Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 8. juli 2013

Kommissionen yder støtte til 18 initiativer vedrørende bæredygtig mobilitet i EU

Europa-Kommissionen har i dag som led i sin treårige kampagne for bæredygtig mobilitet i byerne, "Do the right mix", offentliggjort navnene på yderligere 18 initiativer, der vi få tildelt støtte. Hvert af initiativerne vil få tildelt op til 7 000 EUR, som kan bruges til at styrke aktiviteter, der fremmer en bæredygtig mobilitet i byerne; de vedrører bl.a. cykelkurser, delebiler og sjove aktiviteter for børn.

Næstformand for Europa-Kommissionen Siim Kallas, der er ansvarlig for transport, udtalte: "Det er en udfordring at skabe en kultur for bæredygtig mobilitet i byerne. Men efter den første vellykkede indkaldelse af ansøgninger om støtte i 2012 ved vi, at der er masser af europæere, som er klar til at tage udfordringen op. Vi vil gerne støtte så mange af dem som muligt for at hjælpe dem med at skabe positive ændringer på græsrodsniveau."

Siden kampagnen startede i 2012, er der registreret næsten 380 initiativer vedrørende bæredygtig mobilitet i byerne på kampagnens hjemmeside, www.dotherightmix.eu. De igangværende og kommende initiativer vises på det innovative kort Mobility Map, som sikrer, at initiativerne bliver synlige i hele EU. I forbindelse med den anden indkaldelse af ansøgninger om støtte modtog Europa-Kommissionen 74 ansøgninger fra 18 støtteberettigede lande. Den tredje og sidste indkaldelse af ansøgninger om støtte vedrørende bæredygtig mobilitet åbner i marts 2014.

Ligesom sidste år kunne både grupper af enkeltpersoner og ikke-kommercielle enheder (skoler, offentlige myndigheder m.v.) ansøge om støtte. Det var ikke muligt for initiativtagere i Bulgarien, Grækenland, Italien, Letland, Rumænien og Det Forenede Kongerige at ansøge om støtte, da disse lande allerede modtager målrettet støtte til gennemførelse af nationale kampagner. De bedste initiativer blev udvalgt af et panel af ekspertdommere med erfaring inden for bæredygtig mobilitet.

Europa-Kommissionens kampagne for bæredygtig mobilitet i byerne har tilknytning til den europæiske miljøtrafikuge, der løber fra den 16. til den 22. september hvert år og kulminerer med en bilfri dag. Kampagnen finansieres via programmet Intelligent Energi – Europa, EU's program til støtte for ikke-teknologiske initiativer inden for energieffektivitet og vedvarende energi.

Yderligere oplysninger:

Liste over alle vinderne

"Do The Right Mix" på Twitter og på Facebook

Følg næstformand Siim Kallas på Twitter

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar