Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 8 juli 2013

Kommissionen finansierar 18 EU-initiativ för hållbara transporter

Som en del i kommissionens treåriga kampanj för hållbara transporter i ”Do The Right Mix” offentliggjordes i dag titlarna på ytterligare 18 åtgärder med kampanjanknytning som ska finansieras. Varje åtgärd kan få upp till 7 000 euro, som kan användas för verksamhet som främjar hållbara transporter i stan, allt från cykelkurser till bildelning, barnevenemang och mycket mer.

– Jag ser det som en utmaning att skapa en hållbar transportkultur i städerna. Men efter framgången med den första finansieringsomgången 2012 vet vi att det finns otaliga människor i EU som är beredda att anta denna utmaning. Vi vill stödja så många som vi bara kan, och hjälpa dem att göra positiva förändringar på gräsrotsnivå, sa Europeiska kommissionens vice ordförande Siim Kallas, som har ansvar för transport

Sedan kampanjen inleddes 2012 har närmare 380 åtgärder för hållbara transporter i städerna registrerats på den centrala webbplatsen www.dotherightmix.eu. De pågående och planerade åtgärderna syns i den innovativa Mobilitetskartan, som ger kampanjdeltagarna synlighet i hela EU. I den andra ansökningsomgången för finansiering kom 74 ansökningar från 18 stödberättigade länder in. Den tredje och sista ansökningsomgången kommer att inledas i mars 2014.

Liksom i fjol var både grupper av enskilda och icke-kommersiella enheter (skolor, icke-statliga organisationer, offentliga förvaltningar osv.) behöriga att söka. Däremot kunde inte kampanjdeltagare i Bulgarien, Grekland, Italien, Lettland, Rumänien eller Storbritannien ansöka om pengar, eftersom dessa länder redan får riktat stöd för nationella kampanjer. Framgångsrika sökande valdes ut av en expertpanel med deltagare som alla hade erfarenhet med hållbara transporter.

Europeiska kommissionens kampanj för hållbara transporter i stan är kopplad till den europeiska mobilitetsveckan, som äger rum den 16–22 september varje år och avslutas med den bilfria dagen. Kampanjen finansieras inom ramen för programmet Intelligent energi för Europa –EU:s stödprogram för icke-tekniska åtgärder inom området energieffektivitet och förnybara energikällor.

Läs mer:

Alla vinnare

Do The Right Mix” på Twitter och Facebook

Följ vice ordförande Siim Kallas på Twitter

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar