Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 8. júla 2013

Komisia pridelí finančné prostriedky osemnástim európskym iniciatívam na podporu udržateľnej mobility

Európska komisia dnes v rámci svojej trojročnej kampane za udržateľnú mestskú mobilitu „Do The Right Mix“ (Zvoľ si správnu kombináciu) zverejnila názvy ďalších 18 akcií organizovaných občianskymi aktivistami, ktorým sa majú prideliť finančné prostriedky. Na každú akciu poskytne Komisia až 7000 EUR, ktoré sa môžu použiť na posilnenie činností na podporu udržateľnej mestskej mobility, od kurzov jazdenia na bicykli cez dohodnutú spolujazdu až po zábavné činnosti pre deti a ďalšie aktivity.

Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas zodpovedný za dopravu uviedol: „Vytváranie kultúry udržateľnej mestskej mobility je výzvou. Po úspechu prvej výzvy na predkladanie žiadostí v roku 2012 však vieme, že existuje nespočetne veľa Európanov, ktorí sú ochotní túto výzvu prijať. Chceme podporiť čo najviac z nich, aby sme im pomohli dosiahnuť viditeľné pozitívne zmeny.“

Od spustenia kampane v roku 2012 sa na centrálnej webovej lokalite www.dotherightmix.eu zaregistrovalo takmer 380 akcií na udržateľnú mestskú mobilitu. Prebiehajúce a plánované akcie nájdete na inovačnej mape mobility, ktorá aktivistom poskytuje možnosť zviditeľniť sa v celej Európe. Na druhú výzvu reagovalo 74 žiadateľov z 18 oprávnených krajín. Tretia a posledná výzva na predkladanie žiadostí o financovanie udržateľnej mobility bude zverejnená v marci 2014.

Podobne ako v predchádzajúcom roku mohli žiadosti predkladať skupiny jednotlivcov, ako aj nekomerčné subjekty (školy, MVO, orgány verejnej správy atď.). Aktivisti v Bulharsku, Grécku, Taliansku, Lotyšsku, Rumunsku a Spojenom kráľovstve však neboli vyzvaní, aby sa na výzve zúčastnili, pretože tieto krajiny už dostávajú cielenú podporu na prípravu národných kampaní. Úspešných žiadateľov vybrala odborná porota, ktorej všetci členovia majú skúsenosti v oblasti udržateľnej mobility.

Kampaň Európskej komisie za udržateľnú mestskú mobilitu je spojená s Európskym týždňom mobility, ktorý sa každoročne koná od 16. do 22. septembra a vrcholí dňom „V meste bez auta!“. Kampaň sa financuje z programu Inteligentná energia – Európa, ktorý je podporným programom EÚ pre netechnologické opatrenia v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie.

Ďalšie informácie:

Úplný zoznam víťazných akcií

„Do The Right Mix“ na Twitteri a Facebooku.

Podpredseda Siim Kallas na Twitteri.

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 7638)

Dale Kidd (+32 2 295 7461)


Side Bar