Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 5. júla 2013

Životné prostredie: 80 % Európanov sa obáva vplyvu výrobkov na životné prostredie

Z najnovšieho prieskumu vyplýva, že väčšina Európanov by bola ochotná zmeniť svoje nákupné zvyky a kupovať ekologickejšie výrobky, mnohí si však myslia, že im chýbajú informácie a dôvera v tvrdenia o ekologickej neškodnosti výrobkov uvádzané výrobcami. Prieskum nazvaný „Názory Európanov na vybudovanie jednotného trhu s ekovýrobkami“ ukázal, že viac ako tri štvrtiny (77 %) opýtaných chce zaplatiť viac za ekologickejšie výrobky, ak bude mať istotu, že ide skutočne o ekologický výrobok. Na druhej strane sa iba niečo viac ako polovica občanov EÚ (55 %) cíti byť informovaná o vplyvoch výrobkov, ktoré kupuje a používa, na životné prostredie.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik v tejto súvislosti uviedol: „Samozrejme, že všetci chceme vidieť viac ekovýrobkov na regáloch obchodov, no z uvedeného prieskumu je zrejmé, že mnohých z nás tvrdenia o ekologickej povahe výrobku mýlia, a preto im neveríme. Jednak to škodí spotrebiteľom a jednak to nie je fér voči podnikom, ktoré sa naozaj snažia. Spolupracujeme s podnikmi a inými zainteresovanými stranami na príprave dôveryhodných informácií, ktoré spotrebitelia hľadajú pri kúpe výrobkov. To pomôže rozšíriť trhy a možnosti o inovácie a investície do ekohospodárstva.“

Veľká väčšina občanov EÚ (89 %) si myslí, že kúpou ekologických výrobkov môžu pomôcť životnému prostrediu a 74 % opýtaných ich považuje za rovnako účinné ako bežné výrobky. Presvedčenie, že výrobky označené ako ekologické škodia životnému prostrediu menej je najsilnejšie v Portugalsku (84 %), na Malte (82 %), vo Francúzsku (81 %) a v Belgicku (81 %). Zďaleka však nie je také silné v Nemecku (44 %), Rumunsku (46 %) a v Holandsku (47 %).

O čosi viac ako polovica občanov EÚ vo všeobecnosti dôveruje tvrdeniam výrobcov o ekologickej povahe ich výrobkov (52 %), no väčšina Európanov (54 %) neverí správam výrobných spoločností o ich ekologickosti. Občania EÚ si skôr myslia, že sa s prehnanými alebo zavádzajúcimi tvrdeniami už niekedy stretli, najviac v Rumunsku (40 %), Bulharsku (40 %), Grécku (39 %) a Lotyšsku (37 %). Naopak tento názor prevláda najmenej na Malte (17 %) a v Estónsku (20 %). Napriek tomu existuje silná podpora (69 %) v prospech povinného publikovania správ výrobnými spoločnosťami o celkovom ekologickom charaktere, ako aj o ekologickej povahe ich výrobkov.

Dve tretiny občanov EÚ (66 %) je ochotných zaplatiť viac za výrobok, ak by sa záruka jeho spoľahlivosti predĺžila na 5 rokov. Viac ako deväť z desiatich opýtaných (92 %) si zároveň myslí, že je potrebné uvádzať očakávanú životnosť výrobkov. Takmer polovica všetkých opýtaných (47 %) sa za posledný rok rozhodla nedať pokazený výrobok do opravy z dôvodu jej vysokej ceny.

Značný počet opýtaných (45 %) sa domnieva, že je riziko konzumovať potraviny po dátume ich minimálnej spotreby. Dôsledkom toho existuje veľké množstvo konzumovateľných potravín, ktoré sa každý deň nevyužije alebo vyhodí. Viac ako tri štvrtiny občanov Švédska (81 %), Rakúska (77 %) a Spojeného kráľovstva (77 %) sa domnievajú, že je bezpečné konzumovať potraviny aj po dátume ich minimálnej spotreby vyznačenom na obale. Podobný názor má menej ako jeden z piatich občanov Rumunska (14 %) a Litvy (17 %).

Kontext

Spoločnosti, ktoré chcú zdôrazniť ekologickú povahu svojich výrobkov, dnes čelia mnohým prekážkam. Musia si vybrať z niekoľkých ďalších metód podporovaných vládami a súkromnými iniciatívami, a preto za informácie o vplyve na životné prostredie platia niekoľkonásobne viac. Spotrebiteľov mýli množstvo rozličných označení s informáciami, ktoré sťažujú porovnateľnosť výrobku.

Oznámením „Budovanie jednotného trhu pre ekologické výrobky“ a odporúčaním o využívaní jednotných EÚ metód prijatým Komisiou v apríli 2013 (pozri IP/13/310) došlo k spusteniu pilotného systému, v rámci ktorého zástupcovia zainteresovaných strán pomôžu vymyslieť lepšie spôsoby merania vplyvu výrobkov na životné prostredie. Tie by potom mali viesť k vytvoreniu porovnateľných a spoľahlivých informácií o vplyve na životné prostredie a k vybudovaniu dôvery u spotrebiteľov, obchodných firiem, investorov a iných zainteresovaných strán. Lepšie pochopenie spotrebiteľských nálad a postojov je kľúčom k správnemu vykonávaniu tejto novej politickej iniciatívy.

Prieskum bol realizovaný v 28 členských štátoch Európskej únie. V mene Európskej komisie bolo telefonicky opýtaných viac ako 25 568 respondentov z rôznych spoločenských a demografických skupín v ich materinskom jazyku.

Ďalšie informácie:

Odkaz na správu:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#367

Pozri aj:

http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar