959

2194

12,0%

NO

1529

1690

10,5%

DE

30274

33363

10,2%

IE

2511

2754

9,7%

ES

36183

39545

9,3%

SK

2458

2685

9,2%

CZ

6433

7004

8,9%

PT

5964

6484

8,7%

NL

8590

9310

8,4%

PL

14234

15315

7,6%

AT

5216

5590

7,2%

UK

12833

13662

6,5%

EE

1028

1092

6,2%

IT

22031

23377

6,1%

FR

31747

33269

4,8%

HU

4164

4361

4,7%

GR

3437

3591

4,5%

BE

6824

7091

3,9%

LT

3417

3548

3,8%

FI

5081

5272

3,8%

LU

441

450

2,0%

BG

1837

1852

0,8%

MT

0

149

n.a.

LI

38

38

0,0%

CH

0

2714

n.a.

RO

4604

4578

-0,6%

IS

263

261

-0,8%

CY

264

257

-2,7%

Šaltinis: Europos Komisija

2 priedas

Programa „Erasmus“ 2011–2012 m.

„Erasmus“ studentų judumas. Siunčiančiosios ir priimančiosios šalys

Lentelėje parodyta, kiek iš viso „Erasmus“ studentų 2011–2011 mokslo metais šalis išsiuntė (žr. horizontalią eilutę) ir kiek jų šalis priėmė (žr. vertikalią eilutę).

Pavyzdžiui, Belgija iš viso išsiuntė 7091 studentą į kitas dalyvaujančiąsias šalis ir priėmė 8593 studentus iš kitų šalių. Belgija išsiuntė 1107 studentus į Prancūziją ir priėmė 243 studentus iš Vengrijos..

Šaltinis: Europos Komisija

3 priedas

Programa „Erasmus“ 2011–2012 m.

„Erasmus“ studentus priimančių aukštųjų mokyklų pirmasis šimtukas

Šaltinis: Europos Komisija


Side Bar