Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 8.7.2013

Komissio myöntää rahoitusta 18 eurooppalaiselle kestävän liikkuvuuden aloitteelle

Euroopan komissio on tänään julkistanut niiden seuraavien 18 toimen nimet, joille myönnetään rahoitusta komission kolmivuotisen kestävän kaupunkiliikenteen Do The Right Mix -kampanjan osana. Kukin toimi saa enintään 7 000 euroa, jotka voidaan käyttää kestävää kaupunkiliikennettä edistävään toimintaan, esimerkiksi pyöräilyreitteihin, auton yhteiskäyttöön ja lasten tapahtumiin.

Liikenteestä vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtaja Siim Kallasin mukaan kestävän kaupunkiliikenteen kehittäminen on haasteellista. ”Ensimmäinen rahoitushakemuspyyntö vuonna 2012 oli kuitenkin menestys, joten tiedämme, että lukemattomat eurooppalaiset ovat valmiita tarttumaan tähän haasteeseen. Haluamme tukea heitä parhaamme mukaan, jotta he voivat saada positiivisia tuloksia aikaan ruohonjuuritasolla.”

Sen jälkeen kun kampanja käynnistettiin vuonna 2012, verkkosivulla www.dotherightmix.eu on rekisteröity lähes 380 kestävää kaupunkiliikennettä koskevaa toimea. Käynnissä olevat ja käynnistettävät toimet esitellään innovatiivisella kartalla, jonka avulla kampanjaan osallistuvat saavat Euroopan laajuista näkyvyyttä. Toiseen rahoitushakemuspyyntöön saatiin 74 hakemusta 18:sta kampanjaan osallistuvasta maasta. Kolmas ja viimeinen kestävän liikenteen rahoitushakemuspyyntö käynnistetään maaliskuussa 2014.

Kuten viime vuonna, sekä yksityishenkilöiden ryhmät että muut kuin kaupalliset yhteisöt (koulut, valtiosta riippumattomat järjestöt, julkishallinnot jne.) voivat hakea rahoitusta. Bulgariassa, Kreikassa, Italiassa, Latviassa, Romaniassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei kuitenkaan enää etsitty osallistujia, koska näille maille on jo myönnetty kohdennettua tukea kansallisten kampanjoiden käynnistämiseen. Valinnat tekee kestävän liikkuvuuden alan kokeneista asiantuntijoista koostuva raati.

Euroopan komission kestävän kaupunkiliikenteen kampanja liittyy Euroopan liikkujan viikkoon, joka järjestetään vuosittain 16.–22. syyskuuta ja joka huipentuu autottomaan päivään. Kampanja rahoitetaan Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelmasta, joka on EU:n energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä koskevien muiden kuin teknisten tukitoimenpiteiden tukiohjelma.

Lisätietoja:

Valittujen toimien luettelo

"Do The Right Mix" Twitterissä ja Facebookissa

Seuraa varapuheenjohtaja Kallasia Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar