Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 5 juli 2013

Samråd om insolvensregler och ny chans för företagare

EU-kommissionen inledde i dag ett samråd om en EU-strategi om misslyckade företagssatsningar och insolvens. EU vill hjälpa livskraftiga företag att överleva och ge hederliga företagare en andra chans efter en konkurs, samtidigt som fordringsägarnas rätt att få sina pengar tillbaka skyddas. Förfarandena ska vara snabba och effektiva – det ligger i både gäldenärernas och fordringsägarnas intresse. Effektivare förfaranden kan rädda jobb, hjälpa leverantörerna att behålla sina kunder och ägarna att upprätthålla värdet på sina livskraftiga företag. Skillnader i nationell insolvenslagstiftning skapar rättsosäkerhet och ett företagsovänligt klimat. Kommissionen vill ha synpunkter på tidsåtgången för en företagsavveckling, villkoren för att inleda insolvensförfaranden och reglerna för anspråk och rekonstruktionsplaner. Alla de här faktorerna kan avskräcka företag från att investera i andra EU-länder. Med samrådet vill kommissionen få de berördas synpunkter på hur man bäst kommer till rätta med problemen.

EU behöver en räddnings- och rekonstruktionskultur för livskraftiga företag och privatpersoner i ekonomiska svårigheter, säger Viviane Reding, vice ordförande och kommissionär för rättsliga frågor. Hederliga företagsägare bör få en andra chans, så att en konkurs inte blir ett livstidsstraff om något går snett. Småföretagen är ryggraden i ekonomin och särskilt viktiga i det här sammanhanget. Jag räknar med att alla som intresserar sig för de här frågorna deltar i samrådet så att vi får ett bra underlag till lösningar på insolvensproblematiken.

Den föreslagna ändringen av EU:s insolvensförordning från 2000 är ett första steg på väg mot ett modernt insolvensregelverk i EU (IP/12/1354 och Memo/12/969). Men en ändring av förordningen kan inte i sig lösa alla problem med insolvensärenden som rör flera länder, t.ex. skillnaderna mellan nationella insolvensregler. Parallellt med ändringsförslaget antog kommissionen därför ett meddelande i december 2012. Det utgjorde startpunkten för en diskussion om en ny EU-strategi om misslyckade företagssatsningar mot bakgrund av de nationella insolvensreglerna, som ofta skiljer sig åt. Det här samrådet är en uppföljning på meddelandet.

En av samrådsfrågorna rör behovet av att harmonisera den tid det tar att avveckla ett konkursföretag. Den påverkar i hög grad möjligheten för en entreprenör att starta ett nytt företag. Avvecklingstiden skiljer sig mycket åt i EU-länderna – från fyra månader i Irland till över sex år i Tjeckien. I vissa länder kan en entreprenör aldrig börja om utan inskränkningar.

I samrådet tar man också upp reglerna för förvaltarna och vad som krävs av dem. Om man deltar i samrådet får man också svara på om reglerna för företagsledningens skyldigheter och ansvar vid insolvens skapar problem i praktiken och om det borde införas EU-regler för att se till att ohederliga företagsledare som fått näringsförbud i ett land också stoppas från att leda företag i andra. Den sista frågan gäller de eventuella problemen med skilda regler för fordringsägares möjligheter att begära återvinning hos nationella domstolar.

Samrådet pågår fram till den 11 oktober 2013 på den här adressen:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InsolvencyTwo

Bakgrund

Företag skapar tillväxt och arbetstillfällen. Men det är tufft att starta och driva ett företag, särskilt i dagen ekonomiska klimat.

Statistiken visar att insatser behövs: Hälften av alla företag har försvunnit fem år efter starten. I genomsnitt går 200 000 företag i konkurs i EU varje år och med dem försvinner 1,7 miljoner jobb. Cirka en fjärdedel av konkurserna har ett internationellt inslag.

Därför lade kommissionen i december 2012 fram ett paket för att modernisera insolvensreglerna (IP/12/1354 och Memo/12/969). Huvudpunkterna i paketet är ett förslag till ändring av insolvensförordningen och meddelandet ”En ny europeisk strategi för att hantera misslyckade företagssatsningar och insolvens”.

EU:s insolvensregler finns i förordning (EG) nr 1346/2000 om insolvensförfaranden (insolvensförordningen), som gäller sedan den 31 maj 2002. Förordningen innehåller regler om jurisdiktion, erkännande och tillämplig lag och regler för samordning av insolvensförfaranden som inleds i flera medlemsländer. Förordningen gäller ärenden där en gäldenär har tillgångar eller fordringsägare i flera medlemsländer.

Läs mer

Samråd om en EU-strategi om misslyckade företagssatsningar och insolvens

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InsolvencyTwo

EU–kommissionen – insolvensförfaranden:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Webbplats för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar