Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 8. července 2013

Komise přidělí finanční prostředky osmnácti evropským iniciativám pro udržitelnou mobilitu

V rámci své tříleté kampaně pro udržitelnou městskou mobilitu „Do The Right Mix“ (Vyber si správnou kombinaci) dnes Evropská komise zveřejnila názvy dalších 18 akcí organizovaných aktivními občany, kterým přidělí finanční prostředky. Na každou akci poskytne až 7 000 EUR, které lze využít k posílení činností na podporu udržitelné městské mobility, počínaje kurzy jízdy na kole přes spolujízdu až po zábavné aktivity pro děti a další.

Místopředseda Evropské komise odpovědný za dopravu Siim Kallas k tomu řekl: „Vytvářet kulturu udržitelné městské mobility je nesnadný úkol. Po úspěchu první výzvy k podávání žádostí o financování v roce 2012 však víme, že existuje celá řada Evropanů, kteří jsou ochotni tento úkol přijmout. Chceme podpořit co nejvíce z nich, a pomoci tak obyčejným lidem dosáhnout pozitivních změn.“

Od zahájení kampaně v roce 2012 se na ústředních internetových stránkách www.dotherightmix.eu zaregistrovalo téměř 380 akcí pro udržitelnou městskou mobilitu. Probíhající i plánované akce naleznete na inovativní mapě mobility, která umožňuje aktivistům informovat veřejnost v celé Evropě. Na druhou výzvu k podávání žádostí o financování odpovědělo 74 žadatelů z 18 způsobilých zemí. Třetí a závěrečná výzva k podávání žádostí o financování udržitelné mobility bude vypsána v březnu 2014.

Podobně jako v loňském roce mohly žádosti podávat skupiny jednotlivců i nekomerční subjekty (školy, nevládní organizace, orgány veřejné správy atd.). Aktivisté v Bulharsku, Řecku, Itálii, Lotyšsku, Rumunsku a Spojeném království však k účasti vyzváni nebyli, neboť tyto země již dostávají cílenou podporu na zřizování národních kampaní. Úspěšní žadatelé byli vybráni odbornou porotou, jejíž členové mají všichni zkušenosti v oblasti udržitelné mobility.

Kampaň Evropské komise pro udržitelnou městskou mobilitu je spojena s Evropským týdnem mobility, který se koná každoročně od 16. do 22. září a vrcholí dnem „Ve městě bez auta“. Kampaň je financována z programu Inteligentní energie — Evropa, což je podpůrný program EU pro netechnologická opatření v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie.

Další informace:

Úplný seznam vítězných akcí

Kampaň „Do The Right Mix“ (Vyber si správnou kombinaci) na Twitteru a na Facebooku

Místopředseda Kallas na Twitteru

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar