Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 8. juuli 2013

Komisjon eraldab rahalisi vahendeid kaheksateistkümnele Euroopa säästva liikuvuse algatusele

Osana Euroopa Komisjoni kolmeaastasest säästva linnaliikuvuse kampaaniast „Kombineeri nutikalt” („Do the Right Mix”) avaldas komisjon täna veel kaheksateistkümne toetatava kampaaniameetme nimed. Iga meetme jaoks eraldatakse kuni 7000 eurot, mida saab kasutada säästva linnaliikuvuse edendusmeetmete toetamiseks, alates jalgrattaradadest ja lõpetades ühisautode kasutamise, laste meelelahutuse ja muuga.

Transpordi eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas ütles: „Säästva linnaliikuvuse kultuuri loomine on väljakutse. Kuid edukaks osutunud esimese, 2012. aasta konkursi järel teame, et lugematu arv eurooplasi on valmis selle väljakutse vastu võtma. Soovime toetada võimalikult paljusid neist, aidates neil teha positiivseid muudatusi rohujuuretasandil.”

Alates kampaania algusest 2012. aastal on kesksel veebisaidil www.dotherightmix.eu registreeritud ligi 380 säästva linnaliikuvuse meedet. Käimasolevad ja kavandatud meetmed on kantud uuenduslikule liikuvuskaardile, mis muudab kampaaniad nähtavaks üleeuroopaliselt. Teise konkursi raames esitati 18 abikõlblikust riigist 74 taotlust. Kolmas ja viimane säästva liikuvuse rahastamiskonkurss algab 2014. aasta märtsis.

Sarnaselt eelmise aastaga võisid taotlusi esitada nii üksikisikute rühmad kui ka mitteärilised üksused (koolid, VVOd, riigiasutused jne). Bulgaaria, Kreeka, Itaalia, Läti, Rumeenia ja Ühendkuningriigi taotlejaid ei kutsutud aga osalema, kuna need riigid on juba saanud riiklike kampaaniate käivitamiseks suunatud toetust. Edukad taotlejad valis välja ekspertkomisjon, mille kõigil liikmeil on säästva liikuvuse valdkonnas suured kogemused.

Euroopa Komisjoni korraldatav säästva linnaliikuvuse kampaania on seotud Euroopa liikuvusnädalaga, mis toimub igal aastal 16.–22. septembrini ja mille tippüritus on autovaba päev. Kampaaniat rahastatakse programmi „Arukas energeetika – Euroopa” raames. Tegemist on mittetehnoloogiliste meetmete toetusprogrammiga energiasäästlikkuse ja taastuvenergiaallikate valdkonnas.

Lisateave:

Kogu võitjate nimekiri

„Kombineeri nutikalt” Twitteris ja Facebookis

Jälgi asepresident Kallast Twitteris

Kontaktid:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar