Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 8 юли 2013 г.

Европейската комисия финансира 18 европейски инициативи за устойчива мобилност

Като част от своята тригодишна кампания за устойчива градска мобилност „Do The Right Mix“ (Използвай правилния микс) днес Европейската комисия обяви още 18 действия, организирани от участници в кампанията, за които ще бъде отпуснато финансиране. За всяко действие ще бъдат предоставени суми в размер до 7000 евро, които могат да се използват в подкрепа на разнообразни дейности за насърчаване на устойчива градска мобилност: от курсове за каране на колело през съвместно ползване на автомобил до забавни занимания за деца и още много други.

Заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас, отговарящ за транспорта, заяви: „Създаването на култура на устойчива градска мобилност е истинско предизвикателство. След успеха обаче на първата покана за кандидатстване за финансиране през 2012 г. вече знаем, че безброй европейци са готови да откликнат на това предизвикателство. Искаме да подкрепим колкото можем повече от тях, като им помогнем да направят положителни промени по места“.

От началото на кампанията през 2012 г. насам близо 380 действия за устойчива градска мобилност са регистрирани на централния www.dotherightmix.eu уебсайт. Провеждащите се в момента и предстоящите действия са обозначени върху новаторската карта на мобилността, чрез която на участниците в кампанията се осигурява общоевропейска видимост. В рамките на втората покана за кандидатстване за финансиране бяха получени 74 проекта от 18 държави с право на участие. Третата и последна покана, свързана с устойчивата мобилност, ще бъде отправена през март 2014 г.

Както и през миналата година, право на участие имаха групи лица, както и нестопански субекти (училища, неправителствени организации, публични администрации и др.). Поканата не се отнасяше за участници в кампанията от България, Гърция, Италия, Латвия, Румъния и Обединеното кралство, тъй като на тези държави вече е предоставена целева подкрепа за организирането на национални кампании. Отличените кандидати бяха избрани от жури от оценители с опит в областта на устойчивата мобилност.

Кампанията на Европейската комисия за устойчива градска мобилност е свързана с Европейската седмица на мобилността, която се провежда всяка година от 16 до 22 септември и завършва с ден под надслов „Ден без автомобили“. Кампанията се финансира чрез програма „Интелигентна енергия — Европа“: програмата на ЕС в подкрепа на несвързани с технологиите действия в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.

За повече информация:

Пълният списък на отличените

„Do The Right Mix“ в Туитър и Фейсбук

Заместник-председателят на ЕК г-н Калас в Туитър

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar