Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 5. juli 2013

Miljø: 80 % af europæerne er bekymret over produkters miljøbelastning

Ifølge en ny undersøgelse er de fleste europæere parate til at ændre deres indkøbsvaner og købe mere miljøvenlige produkter, men mange oplever mangel på information og har ikke tillid til producenternes miljøanprisninger. Undersøgelsen om "europæernes holdning til etableringen af det indre marked for grønne produkter" viser, at over tre fjerdedele af de adspurgte er villige til at betale mere for miljøvenlige produkter, hvis de kan være sikre på, at varerne reelt er miljøvenlige (77 %). Men kun lidt over halvdelen af EU's borgere føler sig informerede (55 %) om miljøbelastningen ved de produkter, de køber og bruger.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtaler: "Vi vil naturligvis alle gerne se flere grønne varer på hylderne, men denne undersøgelse viser, at de fleste af os er forvirrede over miljøanprisningerne og mangler tiltro til dem. Det er ikke godt for forbrugerne, og det gavner ikke de virksomheder, som rent faktisk gør en indsats. Vi arbejder sammen med virksomheder og andre interesserede parter på at sikre de troværdige oplysninger, som forbrugerne efterspørger, når de handler varer. Det vil hjælpe med at udvikle markedet og åbne muligheder for innovation og investering i den grønne økonomi."

Et stort flertal af EU's borgere tror på, at det kan gøre en forskel for miljøet, hvis de køber miljøvenlige produkter (89 %), og at disse er lige så effektive som almindelige produkter (74 %). Tilliden til, at produkter mærket som miljøvenlige er mindre skadelige for miljøet, er størst i Portugal (84 %), Malta (82 %), Frankrig (81 %) og Belgien (81 %). Tilliden er dog væsentligt lavere i Tyskland (44 %), Rumænien (46 %) og Holland (47 %).

Lidt over halvdelen af EU's borgere har generelt tiltro til producenters anprisninger om deres produkters miljøvenlighed (52 %), men et flertal af europæerne har ikke tiltro til virksomhedernes rapporter om deres egen miljøvenlighed (54 %). Der er flest EU-borgere, der mener, at de er stødt på overdrevne eller vildledende udsagn i Rumænien (40 %), Bulgarien (40 %), Grækenland (39 %) og Letland (37 %). Denne opfattelse er mindst udbredt i Malta (17 %) og Estland (20 %). Der er ikke desto mindre bred opbakning til at gøre det obligatorisk for virksomheder at offentliggøre rapporter om deres egen og deres produkters miljøvenlighed (69 %).

To tredjedele af EU's befolkning (66 %) er villige til at betale mere for et produkt, hvis dets garanti udvides til fem år. Mere end ni ud af ti adspurgte mener også, at produkters forventede levetid bør angives (92 %). Næsten halvdelen af alle adspurgte har oplevet at beslutte sig for ikke at få et defekt produkt repareret i de seneste 12 måneder, fordi reparationsomkostningerne ville være for store (47 %).

En betydelig del af de adspurgte mener, at det ikke er sikkert at spise madvarer efter "sidste salgsdato" (45 %). Det betyder, at store mængder spiselige madvarer går til spilde eller smides væk hver dag. Over tre fjerdedele af befolkningen i Sverige (82 %), Østrig (77 %) og Storbritannien (77 %) mener, at det er sikkert at spise madvarer efter den "sidste salgsdato" angivet på embalagen. Denne opfattelse deles af mindre end én ud af fem i Rumænien (14 %) og Litauen (17 %).

Baggrund

Virksomheder står over for en række forhindringer, når de vil fremhæve miljøvenligheden af deres produkter. De stilles over for mange forskellige metoder, som støttes af myndigheder og private foretagender, og de er derfor tvunget til at betale store omkostninger for at stille miljøoplysninger til rådighed. Forbrugerne er forvirrede over de mange forskellige mærker med oplysninger, der gør produkterne svære at sammenligne.

Meddelelsen om etableringen af et indre marked for grønne produkter og en henstilling om brugen af EU-harmoniserede metoder, som blev vedtaget af Kommissionen i april 2012 (se IP/13/310), lancerede et pilotprojekt, hvor interesserede parter skal hjælpe med at udvikle bedre måder til at måle produkters miljøbelastning. Det skal hjælpe med at udvikle sammenlignelige og pålidelige miljøoplysninger, der kan opbygge tilliden blandt forbrugerne, virksomhederne, investorerne og de interesserede parter. En forbrugeradfærd og -holdning med større forståelse er afgørende for en ordentlig gennemførelse af dette nye politiske initiativ.

Undersøgelsen omfattede alle EU's 28 lande. Over 25 568 adspurgte fra forskellige sociale og demografiske grupper blev interviewet via telefon på deres modersmål på vegne af Europa-Kommissionen.

Flere oplysninger:

Link til rapporten:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#367

Se også:

http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar