Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 8. juli 2013

Mere end 3 mio. Erasmus-studerende

Tal offentliggjort i dag viser, at mere end 3 mio. studerende har draget fordel af EU's Erasmus-stipendier, siden udvekslingsordningen startede i 1987. Statistikkerne for det akademiske år 2011/2012 viser også, at programmet gav mere end 250 000 Erasmus-studerende — en ny rekord — mulighed for at tilbringe en del af deres videregående uddannelser i udlandet eller for at tage et praktikophold ved et udenlandsk firma for at øge deres arbejdsegnethed. Mere end 46 500 akademiske og administrative medarbejdere har også modtaget støtte fra Erasmus til at undervise eller lære i udlandet, en oplevelse, der har til formål at forbedre undervisnings- og læringskvaliteten i de 33 deltagende lande (EU-medlemsstaterne, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz og Tyrkiet).

I en kommentar udtaler Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom: "De seneste tal, der viser, at vi har mere end nået vores mål om 3 mio. Erasmus-studerende, er et bevis på programmets vedvarende succes og popularitet. Erasmus er vigtigere end nogensinde i disse tider med økonomiske problemer og høj ungdomsarbejdsløshed. De færdigheder og den internationale erfaring, som Erasmus-studerende har tilegnet sig, gør dem mere arbejdsegnede og øger sandsynligheden for, at de er mobile på arbejdsmarkedet. Erasmus har også spillet en meget stor rolle i forbindelse med forbedringen af de videregående uddannelsers kvalitet i Europa ved at få vore universiteter og andre højere læreanstalter med i internationalt samarbejde. Ser vi fremad, så glæder det mig, at vores nye program Erasmus+ vil gøre det muligt for 4 mio. unge mennesker at studere, lære, undervise eller være frivillige i udlandet gennem de næste syv år."

Spanien, Frankrig og Tyskland var i 2011/2012 de studerendes tre mest populære mål blandt de deltagende lande. Spanien sendte også det største antal studerende til udlandet fulgt af Tyskland og Frankrig (se MEMO 13/13/647).

Næsten 205 000 studerende, omkring 80 % af det samlede antal, der blev støttet af Erasmus i 2011/12, valgte at tilbringe i gennemsnit seks måneder i udlandet ved et universitet eller anden højere læreanstalt som en del af deres videregående uddannelse. Antallet, der valgte at studere, steg med 7,5 % i forhold til det foregående år. Praktikophold i virksomheder er med en vækst på 18 % over det foregående år en stadigt mere populær mulighed. Hver femte Erasmus-studerende, næsten 50 000 i alt, valgte denne mulighed i 2011/12.

Efterspørgslen oversteg fortsat udbuddet af Erasmus-stipendier i de fleste lande. Det gennemsnitlige månedlige Erasmus-stipendie, beregnet til at dække en del af de yderligere omkostninger ved at leve i udlandet og rejse, var 252 EUR. Stipendiet, som er forblevet uændret i de sidste tre år, bliver i nogle lande komplementeret af nationale, regionale eller institutionelle midler.

Det nye EU program for uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt, Erasmus+, som søsættes i januar 2014, vil bygge videre på arven efter Erasmus ved at give 4 mio. mennesker mulighed for at studere, lære, undervise eller være frivillig i udlandet inden 2020. Programmet forventes at have et budget på omkring 14,5 mia. EUR for 2014-2020, hvilket er 40 % mere end midlerne til de nuværende mobilitetsprogrammer for uddannelse og erhvervsuddannelse. Erasmus+ erstatter det nuværende program for livslang læring (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius og Grundtvig) samt Aktive unge, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink og det bilaterale samarbejdsprogram med industrialiserede lande.

Baggrund

Kommissionen har i sin strategi om moderniseringen af de videregående uddannelser (IP/11/1043) påpeget behovet for at give studerende flere muligheder for at opnå færdigheder gennem studier eller læring i udlandet. EU's mål for de studerendes samlede mobilitet er mindst 20 %, inden tiåret er omme. I øjeblikket er der omkring 10 % af de studerende i EU, der studerer eller lærer i udlandet med støtte fra Erasmus eller andre offentlige og private midler. Omkring 4,5 % modtager et Erasmus-stipendie.

Netværket af Erasmus-studerende har fra hvert af de deltagende lande udvalgt studerende, som tog til udlandet med Erasmus i 2012/2013, til at repræsentere opnåelsen af de 3 mio. studerende. Alle siger de, at deres Erasmus-erfaringer har oversteget deres forventninger, og at det har beriget både deres personlige og professionelle liv. Mange tidligere Erasmus-studerende, heriblandt nogle i dag velkendte ansigter i Europa (se bilag 5), har udtrykt lignende holdninger.

Erasmus er ikke blot en finansieringsform for studenter- og personaleudveksling. Det støtter også fælles projekter, sommerskoler og netværk med det formål at forbedre, hvordan undervisning afholdes, så det kan møde arbejdsmarkedets og hele samfundets behov.

Yderligere oplysninger

MEMO/13/647: "Erasmus-programmet i 2011/12 i tal".

Europa-Kommissionen: Erasmus-programmet

Erasmus-statistikker

Supporting reform: The role of Erasmus in higher education

Androulla Vassilious websted

Følg Androulla Vassiliou på Twitter: @VassiliouEU

Bilag 1: Erasmus-programmet 2011/2012 — Antal udrejsende studerende efter land

Bilag 2: Erasmus-programmet 2011/2012 — Erasmus-studerendes mobilitet: hjem- og værtslande

Bilag 3: Erasmus-programmet 2011/2012 — Top-100 højere læreanstalter, der modtager Erasmus-studerende

Bilag 4: Velkendte tidligere Erasmus-studerende — inspirerende karrierer

Bilag 5: Repræsentanterne i hvert land for Erasmus-studerende nummer 3 mio

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Bilag 1

Erasmus-programmet 2011/2012

Antal udrejsende studerende efter land (studie- og praktikophold)

Country

2010/11

2011/12

Year on Year Growth

HR

545

882

61,8%

DK

2768

3315

19,8%

SI

1480

1735

17,2%

TR

10095

11826

17,1%

SE

3160

3573

13,1%

LV

1959

2194

12,0%

NO

1529

1690

10,5%

DE

30274

33363

10,2%

IE

2511

2754

9,7%

ES

36183

39545

9,3%

SK

2458

2685

9,2%

CZ

6433

7004

8,9%

PT

5964

6484

8,7%

NL

8590

9310

8,4%

PL

14234

15315

7,6%

AT

5216

5590

7,2%

UK

12833

13662

6,5%

EE

1028

1092

6,2%

IT

22031

23377

6,1%

FR

31747

33269

4,8%

HU

4164

4361

4,7%

GR

3437

3591

4,5%

BE

6824

7091

3,9%

LT

3417

3548

3,8%

FI

5081

5272

3,8%

LU

441

450

2,0%

BG

1837

1852

0,8%

MT

0

149

n.a.

LI

38

38

0,0%

CH

0

2714

n.a.

RO

4604

4578

-0,6%

IS

263

261

-0,8%

CY

264

257

-2,7%

Kilde: Europa-Kommissionen

Bilag 2

Erasmus-programmet 2011/2012

Erasmus-studerendes mobilitet: hjem- og værtslande

Tabellen viser det samlede antal Erasmus-studerende sendt til udlandet fra hjemlandet (lodrette akse) til værtslandet (vandrette akse) i det akademiske år 2011/2012.

F.eks sendte Belgien 7 091 studerende til andre deltagende lande og modtog i alt 8 593 studerende, mens Belgien sendte 1 107 studerende til Frankrig og modtog 243 studerende fra Ungarn.

Kilde: Europa-Kommissionen

Bilag 3

Erasmus-programmet 2011/2012

Top-100 højere læreanstalter, der modtager Erasmus-studerende


Kilde: Europa-Kommissionen


Side Bar