Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 5 iulie 2013

Comisia lansează o consultare publică privind o abordare europeană în materie de insolvență a întreprinderilor

Comisia Europeană a lansat astăzi o consultare publică cu privire la o abordare europeană în materie de eșec în afaceri și insolvență, care pune accentul pe sprijinirea întreprinderilor viabile să supraviețuiască și pe acordarea întreprinzătorilor cinstiți a unei a doua șanse, protejând în același timp dreptul creditorilor de a-și recupera banii. Procedurile ar trebui să fie rapide și eficiente, atât în interesul debitorilor, cât și al creditorilor, și ar trebui să contribuie la menținerea locurilor de muncă, să îi ajute pe furnizori să își păstreze clienții, iar pe proprietarii întreprinderilor să păstreze valoarea investițiilor făcute în întreprinderi viabile. Disparitățile dintre legislațiile naționale privind insolvența pot crea incertitudine juridică și un mediu de afaceri ostil. Problemele principale sunt perioada necesară descărcării de obligații condițiile pentru deschiderea procedurii, depunerea creanțelor și normele privind planurile de restructurare. Acestea pot avea un efect negativ asupra investițiilor transfrontaliere. Consultarea de astăzi va solicita punctele de vedere ale părților interesate cu privire la cele mai bune modalități de a răspunde acestor provocări.

Europa are nevoie de o cultură a «salvării și redresării» pentru întreprinderile și persoanele viabile care se confruntă cu dificultăți financiare”, a declarat vicepreședintele Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție. „Întreprinzătorilor cinstiți ar trebui să li se acorde o a doua șansă, astfel încât, în cazul în care apar probleme, insolvența să nu devină o pedeapsă pe viață. IMM-urile, care constituie coloana vertebrală a economiei noastre, sunt deosebit de importante. Contez pe toate persoanele interesate să participe în mod activ la această consultare, astfel încât să putem strânge cele mai bune idei cu privire la modul în care trebuie să răspundem la provocarea reprezentată de insolvența întreprinderilor.”

Propunerea de modernizare a Regulamentului UE privind insolvența — care datează din 2000 — este un prim pas important pentru a aduce legislația UE în materie de insolvență în secolul al XXI-lea (IP/12/1354, MEMO/12/969). În același timp, este evident că doar prin revizuirea regulamentului nu se pot aborda provocările fundamentale ale cazurilor transfrontaliere de insolvență, cum ar fi, uneori, diferențele importante în ceea ce privește legislațiile naționale în materie de insolvență. Iată de ce comunicarea pe care Comisia a adoptat-o în paralel cu propunerea de regulament privind insolvența, în decembrie 2012, a inițiat un proces de reflecție asupra unei noi abordări la nivelul UE privind eșecul în afaceri în lumina normelor divergente, la nivel național, privind insolvența. Consultarea de astăzi se înscrie în logica acestui demers.

Una dintre problemele ridicate în cadrul consultării este necesitatea de a armoniza perioada necesară descărcării de obligații (perioada necesară pentru închiderea întreprinderii falimentare), care este deseori privită ca fiind crucială pentru posibilitatea de a reîncepe o afacere. În prezent, perioada necesară închiderii unei întreprinderi falimentare variază în mod semnificativ pe teritoriul UE, de la patru luni în Irlanda la peste șase ani în Republica Cehă, iar, în unele țări, întreprinzătorii care au avut o întreprindere falimentară nu pot obține niciodată descărcarea de obligații.

Consultarea vizează și normele care reglementează exercitarea profesiei de administrator judiciar. Mai mult, părțile interesate sunt întrebate dacă normele existente privind obligațiile și răspunderea directorilor în caz de insolvabilitate creează probleme în practică și dacă ar trebui introduse norme la nivelul UE pentru a se garanta că administratorii frauduloși care au făcut obiectul unei interdicții într-o țară nu pot administra o societate într-o altă țară. În final, consultarea pune întrebarea dacă în practică există probleme legate de incertitudinea juridică cauzată de diferitele condiții în care se poate cere instanței evitarea unui act al unui debitor insolvent care este în detrimentul creditorilor.

Această consultare este deschisă până la data de 11 octombrie 2013 și pot fi accesată la adresa: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InsolvencyTwo

Context

Întreprinderile sunt esențiale pentru a crea prosperitate și locuri de muncă. Dar înființarea — și menținerea — unei afaceri este un lucru dificil, în special în climatul economic actual.

Cifrele arată cât de urgentă este luarea de măsuri în acest domeniu: jumătate din totalul întreprinderilor nu supraviețuiesc primilor cinci ani de existență. În UE, în medie, 200 000 de firme dau faliment anual, ceea ce duce la pierderea a 1,7 milioane de locuri de muncă. Un sfert dintre aceste falimente au un element transfrontalier.

Ca răspuns european, Comisia a prezentat în decembrie 2012 un pachet de măsuri pentru modernizarea normelor în materie de insolvență (IP/12/1354, MEMO/12/969). Principalele elemente ale pachetului au fost o propunere de modificare a Regulamentului privind insolvența și o comunicare de politică privind „O nouă abordare europeană privind eșecul în afaceri și insolvența”.

Sediul materiei este Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvență („Regulamentul privind insolvența”), care se aplică din 31 mai 2002. Regulamentul conține norme în materie de jurisdicție, recunoaștere și lege aplicabilă și prevede coordonarea procedurilor de insolvență deschise în mai multe state membre. Regulamentul se aplică ori de câte ori debitorul are active sau creditori în mai multe state membre.

Pentru informații suplimentare

Consultarea publică privind o nouă abordare europeană în materie de eșec în afaceri și insolvență

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InsolvencyTwo

Comisia Europeană – proceduri de insolvență

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Pagina principală de internet a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisarul UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/reding

Persoane de contact :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar