Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 8. julija 2013

Komisija odobrila financiranje za 18 pobud na področju trajnostne mobilnosti v Evropi

Evropska komisija je v sklopu triletne kampanje za trajnostno mobilnost v mestih „Izberi pravo kombinacijo“ danes objavila imena dodatnih 18 ukrepov organizatorjev, ki jim bo namenila finančna sredstva. Za vsak ukrep bo na voljo do 7 000 EUR, ki se lahko uporabijo za krepitev dejavnosti, ki spodbujajo trajnostno mobilnost v mestih, na primer za tečaje kolesarjenja, souporabo avtomobilov, zabavne dejavnosti za otroke in drugo.

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za promet, je dejal: „Ustvarjanje kulture trajnostne mobilnosti v mestih je izziv, toda po uspehu prvega razpisa za financiranje v letu 2012 vemo, da so se številni Evropejci z njim pripravljeni spoprijeti. Naš cilj je podpreti čim več takih posameznikov in jim tako pomagati pri udejanjanju pozitivnih sprememb v njihovih okoljih.“

Od začetka kampanje v letu 2012 je bilo na osrednjem spletišču www.dotherightmix.eu registriranih skoraj 380 ukrepov trajnostne mobilnosti v mestih. Tekoči in prihodnji ukrepi so prikazani na inovativnem zemljevidu mobilnosti, ki organizatorjem zagotavlja vseevropsko prepoznavnost. Na drugi razpis za financiranje je prispelo 74 vlog iz osemnajstih držav upravičenk. Tretji in zadnji razpis za financiranje na področju trajnostne mobilnosti bo objavljen marca 2014.

Tako kot lani so vlogo lahko predložile skupine posameznikov in negospodarski subjekti (šole, nevladne organizacije, javne uprave itd.). Organizatorji iz Bolgarije, Grčije, Italije, Latvije, Romunije in Združenega kraljestva k oddaji vlog niso bili povabljeni, saj te države že prejemajo usmerjeno podporo za oblikovanje nacionalnih kampanj. Uspešne prosilce je izbrala žirija, ki so jo sestavljali strokovnjaki z ustreznimi izkušnjami na področju trajnostne mobilnosti.

Kampanja Evropske komisije na področju trajnostne mobilnosti v mestih se navezuje na evropski teden mobilnosti, ki poteka vsako leto od 16. do 22. septembra in se zaključi z dogodkom „V mestu brez avtomobila“. Kampanja se financira iz podpornega programa EU za netehnološke ukrepe na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije „Inteligentna energija – Evropa“.

Več informacij:

Seznam nagrajencev

„Izberi pravo kombinacijo“ na Twitterju in Facebooku.

Spremljajte podpredsednika Evropske komisije Siima Kallasa na Twitterju.

Kontakt:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar