Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 8. jūlijā

Komisija piešķir finansējumu 18 ilgtspējīgas mobilitātes Eiropas iniciatīvām

Eiropas Komisija, īstenojot savu trīsgadu kampaņu Do The Right Mix, kuras mērķis ir veicināt ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās, šodien paziņoja nākamos 18 kampaņas pasākumus, kuriem piešķirs finansējumu. Katram no šiem pasākumiem piešķirs līdz 7000 eiro, lai atbalstītu darbu pie ilgtspējīgas mobilitātes veicināšanas pilsētās, piemēram, mācības par velosipēdu satiksmi, automašīnu koplietošanu vai saistošas nodarbības bērniem.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais transporta politikas jautājumos Sīms Kallass norādīja: “Ir grūti pilsētās iedibināt ilgtspējīgas mobilitātes kultūru, taču 2012. gadā rīkotā pirmā konkursa sekmīgie rezultāti liecina, ka Eiropā ir ļoti daudz pilsoņu, kuri ir gatavi risināt šo sarežģīto jautājumu. Mēs vēlamies atbalstīt pēc iespējas vairāk šo aktīvistu un palīdzēt viņiem panākt pozitīvas pārmaiņas vietējā mērogā.”

Kopš kampaņas izsludināšanas 2012. gadā tās centrālajā tīmekļa vietnē www.dotherightmix.eu ir reģistrēti teju 380 ilgtspējīgas mobilitātes pasākumi. Esošie un plānotie pasākumi ir uzskatāmi attēloti novatorisko mobilitātes risinājumu kartē, kas kampaņas dalībniekiem dod iespēju popularizēt savus projektus Eiropas mērogā. Otrajā konkursā finansējuma saņemšanai tika iesniegti 74 pieteikumi no 18 valstīm, kuras varēja piedalīties. Trešo un pēdējo ilgtspējīgas mobilitātes konkursu izsludinās 2014. gada martā.

Līdzīgi kā pērn, konkursā varēja piedalīties iedzīvotāju grupas un nekomerciālas struktūras (skolas, NVO, valsts iestādes utt.). Tomēr interesenti no Apvienotās Karalistes, Bulgārijas, Grieķijas, Itālijas, Latvijas un Rumānijas nevarēja piedalīties, jo šīs valstis jau saņem speciālu finansējumu valsts līmeņa kampaņu sagatavošanai. Uzvarētājus noteica ekspertu žūrija, kuras locekļiem ir pieredze ilgtspējīgas mobilitātes jomā.

Eiropas Komisijas ilgtspējīgas mobilitātes kampaņa pilsētām ir saistīta ar Eiropas mobilitātes nedēļu, kas katru gadu notiek no 16. līdz 22. septembrim un kuras kulminācija ir diena “Pilsētā – bez mašīnas!”. Kampaņu finansē no programmas “Saprātīga enerģija Eiropai”, ar kuru Eiropas Savienībā atbalsta ar tehnoloģijām nesaistītus pasākumus energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu jomā.

Plašāka informācija

Konkursa uzvarētāju saraksts

Do The Right Mix informācija Twitter un Facebook

Sekojiet EK priekšsēdētāja vietniekam Kallasam Twitter

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar