Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 08. juuli 2013

Erasmuse vahetusüliõpilaste arv ületab kolme miljoni piiri

Täna avaldatud andmetest selgub, et alates Erasmuse vahetusprogrammi käivitamisest 1987. aastal on enam kui 3 miljonit üliõpilast saanud Erasmuse stipendiumi. Statistika kohaselt, mis hõlmab õppeaastat 2011-2012, on Erasmuse programm andud enam kui 250 000 üliõpilasele (püstitades sellega uue rekordi) võimaluse veeta osa oma õpinguajast mõnes välisriigi kõrgkoolis või siis töötada mõnes välisriigi ettevõttes, suurendades sel viisil veelgi noorte võimalusi tööturul. Erasmuse stipendiumiga on välisriiki õpetama või koolitusele läinud ka enam kui 46 500 kõrgkoolide õppejõudu ning haldustöötajat 33 programmiga liitunud riigist (ELi liikmesriikidest, Islandilt, Liechtensteinist, Norrast, Šveitsist ja Türgist), omandades seal õpetamis- ja õppimiskvaliteedi parandamiseks vajalikke kogemusi.

Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorsoo volinik Androulla Vassiliou märkis: „Viimased rekordilised andmed, mille kohaselt me ei ole mitte ainult saavutanud, vaid ka ületanud eesmärgi saata välisülikoolidesse kolm miljonit Erasmuse tudengit, kinnitavad programmi kestvat edu ning populaarsust. Erasmus on majanduslikult raskel ajal, mil noorte tööpuudus aina kasvab, olulisem kui kunagi varem: võõrsil omandatud oskused ning rahvusvaheline kogemus annavad noortele töökoha leidmisel eelise ning suurendavad nende läbilöögivõimalusi tööturul. Tänu Erasmuse vahetusprogrammile on Euroopa kõrghariduse kvaliteet märgatavalt paranenud, paljud ülikoolid ja kolledžid on sõlminud rahvusvahelise koostöö lepinguid. Vaadates tulevikku, on mul hea meel, et meie uus Erasmus+ programm annab järgneva seitsme aasta jooksul välismaal õppimiseks, enesetäiendamiseks, vabatahtlikuna töötamiseks või siis õpetamiseks võimaluse neljale miljonile noorele.”

Erasmuse programmiga liitunud riikidest o tudengite seas õppeaastal 2011-2012 kõige populaarsemad kolm sihtkohta: Hispaania, Prantsusmaa ja Saksamaa. Kõige rohkem läks tudengeid välismaale õppima Hispaaniast, seejärel Saksamaalt ja Prantsusmaalt (vt MEMO/13/647).

Ligikaudu 205 000 üliõpilast, umbes 80% õppeaastal 2011-2012 Erasmuse programmi kaudu lähetusse läinud noortest veetis kraadiõpingute raames välisriigi ülikoolis või siis mõnes muus kõrgkoolis keskmiselt kuus kuud. Programmi kasuks otsustajate arv on eelmise aastaga võrreldes suurenenud 7,5%. Välisriigi ettevõtetesse tööpraktikale minejate arv on eelmise aastaga võrreldes kasvanud 18% ning tööpraktika populaarsus on endiselt tõusujoonel. Õppeaastal 2011-2012 otsutas tööpraktika kasuks üks viiest Erasmuse tudengist, mis teeb kokku peaaegu 50 000 üliõpilast.

Enamikus riikides oli stipendiumi taotlejaid rohkem kui stipendiumi saajaid. Erasmuse igakuine keskmine stipendium, mille eesmärk on katta osa välismaal elamise ja reisimisega seotud lisakuludest, oli 252 eurot. Mõnes riigis annavad viimase kolme aasta jooksul stabiilsena püsinud stipendiumisse oma panuse riiklikud, piirkondlikud või institutsionaalsed fondid.

Uus 2014. aastal käivituv hariduse, koolituse, noorsoo ja spordi programm Erasmus+ põhineb senisel Erasmuse programmil ning saadab aastaks 2020 välismaale õppima, praktikale ja vabatahtliku tööd tegema 4 miljonit inimest.

Programmi eeldatav eelarve aastateks 2014-2020 on umbes 14,5 miljardit eurot, mis teeb 40% rohkem kui käimasolevate hariduse ja koolituse liikuvusprogrammide rahastamiseks ette nähtud summa. Erasmus+ asendab senise elukestva õppe programmi (Erasmuse, Leonardo da Vinci, Comeniuse, Grundtvigi), programmid „Aktiivsed noored”, „Erasmus Mundus”, „Tempus”, „Alfa”, „Edulink” ning kahepoolsed koostööprogrammid tööstusriikidega.

Taust

Euroopa Komisjon tõstis kõrghariduse moderniseerimise strateegias (IP/11/1043) esile vajadust anda tudengitele rohkem võimalusi oskuste omandamiseks välismaal õppides või end koolitades. Euroopa Liidu eesmärk on jõuda õppealase liikuvuse alal aastakümne lõpuks vähemalt 20%-ni üliõpilaste koguarvust. Praegu käib Erasmuse või mõne muu avaliku fondi või eravahendite toel välismaal õppimas või koolitusel ligikaudu 10% ELi üliõpilast. Umbes 4,5% neist saavad Erasmuse stipendiumi.

Erasmuse üliõpilaste võrgustik valis igast programmiga liitunud riigist välja tudengid, kes õppeaastaks 2012-2013 Erasmuse toel välisriiki õppima läksid. Nende arv ületas kolme miljoni künnise. Kõik Erasmuse tudengid väidavad, et saadud kogemus ületas nende ootused ning rikastas nii era- kui tööelu. Paljud Erasmuse vilistlased, sealhulgas mõned hetkel Euroopas väga tuntud isikud (vt 5. lisa), on väitnud sama.

Erasmus ei ole mitte lihtsalt üliõpilas- ja personalivahetuste rahastamisallikas. Sellega toetatakse ka ühisprojekte, suvekoole ning võrgustikke, mille eesmärk on parandada hariduse tulemuslikkust nii, et kõrgkoolis omandatu vastaks tööturu ning ühiskonna kui terviku vajadustele.

Lisateave

MEMO/13/647 „Erasmus õppeaastal 2011-2012: selgitatud statistika”

Euroopa Komisjon: Erasmuse programm

Erasmuse statistika

Reformi toetamine: Erasmuse roll kõrghariduses

Androulla Vassiliou koduleht

Järlgi Androulla Vassiliou tegemisi Twitteris @VassiliouEU

1. lisa: Erasmuse programm 2011-2012 – välismaale suundunud üliõpilaste arv riikide kaupa

2. lisa: Erasmuse programm 2011-2012 – Erasmuse üliõpilaste liikuvus: lähte- ja sihtriigid

3. lisa: Erasmuse programm 2011-2012 – 100 kõrgkooli, kuhu võeti vastu enim Erasmuse üliõpilasi

4. lisa: Tuntud Erasmuse vilistlased – inspireeriv karjäär

5. lisa: Kolmemiljonise Erasmuse üliõpilaskonna esindajad igas riigis

Contacts :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1. lisa

Erasmuse programm 2011–2012

Välismaale õppima ning tööpraktikale suundunud üliõpilaste arv riigiti

Riik

2010/11

2011/12

Aastane kasvutempo

HR

545

882

61,8%

DK

2768

3315

19,8%

SI

1480

1735

17,2%

TR

10095

11826

17,1%

SE

3160

3573

13,1%

LV

1959

2194

12,0%

NO

1529

1690

10,5%

DE

30274

33363

10,2%

IE

2511

2754

9,7%

ES

36183

39545

9,3%

SK

2458

2685

9,2%

CZ

6433

7004

8,9%

PT

5964

6484

8,7%

NL

8590

9310

8,4%

PL

14234

15315

7,6%

AT

5216

5590

7,2%

UK

12833

13662

6,5%

EE

1028

1092

6,2%

IT

22031

23377

6,1%

FR

31747

33269

4,8%

HU

4164

4361

4,7%

GR

3437

3591

4,5%

BE

6824

7091

3,9%

LT

3417

3548

3,8%

FI

5081

5272

3,8%

LU

441

450

2,0%

BG

1837

1852

0,8%

MT

0

149

n.a.

LI

38

38

0,0%

CH

0

2714

n.a.

RO

4604

4578

-0,6%

IS

263

261

-0,8%

CY

264

257

-2,7%

Allikas: Euroopa Komisjon

2. lisa

Erasmuse programm 2011–2012

Erasmuse üliõpilaste liikuvus: lähte- ja sihtriigid

Tabelis on välja toodud lähteriigist (vertikaalne telg) sihtriiki (horisontaalne telg) saadetud Erasmuse üliõpilaste koguarv õppeaastal 2011-2012.

Näiteks Belgia saatis programmiga liitunud riikide väliskõrgkoolidesse 7091 üliõpilast , 1107 nendest Prantsusmaale, ning võttis vastu 8593 tudengit, kellest 243 tulid Ungarist.

Allikas: Euroopa Komisjon

3. lisa

Erasmuse programm 2011–2012

100 kõrgkooli, mis on võtnud vastu kõige rohkem Erasmuse üliõpilasi


Allikas: Euroopa Komisjon


Side Bar