Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. liepos 5 d.

Komisija kviečia visuomenę pasitarti dėl įmonių bankroto tvarkos Europoje

Šiandien Europos Komisija pradeda viešas konsultacijas dėl naujo europinio požiūrio į verslo žlugimą ir bankrotą, kuriuo pirmiausia bus siekiama padėti išlikti stiprioms įmonėms ir suteikti sąžiningiems verslininkams dar vieną šansą, kartu ginant kreditorių teisę atgauti savo pinigus. Tiek skolininkų, tiek kreditorių labui procedūros turėtų būti greitos ir veiksmingos: jos turėtų leisti išsaugoti darbo vietas, padėti tiekėjams išlaikyti klientus, o įmonių savininkams – perspektyvių įmonių vertę. Nevienodo bankroto reglamentavimo įvairių šalių nacionalinėje teisėje pasekmė – teisinis netikrumas ir nepalanki verslo aplinka. Pagrindinės problemos susijusios su skolinių įsipareigojimų panaikinimo laikotarpiu, bankroto procedūros inicijavimo sąlygomis, reikalavimų pateikimo tvarka ir restruktūrizavimo plano sudarymo taisyklėmis. Tai gali neigiamai atsiliepti tarpvalstybinėms investicijoms. Šiandien pradėtose konsultacijose suinteresuotieji subjektai raginami pareikšti nuomonę, kaip būtų geriausia spręsti šias problemas.

„Europoje reikėtų diegti finansinių sunkumų patiriančių perspektyvių įmonių ir fizinių asmenų „sanavimo ir gaivinimo“ tradiciją. – sakė už teisingumą atsakinga Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Sąžiningų įmonių savininkams turėtų būti suteikiamas dar vienas šansas – nesėkmės atveju bankrotas neturėtų tapti „nuosprendžiu iki gyvos galvos“. Ypač svarbios yra MVĮ, mūsų ekonomikos ramstis. Tikiuosi, kad visi, kuriems ši tema aktuali, aktyviai dalyvaus konsultacijose, todėl galėsime atsirinkti pačias geriausias idėjas, padėsiančias spręsti įmonių bankroto problemas.“

2000 m. pateiktas pasiūlymas atnaujinti ES Bankroto reglamentą yra pirmas svarbus žingsnis kuriant XXI amžiaus realijas atitinkančią ES bankroto teisę (IP/12/1354, MEMO/12/969). Kita vertus, akivaizdu, kad vien peržiūrėjus reglamentą nebus išspręstos esminės tarpvalstybinio bankroto problemos, pavyzdžiui, kartais labai skirtingos nacionalinės bankroto teisės nuostatos. Todėl komunikate, 2012 m. gruodžio mėn. priimtame kartu su Bankroto reglamento pasiūlymu, Komisija pradėjo diskusiją dėl naujo ES požiūrio į žlungančias įmones ir skirtingas joms taikytinas nacionalines bankroto teisės nuostatas. Šiandien skelbiamos konsultacijos yra šios diskusijos tąsa.

Vienas iš konsultacijose keliamų klausimų – ar reikia suderinti skolinių įsipareigojimų panaikinimo laikotarpį (per kurį bankrutavusi įmonė uždaroma), nes dažnai nuo šio laikotarpio labai priklauso galimybė pradėti naują verslą. Šiuo metu laikas, per kurį žlugusi įmonė turi būti uždaryta, įvairiose ES šalyse labai skiriasi – nuo keturių mėnesių Airijoje iki daugiau kaip šešerių metų Čekijoje, o kai kuriose šalyse bankrutavusių verslininkų skoliniai įsipareigojimai iš viso nepanaikinami.

Per konsultacijas taip pat bus aptartos nuostatos, kuriomis reglamentuojama profesinė likvidatorių veikla. Taip pat suinteresuotųjų subjektų klausiama, ar galiojančios taisyklės dėl direktorių pareigų ir atsakomybės bankroto atveju kelia praktinių problemų ir ar reikėtų nustatyti ES lygmens taisykles, kurios užtikrintų, kad sukčiaujantis vadovas, nušalintas nuo veiklos vienoje šalyje, negalėtų vadovauti įmonei kitoje šalyje. Galiausiai konsultacijose klausiama, ar yra kilę praktinių problemų dėl teisinio netikrumo, sukeliamo skirtingų sąlygų, kuriomis kreditoriams nepalankus nemokaus skolininko sandoris gali būti panaikintas nacionaliniame teisme.

Šios konsultacijos vyks iki 2013 m. spalio 11 d. Jose dalyvauti galima čia: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InsolvencyTwo

Pagrindiniai faktai

Įmonės atlieka labai svarbų vaidmenį kuriant gerovę ir darbo vietas. Tačiau įsteigti įmonę ir išlaikyti ją veikiančią nelengva, ypač dabartinėmis ekonomikos sąlygomis.

Statistika rodo, kad veikti reikia kuo skubiau – pusė naujų įmonių neišgyvena nė penkerių metų. Kasmet ES uždaroma vidutiniškai 200 000 įmonių, ir dėl to tiesiogiai prarandama 1,7 mln. darbo vietų. Kas ketvirtas bankroto atvejis yra tarpvalstybinio pobūdžio.

Reaguodama į tai Europos lygmeniu, 2012 m. gruodžio mėn. Komisija pateikė bankroto teisės nuostatų atnaujinimo priemonių rinkinį (IP/12/1354, MEMO/12/969). Svarbiausi šiame rinkinyje – pasiūlymas iš dalies pakeisti Bankroto reglamentą ir politinis komunikatas „Naujas europinis požiūris į verslo žlugimą ir bankrotą“.

Europos bankroto teisės nuostatos įtvirtintos Reglamente (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų (Bankroto reglamentas), kuris taikomas nuo 2002 m. gegužės 31 d. Šiame reglamente yra nuostatų dėl jurisdikcijos, pripažinimo ir taikytinos teisės, taip pat numatomas keliose valstybėse narėse iškeltų bankroto bylų koordinavimas. Reglamentas taikomas, kai skolininko turtas arba kreditoriai yra keliose valstybėse narėse.

Daugiau informacijos

Viešos konsultacijos dėl naujo europinio požiūrio į verslo žlugimą ir bankrotą

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InsolvencyTwo

Europos Komisija. Bankroto bylos

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding" http://ec.europa.eu/reding

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva,+32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, +32 2 296 74 56)


Side Bar