Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 5 юли 2013 г.

Околна среда: 80 % от европейците са загрижени за въздействието на продуктите върху околната среда

Според ново проучване повечето европейци са готови да променят потребителските си навици и да купуват по-екологични стоки, но много от тях смятат, че липсва информация, и изпитват недоверие към твърденията за екологосъобразност на производителите. Проучването „Отношение на европейците към изграждането на единен пазар за екологични продукти“ показва, че повече от три четвърти от анкетираните са съгласни да плащат повече за екологосъобразни продукти, ако са уверени, че продуктите наистина са такива (77 %). Същевременно едва малко повече от половината от гражданите на ЕС (55 %) се чувстват информирани за въздействието върху околната среда на стоките, които купуват и използват.

Комисарят по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „Разбира се, всички ние искаме да виждаме повече екологични продукти по рафтовете в магазините, но това проучване показва, че повечето от нас са объркани от твърденията за екологосъобразност и не им се доверяват. Това не е добре за потребителите и така не се възнаграждават предприятията, които наистина полагат усилия. Работим заедно с предприятията и другите заинтересовани лица за разработване на достоверната информация, която потребителите търсят, когато купуват стоки. Това ще помогне за развитието на пазари и създаването на възможности за иновации и инвестиции в екологичната икономика“.

Много голяма част от гражданите на ЕС смятат, че потреблението на екологосъобразни продукти може да окаже положително влияние върху околната среда (89 %) и че те са също толкова ефективни, колкото обикновените продукти (74 %). Увереността в по-малките вреди за околната среда от стоките, обозначени като екологични, е най-висока в Португалия (84 %), Малта (82 %), Франция (81 %) и Белгия (81 %). В същото време тя е значително по-ниска в Германия (44 %), Румъния (46 %) и Нидерландия (47 %).

Малко над половината от гражданите на ЕС по принцип имат доверие на твърденията на производителите относно екологичните характеристики на техните продукти (52 %), но мнозинството от европейците не вярват на докладите на предприятията за техните екологични показатели (54 %). Гражданите на ЕС от Румъния (40 %), България (40 %), Гърция (39 %) и Латвия (37 %) са най-склонни да смятат, че твърденията са преувеличени или подвеждащи. Най-малко граждани са на подобно мнение в Малта (17 %) и Естония (20 %). Въпреки това има силна подкрепа за идеята да се задължат предприятията да публикуват доклади за своите общи екологични показатели и за екологичните характеристики на своите продукти (69 %).

В целия ЕС две трети от хората (66 %) са готови да плащат повече за даден продукт, ако гаранцията за неговата надеждност се удължи до пет години. Над девет от десет анкетирани смятат също така, че трябва да се посочва очакваната продължителност на живота на продуктите (92 %). Почти половината от отговорилите са се отказали от ремонт на повреден продукт през последните 12 месеца, защото разходите са били твърде високи (47 %).

Значителна част от анкетираните смятат, че не е безопасно да се консумират хранителни продукти след изтичане на срока им на годност (45 %). Това означава, че всеки ден се изхвърлят големи количества годна за консумация храна. Повече от три четвърти от гражданите в Швеция (81 %), Австрия (77 %) и Обединеното кралство (77 %) мислят, че е безопасно да се консумира храна след изтичане на срока на годност, посочен на етикета. Това мнение се споделя от по-малко от един на всеки пет граждани в Румъния (14 %) и Литва (17 %).

Контекст

Предприятията, желаещи да подчертаят екологичните характеристики на своите продукти, са изправени пред редица пречки. Те трябва да избират между няколко различни метода, насърчавани от правителства и частни инициативи, и поради това са принудени да плащат многократно повече за предоставянето на екологична информация. Потребителите са объркани от множество различни етикети с информация, които затрудняват сравнението между стоки.

Със съобщението относно изграждането на единния пазар за екологични продукти и препоръката за използване на хармонизирани на равнище ЕС методи, приети от Комисията през април 2013 г. (вижте IP/13/310), започна пилотна схема, при която заинтересованите лица ще помагат за разработването на по-добри начини за измерване на въздействието на продуктите върху околната среда. Това би трябвало да помогне да се разработи сравнима и надеждна екологична информация и да се изгради доверие сред потребителите, предприятията, инвеститорите и другите заинтересовани лица. По-доброто разбиране на поведението и отношението на потребителите е основен фактор за успешното изпълнение на тази нова политическа инициатива.

Проучването бе проведено в 28-те държави от Европейския съюз. В него участваха 25 568 граждани от различните социални и демографски групи, които бяха интервюирани по телефона на родния си език от името на Европейската комисия.

За повече информация:

Проучването:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#367

Вижте също:

http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar