Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 5. julija 2013

Okolje: 80 % Evropejcev skrbi vpliv izdelkov na okolje

Po najnovejših raziskavah bi bila večina Evropejcev pripravljena spremeniti svoje nakupovalne navade in kupovati okolju bolj prijazne izdelke, vendar jih veliko meni, da nimajo dovolj informacij, hkrati pa ne zaupajo trditvam proizvajalcev o ekološki naravi izdelkov. Raziskava o odnosu Evropejcev do oblikovanja enotnega trga za ekološke proizvode je pokazala, da bi bilo več kot tri četrtine anketirancev pripravljenih plačati več za okolju prijazne izdelke, če bi bili prepričani, da so izdelki dejansko okolju prijazni (77 %). Vendar le nekaj več kot polovica Evropejcev (55 %) meni, da so ustrezno obveščeni o vplivu izdelkov, ki jih kupijo in uporabljajo, na okolje.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Seveda si vsi želimo večjo izbiro ekoloških izdelkov na policah, vendar je iz raziskave razvidno, da nas trditve o ekološki naravi izdelkov pogosto zmedejo in da jim ne zaupamo. To ni dobro za potrošnike in ne nagrajuje tistih podjetij, ki se dejansko trudijo. Da bi potrošnikom pri nakupu izdelkov zagotovili verodostojne informacije, ki si jih želijo, sodelujemo s podjetji in drugimi zainteresiranimi stranmi. Tako se bodo razvili trgi ter odprle možnosti za inovacije in naložbe na področju zelenega gospodarstva.“

Velika večina državljanov Evropske unije meni, da lahko z nakupovanjem okolju prijaznih izdelkov prispevajo k varovanju okolja (89 %) in da so ti izdelki tako učinkoviti kot navadni izdelki (74 %). Zaupanje, da izdelki, ki so označeni kot okolju prijazni, manj škodijo okolju, je najvišje na Portugalskem (84 %), Malti (82 %), v Franciji (81 %) in Belgiji (81 %). Vendar pa je to zaupanje precej nižje v Nemčiji (44 %), Romuniji (46 %) in na Nizozemskem (47 %).

Malo več kot polovica državljanov EU navadno zaupa trditvam proizvajalcev o okoljski učinkovitosti njihovih izdelkov (52 %), vendar jih večina ne zaupa navedbam proizvajalcev o njihovi lastni okoljski učinkovitosti (54 %). Državljani EU, ki najpogosteje menijo, da so trditve o okoljski učinkovitosti pretirane ali zavajajoče, prihajajo iz Romunije (40 %), Bolgarije (40 %), Grčije (39 %) in Latvije (37 %). Takšno mnenje je najmanj pogosto na Malti (17 %) in v Estoniji (20 %). Vseeno pa obstaja močna podpora obveznosti za podjetja, da objavijo poročila o svoji splošni okoljski učinkovitosti in okoljski učinkovitosti svojih izdelkov (69 %).

V EU bi bili dve tretjini ljudi (66 %) pripravljeni plačati več za izdelek, če bi se garancija njegove zanesljivosti podaljšala na pet let. Več kot devet od desetih anketirancev tudi meni, da bi morala biti pričakovana življenjska doba izdelka označena (92 %). Skoraj polovica vseh anketirancev se v preteklih 12 mesecih ni odločila za popravilo pokvarjenega izdelka zaradi previsokih stroškov popravila (47 %).

Veliko anketirancev meni, da uživanje hrane po izteku njenega roka trajanja ni varno (45 %). To pomeni, da vsak dan velike količine užitne hrane pristanejo v smeteh. Po mnenju več kot treh četrtin državljanov Švedske (81 %), Avstrije (77 %) in Združenega kraljestva (77 %) je uživanje hrane po izteku roka trajanja, navedenega na etiketi, varno. Takšno mnenje ima manj kot en od petih državljanov Romunije (14 %) in Litve (17 %).

Ozadje

Podjetja, ki želijo poudariti okoljsko učinkovitost svojih izdelkov, se srečujejo s številnimi ovirami. Soočajo se z različnimi metodami, ki jih priporočajo vlade in zasebne pobude, zato morajo za zagotavljanje informacij o okolju plačati večkratne stroške. Potrošnike zmede obilica različnih informativnih oznak, zato izdelke težko primerjajo.

S sporočilom o oblikovanju enotnega trga za ekološke proizvode in priporočilom o uporabi metod, usklajenih na ravni EU, ki ju je Komisija sprejela aprila 2013 (glej IP/13/310), se je začel pilotni projekt, v katerem bodo sodelovale zainteresirane strani in pomagale razviti boljše načine merjenja vpliva izdelkov na okolje. Tako bi pridobili primerljive in zanesljive informacije o okolju ter povečali zaupanje potrošnikov, podjetij, vlagateljev in drugih zainteresiranih strani. Boljše razumevanje obnašanja in odnosa potrošnikov je ključnega pomena za ustrezno izvajanje te nove politične pobude.

Raziskava je bila izvedena v 28 državah članicah Evropske unije. V njej je sodelovalo več kot 25 568 oseb iz različnih družbenih slojev in demografskih skupin, izpraševalci pa so se v imenu Evropske komisije z njimi pogovarjali po telefonu v njihovem maternem jeziku.

Več informacij:

Povezava na poročilo:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#367

Glej tudi:

http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm

Kontakti:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar