Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPSKA KOMISIJA

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 8. srpnja 2013.

Broj studenata programa Erasmus premašuje 3 milijuna

Danas objavljeni podaci otkrivaju da je više od 3 milijuna studenata koristilo potporu u okviru programa studentske razmjene EU-a Erasmus od njegova pokretanja u 1987. Statistički podatci koji obuhvaćaju akademsku godinu 2011. – 2012. govore da je tim programom za više od 250 000 studenata programa Erasmus, što je novi rekord, omogućeno da dio svojeg visokog obrazovanja provedu u inozemstvu ili da se odluče za praksu u inozemnim poduzećima kako bi povećali svoju zapošljivost. Više od 46 500 osoba zaposlenih kao akademsko ili administrativno osoblje primilo je potporu iz programa Erasmus za poučavanje ili izobrazbu u inozemstvu te je steklo iskustvo kojim se poboljšava kvaliteta poučavanja i učenja u 33 zemlje koje sudjeluju u programu (države članice EU-a, Island, Lihtenštajn, Norveška, Švicarska i Turska).

Androulla Vassiliou, povjerenica za obrazovanje, kulturu, višejezičnost i mlade, izjavila je: „Posljednje rekordne brojke koje govore da smo premašili naš cilj od 3 milijuna studenata programa Erasmus svjedoče o trajnom uspjehu i popularnosti tog programa. Erasmus je u vrijeme gospodarskih poteškoća i visoke stope nezaposlenosti mladih još važniji: vještine i međunarodno iskustvo koje stječu studenti programa Erasmus povećavaju njihovu zapošljivost i mobilnost na tržištu rada. Erasmus je bio i od velike važnosti u poboljšanju kvalitete visokog obrazovanja u Europi otvaranjem naših sveučilišta i visokoškolskih ustanova međunarodnoj suradnji. Gledajući unaprijed, s ponosom mogu reći da će naš program Erasmus+ omogućiti studiranje, izobrazbu, poučavanje ili volontiranje za 4 milijuna mladih u inozemstvu u sljedećih sedam godina.”

Među zemljama koje sudjeluju u programu, za studente su u akademskoj godini 2011. – 2012. bile najpopularnije Španjolska, Francuska i Njemačka. Iz Španjolske je u inozemstvo otišao najveći broj studenata, a nakon nje slijede Njemačka i Francuska (vidi MEMO/13/647).

Gotovo 205 000 studenata, odnosno oko 80 % ukupnog broja korisnika programa Erasmus u akademskoj godini 2011. – 2012. odlučilo je provesti prosječno šest mjeseci na inozemnim sveučilištima ili visokoškolskim ustanovama u okviru svojeg studijskog programa. Broj studenata koji su se odlučili za studiranje povećao se za 7,5 % u odnosu na prethodnu godinu. Praksama u poduzećima, čija stopa porasta u odnosu na prethodnu godinu iznosi 18 %, i dalje raste popularnost. U akademskoj godini 2011. - 2012. ovu je opciju odabrao jedan od 5 studenata programa Erasmus, što ukupno iznosi gotovo 50 000.

Potražnja je nastavila biti veća od raspoloživosti bespovratnih sredstava iz programa Erasmus u većini zemalja. Prosječna mjesečna bespovratna sredstva iz programa Erasmus kojima se pokriva dio dodatnih troškova života u inozemstvu i putovanja iznosila su 252 EUR. Bespovratna sredstva, koja su zadržala stabilnost u proteklih tri godine, u nekim su zemljama uvećana nacionalnim, regionalnim ili institucijskim sredstvima.

Erasmus+, novi program EU-a za obrazovanje, izobrazbu, mlade i sport, koji se pokreće u siječnju 2014., temeljit će se na programu Erasmus. Njime će se do 2020. za 4 milijuna mladih omogućiti studiranje, izobrazba, poučavanje ili volontiranje u inozemstvu. Za program se očekuje proračun od oko 14,5 milijardi EUR za razdoblje 2014. – 2020., odnosno 40 % više od sredstava za postojeće programe mobilnosti u obrazovanju i izobrazbi. Programom Erasmus+ zamjenjuju se postojeći programi cjeloživotnog učenja (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programi Mladi na djelu, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i bilateralni program suradnje s industrijaliziranim zemljama.

Pozadina

U okviru strategije modernizacije visokog obrazovanja (IP/11/1043), Komisija je naglasila kako je potrebno da se studentima pruži više prilika za stjecanje vještina studiranjem i izobrazbom u inozemstvu. Cilj je EU-a za ukupnu mobilnost studenata postići najmanje 20 % do kraja desetljeća. Trenutačno oko 10 % studenata iz EU-a studira ili su na izobrazbi u inozemstvu uz potporu programa Erasmus ili drugih javnih i privatnih sredstava. Oko 4,5 % ih prima bespovratna sredstva iz programa Erasmus.

U okviru mreže studenata programa Erasmus iz svake zemlje koja sudjeluje u programu odabrani su studenti koji su u razdoblju 2011. – 2013. uz pomoć programa Erasmus otišli u inozemstvo i tako zabilježili prekretnicu od 3 milijuna. Svi su potvrdili da je njihovo iskustvo stečeno programom Erasmus bilo veće nego što su očekivali te da je obogatilo njihov osobni i poslovni život. Mnogi su nekadašnji studenti iz programa Erasmus, uključujući i neke danas poznate osobe iz Europe (vidi Prilog 5.) izrazili slične osjećaje.

Erasmus nije samo program financiranja i razmjene osoblja: njime se također podržavaju zajednički projekti, ljetne škole i mreže radi unapređenja načina na koji se odvija obrazovanje kako bi se mogle ispuniti potrebe tržišta rada i društva u cjelini.

Dodatne informacije

MEMO/13/647 „Erasmus u akademskoj godini 2011. – 2012.: objašnjenje brojki”.

Europska Komisija: Program Erasmus

Erasmus Statistički podaci o programu Erasmus

Potpora reformi: uloga programa Erasmus u visokom obrazovanju

Web-mjesto Androulla Vassiliou

pratite Androullu Vassiliou na twitteru @VassiliouEU.

Prilog 1.: Program Erasmus 2011. – 2012. – broj studenata na razmjeni u inozemstvu po zemlji

Prilog 2.: Program Erasmus 2011. – 2012. – mobilnost studenata programa Erasmus: matične zemlje i odredišne zemlje

Prilog 3.: Program Erasmus 2011. – 2012. – vodećih 100 institucija visokog obrazovanja koje prihvaćaju studente programa Erasmus

Prilog 4.: Slavni studenti programa Erasmus– nadahnjujuće karijere

Prilog 5.: Predstavnici 3 milijuna studenata programa Erasmus u svakoj zemlji

Contacts :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Prilog 1.

Program Erasmus 2011. – 2012.

Broj studenata na razmjeni u inozemstvu po zemlji (studiji i prakse)

Zemlja

2010./11.

2011./12.

Rast po godini

HR

545

882

61,8%

DK

2768

3315

19,8%

SI

1480

1735

17,2%

TR

10095

11826

17,1%

SE

3160

3573

13,1%

LV

1959

2194

12,0%

NO

1529

1690

10,5%

DE

30274

33363

10,2%

IE

2511

2754

9,7%

ES

36183

39545

9,3%

SK

2458

2685

9,2%

CZ

6433

7004

8,9%

PT

5964

6484

8,7%

NL

8590

9310

8,4%

PL

14234

15315

7,6%

AT

5216

5590

7,2%

UK

12833

13662

6,5%

EE

1028

1092

6,2%

IT

22031

23377

6,1%

FR

31747

33269

4,8%

HU

4164

4361

4,7%

GR

3437

3591

4,5%

BE

6824

7091

3,9%

LT

3417

3548

3,8%

FI

5081

5272

3,8%

LU

441

450

2,0%

BG

1837

1852

0,8%

MT

0

149

n.a.

LI

38

38

0,0%

CH

0

2714

n.a.

RO

4604

4578

-0,6%

IS

263

261

-0,8%

CY

264

257

-2,7%

Indeks: Europska komisija

Prilog 2.

Program Erasmus 2011.-2012.

Mobilnost studenata programa Erasmus: matične zemlje i odredišne zemlje

Tablica pokazuje ukupan broj studenata programa Erasmus koji su poslani u inozemstvo iz matične zemlje (okomita os) u odredišnu zemlju (vodoravna os) u akademskoj godini 2011./2012.

Na primjer, Belgija je poslala 7091 studenata u druge države sudionice te primila ukupno 8593 studenata. U Francusku je poslala 1107 studenata, a primila je 243 studenta iz Mađarske.

Indeks: Europska komisija

Prilog 3.

Program Erasmus 2011.-2012.

Vodećih 100 institucija visokog obrazovanja koje prihvaćaju studente programa Erasmus


Indeks: Europska komisija


Side Bar