Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. július 5.

Környezetvédelem: Az európaiak 80%-a aggódik a termékek környezeti hatásai miatt

Egy új felmérés eredményei azt mutatják, hogy a legtöbb európai polgár kész lenne változtatni vásárlási szokásain, és több környezetbarát terméket venni, de sokuk tájékozatlannak érzi magát, és bizalmatlan a gyártók állításaival szemben. „Az európaiak attitűdjei a környezetbarát termékek egységes piacának kialakításával szemben” („Attitudes of Europeans towards building the single market for green products”) elnevezésű felmérés szerint a válaszadók több mint háromnegyede (77%) hajlandó lenne többet fizetni a környezetbarát termékekért, ha megbízna a termék e tulajdonságában. Ugyanakkor az európai polgároknak csak alig több mint fele (55%) érzi úgy, hogy megfelelően van tájékoztatva az általa vásárolt és használt termékek környezeti hatásairól.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos a kérdésben így nyilatkozott: „Természetesen mindannyian örülnénk, ha több környezetbarát terméket látnánk a polcokon. A felmérés azonban azt mutatja, hogy a legtöbbünket összezavarják a termékek környezetbarát jellegére vonatkozó gyártói információk, és nem bízunk bennük. Ez nem jó a fogyasztóknak, és azoknak a cégeknek sem kifizetődő, amelyek valóban igyekeznek környezetbarát termékeket kínálni. Különböző vállalkozások és más érintettek bevonásával olyan hiteles tájékoztatáson dolgozunk, amelyet a fogyasztó a vásárláskor valóban igényel. Ez kedvező hatással lesz a piacok fejlődésére, továbbá új innovációs és beruházási lehetőségeket nyit meg a zöld gazdaságban.”

Az uniós polgárok nagy többsége úgy gondolja, hogy a környezet szempontjából nem mindegy, környezetbarát terméket vásárol-e az ember (89%), és hisz abban, hogy az ilyen termékek ugyanolyan jó minőségűek, mint más termékek (74%). Portugáliában (84%), Máltán (82%), Franciaországban (81%) és Belgiumban (81%) a legnagyobb az emberek bizalma az iránt, hogy a környezetbarátnak feltüntetett termékek kevésbé károsítják a környezetet. Ez a bizalom Németországban (44%), Romániában (46%) és Hollandiában (47%) lényegesen kisebb.

Az európai polgárok valamivel több mint fele (52%) általában megbízik a gyártók által a termékeik környezeti teljesítményéről megadott információkban, de többségük (54%) bizalmatlan azzal szemben, amit a cégek a saját tevékenységük környezeti teljesítményéről szóló jelentéseikben írnak. Leginkább Romániában (40%), Bulgáriában (40%), Görögországban (39%) és Lettországban (37%) vannak meggyőződve az uniós polgárok arról, hogy túlzó vagy félrevezető információkat kapnak. Ezt az érzést legkevésbé a máltaiak (17%) és az észtek (20%) osztják. Mindazonáltal sokan (69%) támogatják azt a javaslatot, hogy a cégeknek kötelező legyen beszámolni mind a teljes tevékenységük, mind a termékeik környezeti teljesítményéről.

Unió-szerte az emberek kétharmada (66%) lenne hajlandó többet fizetni egy termékért, ha hosszabb ideig – öt évig – garantálnák megbízhatóságát. Tízből több mint kilenc (92 %) válaszadó szerint jelezni kellene, ha egy termék hosszabb élettartammal rendelkezik. A válaszadók csaknem fele (47%) döntött úgy az elmúlt 12 hónapban, hogy nem javíttat meg egy meghibásodott terméket, mert a javítási költségek túl magasak voltak.

A válaszadók figyelemre méltó hányada (45%) gondolja azt, hogy élelmiszert a „minőségét megőrzi” dátum lejárta után veszélyes lehet elfogyasztani. Ez azt jelenti, hogy nagy mennyiségű, még fogyasztható élelmiszer megy kárba vagy landol nap mint nap a szemétben. Svédországban (81%), Ausztriában (77%) és az Egyesült Királyságban (77%) viszont a polgárok több mint háromnegyede tekinti biztonságosnak az élelmiszerek fogyasztását a címkén feltüntetett „minőségét megőrzi” dátum lejárta után is. Ezt a nézetet Romániában (14%) és Litvániában (17%) a polgárok egyötöde sem osztja.

Háttér-információk

A termékeik pozitív környezeti hatásait kiemelni kívánó cégek számos akadályba ütköznek. Megannyi különböző, kormányzatok és magánkezdeményezések által propagált módszerrel találják szemben magukat, és így többször is fizetniük kell azért, hogy a fogyasztókat környezeti információkhoz juttathassák. Másfelől a tájékoztató címkék sokasága a fogyasztókat is összezavarja, hiszen ez megnehezíti a termékek összehasonlítását.

A zöld termékek egységes piacának kialakításáról szóló közlemény és az egységes uniós módszerek alkalmazásáról szóló ajánlás, melyeket a Bizottság 2013 áprilisában fogadott el (lásd IP/13/310), kísérleti programot indított útjára, melynek keretében az érintettek lehetőséget kapnak arra, hogy a termékek környezeti hatásainak mérésére szolgáló módszerek javításában közreműködjenek. Ez segíthet abban, hogy a környezeti információk összehasonlíthatókká és megbízhatókká váljanak, ami pedig erősítheti a fogyasztók, a vállalkozások, a beruházók és más érintettek bizalmát. A fogyasztók magatartásának és attitűdjeinek pontosabb megértése elengedhetetlen feltétele annak, hogy ez az új szakpolitikai kezdeményezés eredményesen valósulhasson meg.

A felmérést az Európai Unió 28 tagállamában végezték el. Az Európai Bizottság megbízásából több mint 25 568, különböző társadalmi hátterű és demográfiai csoportba tartozó alanyt kérdeztek meg anyanyelvükön, telefonos interjú formájában.

További információk:

A jelentés a következő linken érhető el:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#367

Lásd még:

http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm

Kapcsolattartók:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar