Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 8. července 2013

Program Erasmus překonal hranici tří milionů studentů

Od zahájení výměnného programu Erasmus v roce 1987 byla udělena stipendia více než třem milionům studentů, jak vyplývá z dnes zveřejněných údajů. Statistiky ukazují, že díky Erasmu strávilo v akademickém roce 2011–2012 rekordních 250 tisíc studentů část svého vysokoškolského studia v cizině nebo absolvovalo v zahraniční společnosti pracovní stáž zvyšující jejich šanci na nalezení zaměstnání. Z programu Erasmus získalo finanční podporu přes 46 500 akademických a administrativních pracovníků na to, aby mohli vyučovat či se školit v zahraničí. Tato zkušenost má zlepšit kvalitu výuky a učení ve všech 33 zemích, které se programu účastní (členské státy, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Turecko).

Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, prohlásila: „Nejnovější rekordní čísla, podle nichž jsme překročili cíl tří milionů studentů v programu Erasmus, dosvědčují trvalou úspěšnost a popularitu tohoto programu. Význam Erasmu v dobách hospodářských problémů a vysoké nezaměstnanosti mladých nesmírně vzrostl, protože jeho absolventi mají díky nabytým dovednostem a mezinárodním zkušenostem větší šanci nalézt zaměstnání a pravděpodobně se zvýší jejich mobilita na pracovním trhu. Erasmus také hraje velmi podstatnou roli ve zlepšení kvality vysokoškolského vzdělávání v Evropě, neboť otevřel univerzity a vysoké školy mezinárodní spolupráci. Co se týče budoucnosti, mám velkou radost, že náš nový program Erasmus+ nabídne v příštích sedmi letech možnost studovat, školit se, vyučovat či vykonávat dobrovolnickou činnost v zahraničí více než čtyřem milionům mladých lidí.“

V zemích účastnících se programu Erasmus se jako tři neoblíbenější destinace v roce 2011–2012 ukázaly Španělsko, Francie a Německo. Španělsko mimoto vyslalo do zahraničí nejvíce studentů, následovalo Německo a Francie (viz MEMO MEMO/13/647).

Téměř 205 000 studentů, tj. okolo 80 % všech studentů, kteří získali v akademickém roce 2011–2012 z tohoto programu stipendium, se jako součást svého studijního programu rozhodlo strávit v průměru šest měsíců na univerzitě či jiné vysokoškolské instituci v zahraničí. Počet studentů, kteří se vydali do ciziny studovat, se ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o 7,5 %. Roste i popularita pracovních stáží ve firmách, kterých se oproti předchozímu roku uskutečnilo o 18 % více. V roce 2011–2012 zvolil tuto možnost jeden z pěti studentů Erasmu, tj. téměř 50 000 studentů.

Ve většině zemí poptávka výrazně převyšovala počet stipendií, která byla v rámci programu Erasmus k dispozici. Průměrné měsíční stipendium z programu Erasmus, určené k pokrytí části dodatečných nákladů na živobytí v zahraničí a cestovních výdajů, činilo 252 EUR. Výše stipendia, jehož výše se za poslední tři roky nezměnila, se v některých zemích navyšuje ze státních, regionálních či institucionálních prostředků.

Program Erasmus+, nový program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, který bude zahájen v lednu 2014 a poběží do roku 2020, bude stavět na odkazu programu předcházejícího a nabídne čtyřem milionům osob možnost studovat, školit se, vyučovat či vykonávat dobrovolnickou činnost v zahraničí. Plánovaný rozpočet programu na období 2014–2020 činí 14,5 miliardy EUR, k dispozici tedy bude o 40 % více finančních prostředků než v probíhajících programech vzdělávání a odborné přípravy s prvkem mobility. Erasmus+ nahrazuje současný program celoživotního učení (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programy Mládež v akci, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a dvojstranné programy spolupráce s průmyslově vyspělými zeměmi.

Souvislosti

Komise ve své strategii pro modernizaci vysokoškolského vzdělávání (IP/11/1043) zdůraznila potřebu vytvořit více příležitostí, které studentům umožní osvojit si dovednosti prostřednictvím studia nebo odborné přípravy v zahraničí. Cílem EU pro celkovou mobilitu studentů je dosáhnout alespoň 20 % do konce desetiletí. V současné době studuje nebo se účastní stáže v zahraničí s podporou programu Erasmus nebo jiných veřejných a soukromých prostředků asi 10 % studentů v EU. Přibližně 4,5 % z nich získalo stipendium z programu Erasmus.

Sdružení studentů programu Erasmus vybralo z každé zúčastněné země studenty, kteří vycestovali do ciziny v roce 2012–2013, jako zástupce této rekordní třímilionové masy studentů. Všichni tito studenti se shodují, že zkušenosti nabyté díky Erasmu předčily jejich očekávání a obohatily jejich osobní i profesní život. Stejný názor vyjádřilo mnoho bývalých studentů tohoto programu, včetně několika známých Evropanů (viz příloha 5).

Erasmus neznamená jen systém financování studentských a zaměstnaneckých výměn, neboť podporuje i společné projekty, letní školy a sítě, to vše s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání tak, aby naplňovala potřeby trhu práce i společnosti jako celku.

Další informace

MEMO/13/647 „Erasmus v roce 2011–2012: čísla a fakta“.

Evropská komise: Program Erasmus

Program Erasmus – statistiky

Podpora reforem: role programu Erasmus ve vysokoškolském vzdělávání

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Komisařka Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

Příloha 1: Program Erasmus 2011–2012 – Počet studentů vyslaných do zahraničí podle zemí

Příloha 2: Program Erasmus 2011–2012 – Mobilita studentů: země původu a cílové země

Příloha 3: Program Erasmus 2011–2012 – Sto vysokoškolských institucí nejčastěji přijímajících studenty programu Erasmus

Příloha 4: Slavní absolventi Erasmu – inspirativní kariéry

Příloha 5: Vybraní studenti ze tří milionů studentů ze 33 zúčastněných zemí

Contacts :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Příloha 1

Program Erasmus 2011–2012

Počet studentů vyslaných do zahraničí podle zemí (studium a stáže)

Country

2010/11

2011/12

Year on Year Growth

HR

545

882

61,8%

DK

2768

3315

19,8%

SI

1480

1735

17,2%

TR

10095

11826

17,1%

SE

3160

3573

13,1%

LV

1959

2194

12,0%

NO

1529

1690

10,5%

DE

30274

33363

10,2%

IE

2511

2754

9,7%

ES

36183

39545

9,3%

SK

2458

2685

9,2%

CZ

6433

7004

8,9%

PT

5964

6484

8,7%

NL

8590

9310

8,4%

PL

14234

15315

7,6%

AT

5216

5590

7,2%

UK

12833

13662

6,5%

EE

1028

1092

6,2%

IT

22031

23377

6,1%

FR

31747

33269

4,8%

HU

4164

4361

4,7%

GR

3437

3591

4,5%

BE

6824

7091

3,9%

LT

3417

3548

3,8%

FI

5081

5272

3,8%

LU

441

450

2,0%

BG

1837

1852

0,8%

MT

0

149

n.a.

LI

38

38

0,0%

CH

0

2714

n.a.

RO

4604

4578

-0,6%

IS

263

261

-0,8%

CY

264

257

-2,7%

Zdroj: Evropská komise

Příloha 2

Program Erasmus 2011–2012

Mobilita studentů: země původu a cílové země

Tabulka ukazuje celkový počet studentů vyslaných v programu Erasmus ze země původu (vertikální osa) do cílové země (horizontální osa) v akademickém roce 2011–2012.

Belgie například vyslala 7091 studentů do ostatních zúčastněných zemí a přijala celkem 8593 studentů. Do Francie vyslala 1107 studentů a z Maďarska přijala 243 studentů.

Zdroj: Evropská komise

Příloha 3

Program Erasmus 2011–2012

Sto vysokoškolských institucí nejčastěji přijímajících studenty programu Erasmus

Zdroj: Evropská komis


Side Bar