Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 5. heinäkuuta 2013

Eurooppalaisista 80 prosenttia huolissaan tuotteiden ympäristövaikutuksista

Äskettäin tehdyn tutkimuksen mukaan suurin osa eurooppalaisista olisi valmis muuttamaan ostotottumuksiaan ja ostamaan ympäristöystävällisempiä tuotteita, mutta tätä haittaa riittämätön tiedonsaanti ja epäluottamus valmistajien ympäristöväittämiä kohtaan. Tutkimuksen aiheena oli ”Eurooppalaisten suhtautuminen sisämarkkinoiden luomiseen vihreille tuotteille”. Yli kolme neljäsosaa (77 %) tutkimukseen vastanneista ilmoitti olevansa halukas maksamaan enemmän ympäristöystävällisistä tuotteista, jos heillä on varmuus siitä, että tuotteet todella ovat ympäristöystävällisiä. Vain hieman yli puolet (55 %) EU:n kansalaisista kuitenkin koki saaneensa tietoa ostamiensa ja käyttämiensä tuotteiden ympäristövaikutuksista.

Ympäristöasioista vastaavan komissaarin Janez Potočnikin mukaan on selvää, että kaikki haluavat lisää vihreitä tuotteita kaupan hyllylle. ”Tämä tutkimus kuitenkin osoittaa, että useimmat pitävät ympäristöväittämiä epäselvinä eivätkä luota niihin”, Potočnik totesi ja jatkoi: ”Se ei ole kuluttajien kannalta hyvä asia, eikä se ole palkitsevaa niiden yritysten kannalta, jotka todella haluavat panostaa tähän. Pyrimme parhaillaan yhdessä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa selvittämään, mitkä ovat ne luotettavat tiedot, joita kuluttajat kaipaavat tuotteita ostaessaan. Näin autetaan kehittämään markkinoita ja avaamaan tilaisuuksia vihreään talouteen liittyville innovaatioille ja investoinneille.

Suuri enemmistö EU:n kansalaisista uskoo, että ympäristöystävällisten tuotteiden ostamisella voi vaikuttaa ympäristöasioihin (89 %) ja että ne ovat yhtä tehokkaita kuin tavalliset tuotteet (74 %). Ympäristöystävällisyyttä koskevalla merkinnällä varustettujen tuotteiden muita vähäisempiin ympäristöhaittoihin luotetaan eniten Portugalissa (84 %), Maltassa (82 %), Ranskassa (81 %) ja Belgiassa (81 %). Luottamus on kuitenkin merkittävästi alemmalla tasolla Saksassa (44 %), Romaniassa (46 %) ja Alankomaissa (47 %).

Vain vähän yli puolet EU:n kansalaisista luottaa yleensä tuottajien väittämiin tuotteiden ympäristövaikutuksista (52 %), mutta suurin osa eurooppalaisista ei luota yritysten raportteihin niiden omasta ympäristönsuojelun tasosta (54 %). EU:n kansalaiset pitävät väittämiä liioiteltuina tai harhaanjohtavina todennäköisimmin Romaniassa (40 %), Bulgariassa (40 %), Kreikassa (39 %) ja Latviassa (37 %). Harvimmin näin ajatellaan Maltassa (17 %) ja Virossa (20 %). Hyvin monet kannattavat tästä huolimatta sitä, että yritykset velvoitetaan julkistamaan raportteja ympäristönsuojelunsa yleisestä tasosta ja tuotteidensa ympäristövaikutuksista (69 %).

Kaikista EU:n kansalaisista kaksi kolmasosaa (66 %) olisi valmis maksamaan enemmän tuotteesta, jos sen luotettavuustakuun voimassaoloa pidennettäisiin viiteen vuoteen. Useampi kuin yhdeksän kymmenestä vastaajasta myös katsoo, että tuotteiden oletettu käyttöikä olisi ilmoitettava (92 %). Lähes puolet kaikista vastaajista on viimeisten 12 kuukauden aikana päättänyt jättää viallisen tuotteen korjaamatta liian suurten korjauskustannusten vuoksi (47 %).

Huomattava osa vastaajista on sitä mieltä, ettei ole turvallista käyttää elintarvikkeita parasta ennen -päivän jälkeen (45 %). Tämä tarkoittaa sitä, että joka päivä menee hukkaan tai heitetään pois suuria määriä syömäkelpoisia elintarvikkeita. Yli kolme neljäsosaa kansalaisista Ruotsissa (81 %), Itävallassa (77 %) ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (77 %) on sitä mieltä, että on turvallista käyttää elintarvikkeita niissä ilmoitetun parasta ennen -päivän jälkeen. Samaa mieltä on harvempi kuin yksi viidestä kansalaisesta Romaniassa (14 %) ja Liettuassa (17 %).

Tausta

Yrityksillä, jotka haluavat tuoda esiin tuotteidensa ympäristötehokkuuden, voi olla sen osoittamisessa vaikeuksia. Eri maiden viranomaiset sekä erilaiset yksityiset tahot tarjoavat erilaisia menetelmiä, ja yrityksille aiheutuu sen vuoksi moninkertaisia kustannuksia ympäristötietojen ilmoittamisesta. Kuluttajat ovat hämmentyneitä lukuisista erilaisista merkeistä, joiden tietojen perusteella tuotteita on vaikea vertailla.

Komissio antoi huhtikuussa 2013 tiedonannon ”Sisämarkkinoiden luominen vihreille tuotteille” sekä EU:n laajuisesti yhdenmukaistettujen menetelmien käyttöä koskevan suosituksen (ks. IP/13/310). Niiden perusteella käynnistettiin pilottihanke, jossa sidosryhmät auttavat kehittämään parempia keinoja tuotteiden ympäristövaikutusten mittaamiseen. Hankkeen avulla on tarkoitus tuottaa vertailukelpoisia ja luotettavia ympäristötietoja, mikä lisää luottamusta kuluttajien, yritysten, sijoittajien ja muiden sidosryhmien keskuudessa. Tämän uuden poliittisen aloitteen asianmukaisen toteuttamisen kannalta on erittäin tärkeää olla selvillä kuluttajien käyttäytymisestä ja asenteista.

Tutkimus tehtiin Euroopan unionin 28 jäsenvaltiossa. Euroopan komission puolesta haastateltiin puhelimitse äidinkielellään 25 568 henkilöä eri yhteiskunta- ja väestöryhmistä.

Lisätietoja:

Linkki raporttiin:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#367

Katso myös:

http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar