Navigation path

Left navigation

Additional tools

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 8. heinäkuuta 2013

Erasmus-opiskelijoiden määrä ylitti 3 miljoonan rajapyykin

Tänään julkaistuista luvuista käy ilmi, että yhteensä yli 3 miljoonaa opiskelijaa on saanut EU:n Erasmus-apurahaa sen jälkeen, kun vaihto-ohjelma käynnistettiin vuonna 1987. Tilastot osoittavat, että lukuvuonna 2011–2012 tehtiin uusi ennätys: tuolloin yli 250 000 Erasmus-opiskelijaa suoritti ohjelman ansiosta osan korkea-asteen opinnoistaan ulkomailla tai oli työharjoittelussa ulkomaisessa yrityksessä työllistymismahdollisuuksiensa parantamiseksi. Erasmus-ohjelmasta tukea sai niin ikään yli 46 500 opetus- ja hallintohenkilöstön jäsentä ulkomailla tapahtuvaa opettamista tai koulutusta varten. Tarkoituksena on parantaa opetuksen ja oppimisen laatua 33:ssa ohjelmaan osallistuvassa maassa (EU:n jäsenvaltiot sekä Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi ja Turkki).

Nämä tuoreimmat 3 miljoonan Erasmus-opiskelijan tavoitteen ylittymisestä kertovat ennätysluvut todistavat ohjelman kestosuosiosta ja menestyksestä”, toteaa koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou. ”Nykyisten talousvaikeuksien ja korkean nuorisotyöttömyyden aikana Erasmus on tärkeämpi kuin koskaan: keräämiensä kansainvälisten kokemusten ja omaksumiensa taitojen ansiosta Erasmus-opiskelijat työllistyvät muita helpommin ja todennäköisesti ovat liikkuvampia työmarkkinoilla”, Vassiliou jatkaa. ”Erasmus-ohjelman merkitys on ollut valtava myös Euroopan korkea-asteen koulutuksen laadun parantamisessa, sillä se on avannut EU:n yliopistoja ja korkeakouluja kansainväliselle yhteistyölle. Ohjelman jatko antaa aihetta tyytyväisyyteen, sillä EU:n uuden Erasmus+-ohjelman ansiosta yhteensä 4 miljoonaa nuorta voi seuraavien seitsemän vuoden aikana lähteä opiskelemaan, työharjoitteluun, opettamaan tai vapaaehtoistoimintaan ulkomaille.”

Kolme suosituinta Erasmus-opiskelijoiden kohdemaata lukuvuonna 2011–2012 olivat Espanja, Ranska ja Saksa. Espanjasta myös lähti eniten opiskelijoita ulkomaille, ja seuraavaksi eniten Ranskasta ja Saksasta (ks. MEMO/13/647).

Lähes 205 000 opiskelijaa, eli noin 80 prosenttia kaikista Erasmus-apurahaa lukuvuonna 2011–2012 saaneista, valitsi opiskeluvaihtoehdon ja suoritti keskimäärin kuuden kuukauden mittaisen osuuden tutkinnostaan ulkomailla yliopistossa tai jossakin muussa korkea-asteen oppilaitoksessa. Opintovaihtoehdon valinneiden määrä kasvoi 7,5 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Työharjoittelu ulkomaisissa yrityksissä on yhä suositumpaa: kasvua oli 18 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Lukuvuonna 2011–2012 joka viides Erasmus-opiskelija, eli yhteensä lähes 50 000 opiskelijaa, valitsi tämän vaihtoehdon.

Useimmissa osallistujamaissa kysyntä ylittää edelleen Erasmus-apurahojen tarjonnan. Ulkomailla asumisesta ja matkoista aiheutuvien lisäkustannusten osittaiseen korvaamiseen tarkoitettu Erasmus-apuraha oli keskimäärin 252 euroa kuukaudessa. Apuraha on pysytellyt kutakuinkin samansuuruisena kolmen viime vuoden aikana, ja joissakin maissa sitä täydennetään kansallisilla, alueellisilla tai institutionaalisilla varoilla.

Erasmus+, EU:n uusi koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, joka on määrä käynnistää tammikuussa 2014, jatkaa aiemman Erasmus-ohjelman perintöä mahdollistamalla yhteensä 4 miljoonan henkilön opiskelun, työharjoittelun, opettamisen tai vapaaehtoistoiminnan ulkomailla vuoteen 2020 mennessä. Ohjelman budjetin odotetaan olevan noin 14,5 miljardia euroa vuosina 2014–2020, mikä tarkoittaa 40 prosentin kasvua nykyisten koulutuksen liikkuvuusohjelmien rahoitukseen verrattuna. Erasmus+ korvaa nykyiset elinikäisen oppimisen ohjelmat (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig) sekä Youth in Action -nuoriso-ohjelman, Erasmus Mundus-, Tempus-, Alfa- ja Edulink-ohjelmat sekä kahdenväliset yhteistyöohjelmat teollisuusmaiden kanssa.

Taustaa

Komissio korosti EU:n strategiassa korkea-asteen koulutuksen nykyaikaistamiseksi (IP/11/1043), että opiskelijoille on tarjottava enemmän tilaisuuksia hankkia taitoja ulkomailla suoritettavan opiskelujakson tai työharjoittelun avulla. EU:n tavoitteena on nostaa opiskelijoiden liikkuvuus vähintään 20 prosenttiin kaikista opiskelijoista vuosikymmenen loppuun mennessä. Nykyisin noin 10 prosenttia EU:n alueen opiskelijoista opiskelee tai on työharjoittelussa ulkomailla Erasmus-apurahan tuella tai muun julkisen ja yksityisen rahoituksen turvin. Noin 4,5 prosenttia saa Erasmus-apurahaa.

Erasmus Student Network -verkosto on valinnut lukuvuonna 2012–2013 ulkomailla Erasmus-apurahan turvin opiskelleita opiskelijoita kustakin Erasmus-ohjelmaan osallistuvasta maasta edustamaan 3 miljoonan rajapyykkiä. He kaikki olivat sitä mieltä, että Erasmus-vaihto-opiskeluaika ylitti odotukset rikastuttamalla sekä yksityis- että työelämää. Useat entiset Erasmus-opiskelijat, joiden joukossa on myös eräitä tunnettuja eurooppalaisia henkilöitä (ks. liite 5), ovat kertoneet samanlaisesta kokemuksesta.

Erasmus ei ole pelkästään opiskelijoiden ja henkilöstön vaihto-ohjelma: sillä tuetaan myös yhteisiä hankkeita, kesäkursseja ja verkostoja tavoitteena parantaa opetusta, jotta se vastaisi paremmin työmarkkinoiden ja koko yhteiskunnan tarpeita.

Lisätietoja

MEMO/13/647 Erasmus-ohjelma vuosina 2011–2012: luvut selityksineen

Euroopan komissio: Erasmus-ohjelma (englanniksi)

Erasmus-tilastoja (englanniksi)

Uudistuksen tukeminen: Erasmus-ohjelman merkitys korkea-asteen koulutuksessa (englanniksi)

Androulla Vassilioun sivusto (englanniksi)

Twitter @VassiliouEU

Liite 1: Erasmus-ohjelma vuosina 2011–2012 – Lähtevien opiskelijoiden lukumäärä maittain

Liite 2: Erasmus-ohjelma vuosina 2011–2012 – Erasmus-opiskelijavaihdot: lähtö- ja kohdemaat

Liite 3: Erasmus-ohjelma vuosina 2011–2012 – 100 suosituinta korkeakoulua

Liite 4: Tunnettuja entisiä Erasmus-opiskelijoita – kiintoisia uria

Liite 5: Kolmen miljoonan rajapyykkiä edustavat Erasmus-opiskelijat kussakin osallistujamaassa

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Liite 1

Erasmus-ohjelma vuosina 2011–2012

Lähtevien opiskelijoiden lukumäärä maittain (opiskelu ja työharjoittelu)

Country

2010/11

2011/12

Year on Year Growth

HR

545

882

61,8%

DK

2768

3315

19,8%

SI

1480

1735

17,2%

TR

10095

11826

17,1%

SE

3160

3573

13,1%

LV

1959

2194

12,0%

NO

1529

1690

10,5%

DE

30274

33363

10,2%

IE

2511

2754

9,7%

ES

36183

39545

9,3%

SK

2458

2685

9,2%

CZ

6433

7004

8,9%

PT

5964

6484

8,7%

NL

8590

9310

8,4%

PL

14234

15315

7,6%

AT

5216

5590

7,2%

UK

12833

13662

6,5%

EE

1028

1092

6,2%

IT

22031

23377

6,1%

FR

31747

33269

4,8%

HU

4164

4361

4,7%

GR

3437

3591

4,5%

BE

6824

7091

3,9%

LT

3417

3548

3,8%

FI

5081

5272

3,8%

LU

441

450

2,0%

BG

1837

1852

0,8%

MT

0

149

n.a.

LI

38

38

0,0%

CH

0

2714

n.a.

RO

4604

4578

-0,6%

IS

263

261

-0,8%

CY

264

257

-2,7%

Lähde: Euroopan komissio

Liite 2

Erasmus-ohjelma vuosina 2011–2012

Erasmus-opiskelijavaihdot: lähtö- ja kohdemaat

Taulukossa esitetään, kuinka monta Erasmus-opiskelijaa yhteensä siirtyi lähtömaasta (pystyakseli) kohdemaahan (vaaka-akseli) lukuvuonna 2011–2012.

Esimerkiksi Belgiasta lähti 7 091 opiskelijaa muihin osallistujamaihin, ja Belgiaan tuli yhteensä 8 593 opiskelijaa. Lisäksi Belgian luvuista käy ilmi, että maasta lähti 1 107 opiskelijaa Ranskaan ja että maahan saapui 243 opiskelijaa Unkarista.

Lähde: Euroopan komissio

Liite 3

Erasmus-ohjelma vuosina 2011–2012

100 suosituinta korkeakoulua


Lähde: Euroopan komissio


Side Bar