Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 5. července 2013

Životní prostředí: 80 % Evropanů se zajímá o dopad výrobků na životní prostředí

Podle nového průzkumu veřejného mínění by byla většina Evropanů ochotna změnit své nákupní zvyklosti a kupovat více výrobků šetrných k životnímu prostředí, ale odrazuje je pocit, že nemají k dispozici dostatečné informace a že se tvrzením, které výrobci ohledně dopadu produktů na životní prostředí udávají, nedá věřit. Podle průzkumu „Postoje Evropanů k vytvoření jednotného trhu v oblasti ekologických výrobků“ by 77 % respondentů zaplatilo za ekologické výrobky vyšší cenu, pokud by si byli jisti, že dané produkty životní prostředí skutečně chrání. Nicméně pouze 55 % občanů EU se domnívá, že mají dostatek informací o tom, jaký dopad na životní prostředí mají produkty, které kupují a používají.

Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik prohlásil: „Všichni bychom samozřejmě uvítali, kdyby bylo v obchodech více ekologických výrobků, ale tento průzkum ukazuje, že pro většinu z nás jsou ekologická tvrzení na výrobcích nejasná a málo důvěryhodná. To není dobré ani pro spotřebitele, ani pro firmy, které se poctivě snaží něco pro životní prostředí udělat. Z tohoto důvodu pracujeme společně s podniky a dalšími zúčastněnými stranami na vytvoření takové podoby důvěryhodných informací, kterou spotřebitelé při nákupu výrobků hledají. To přispěje k rozvoji trhů a otevře příležitosti pro inovace a investice do zelené ekonomiky.“

Velká většina občanů EU (89 %) se domnívá, že kupováním ekologických produktů mohou životnímu prostředí prospět a že tyto produkty jsou stejně účinné jako běžné výrobky (74 %). Důvěra v to, že výrobky označené jako ekologické jsou pro životní prostředí skutečně méně škodlivé, je nejvyšší v Portugalsku (84 %), na Maltě (82 %), ve Francii (81 %) a v Belgii (81 %). Naopak výrazně méně tomu věří lidé v Německu (44 %), Rumunsku (46 %) a Nizozemsku (47 %).

Tvrzením výrobců o účincích jejich produktů na životní prostředí obecně důvěřuje 52 % občanů EU, nicméně více než polovina Evropanů (54 %) nedůvěřuje zprávám podniků o vlivu jejich činnosti na životní prostředí. O přehnanosti nebo nesprávnosti údajů uváděných v těchto zprávách jsou nejvíce přesvědčeni občané v Rumunsku (40 %), Bulharsku (40 %), Řecku (39 %) a Lotyšsku (37 %). Toto přesvědčení je nejméně silné na Maltě (17 %) a v Estonsku (20 %). Lidé však většinou souhlasí s tím, aby podniky měly povinnost zveřejňovat zprávy o celkové vlivu jejich činnosti na životní prostředí a o ekologickém dopadu jejich produktů (69 %).

V celé EU by dvě třetiny lidí (66 %) byly ochotny zaplatit za výrobek více, pokud by byla jeho záruční doba prodloužena na pět let. Více než devět z deseti respondentů (92 %) si myslí, že by u výrobku měla být uvedena jeho očekávaná životnost. Téměř polovina dotázaných (47 %) se v posledních dvanácti měsících rozhodla nedat vadný výrobek do opravy, protože náklady na opravu byly příliš vysoké.

Značná část respondentů (45 %) se domnívá, že není bezpečné konzumovat potraviny po uplynutí data jejich minimální trvanlivosti. Z tohoto důvodu velké množství potravin, které jsou stále poživatelné, končí v odpadkovém koši. Avšak více než tři čtvrtiny občanů ve Švédsku (81 %), Rakousku (77 %) a Spojeném království (77 %) se domnívá, že konzumace potravin po uplynutí data minimální trvanlivosti bezpečná je. Tento názor sdílí méně než pětina občanů v Rumunsku (14 %) a Litvě (17 %).

Souvislosti

Podniky, které chtějí upozorňovat na šetrnost svých výrobků k životnímu prostředí, se v současnosti potýkají s řadou překážek. V této oblasti totiž existuje mnoho různých metod a přístupů, které prosazují jednotlivé vlády a soukromé iniciativy, a podniky jsou pak nuceny platit za poskytování environmentálních informací několikrát. Řada různých označení a etiket navíc spotřebitele mate, protože je těžké produkty mezi sebou porovnat.

Na základě sdělení o budování jednotného trhu s ekologickými produkty a doporučení o používání metod harmonizovaných na úrovni EU, která Komise přijala v dubnu 2013 (viz IP/13/310), byl zahájen pilotní projekt, v jehož rámci budou zúčastněné strany přispívat k vývoji lepších metod k měření dopadu výrobků na životní prostředí. To by mělo pomoci vypracovat srovnatelné a spolehlivé environmentální informace, upevnit důvěru spotřebitelů, podniků, investorů a dalších zúčastněných stran. Základním předpokladem pro realizaci této nové politické iniciativy je lépe porozumět chování spotřebitelů a jejich postojům.

Průzkum veřejného mínění proběhl ve 28 členských státech Evropské unie. Jménem Evropské komise bylo telefonicky dotazováno v příslušném mateřském jazyce 25 568 respondentů z různých společenských a demografických skupin.

Další informace:

Odkaz na zprávu:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#367

Viz také:

http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar