Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 8. julija 2013

Modri pas: Komisija bo omilila carinske formalnosti za ladje

Komisija je danes razkrila načrte za omilitev carinskih formalnosti za ladje, s katerimi želi skrajšati upravne postopke, zmanjšati zamude v pristaniščih in povečati konkurenčnost sektorja. Špediterji in izvozniki se pritožujejo nad sedanjim stanjem, saj se v primeru prevoza blaga v Evropi po morju na kratkih razdaljah zaradi upravnega bremena v pristaniščih pojavijo dodatni stroški in velike zamude. Ladje lahko v pristaniščih čakajo na carinjenje več ur ali celo dni. Zato je pomorski sektor manj privlačen v primerjavi z drugimi oblikami prometa, zlasti s cestnim, zaradi česar naše že tako prenatrpane ceste po nepotrebnem obremenjuje še več tovornjakov. Novi predlogi, ki jih je Komisija predstavila danes, bodo omogočili zmanjšanje upravnih ovir v ladijskem prometu in s tem njegovo polno izkoriščenost na notranjem trgu Evropske unije in izven njega.

Siim Kallas, podpredsednik Evropske komisije, pristojen za promet, je dejal: „Evropa se zaradi vedno večjih prometnih zastojev in onesnaževanja sooča z resnimi izzivi. Prevoz po morju na kratkih razdaljah moramo izkoristiti v celoti. Zagotavljati mora cenovno ugoden in okolju prijazen promet, ki bo pripomogel k manjšemu številu tovornjakov na naših preobremenjenih cestah. Predlagamo inovativna orodja, ki bodo zmanjšala upravno breme, zaradi česar bo sektor ladijskega prometa postal bolj privlačna možnost za stranke, ki želijo prevažati blago po EU.“

Komisar za obdavčenje in carinsko unijo Algirdas Šemeta je povedal: „Modri pas bo omogočil enotni trg na morju. Predlagani ukrepi bodo za ladijski promet zelo koristni, saj bodo zmanjšali stroške, poenostavili upravne postopke, olajšali trgovino in ustvarili enake konkurenčne pogoje za vse vrste prometa. To bo hkrati poenostavilo delo carinikov, ki se bodo lažje osredotočili na varnostna tveganja ter zaščito naših državljanov in podjetij.“

Današnje sporočilo z naslovom „Modri pas: enotno območje za ladijski promet“ vsebuje dva ključna predloga, katerih cilj je omiliti formalnosti v ladijskem prometu s spremembo obstoječega carinskega zakonika (IDCZ, izvedbene določbe carinskega zakonika).

1. Olajšanje carinskih formalnosti za ladijski promet znotraj EU

Podjetja za ladijski prevoz, ki znotraj EU uporabljajo redno plovno pot in prevažajo predvsem blago EU, lahko poenostavljene carinske postopke že uporabljajo (v okviru storitev rednih ladijskih prevozov). Komisija je junija 2013 predstavila nove predloge, ki bodo dopolnili te storitve rednih ladijskih prevozov, s čimer se bodo postopki skrajšali in postali bolj prilagodljivi. Posvetovalno obdobje za države članice se bo skrajšalo s 45 na 15 dni. Prav tako bodo podjetja lahko vnaprej zaprosila za dovoljenje za tiste države članice, kjer bi želela poslovati; tako bodo prihranila čas, ko se bo pojavila poslovna priložnost.

2. Olajšanje carinskih formalnosti za ladje, ki imajo postanke v pristaniščih tretjih držav

Skoraj 90 % ladij prevaža tako blago EU kot blago, ki ni blago EU, pri tem pa se pogosto ustavijo v pristaniščih znotraj in zunaj EU, na primer na Norveškem, v severni Afriki in Rusiji. Predlog Komisije bo tem ladjam znatno olajšal carinske postopke, saj bo vzpostavil sistem, ki ločuje med blagom Unije na krovu, ki se ocarini hitro, ter blagom na krovu, ki ni blago Unije in mora skozi ustrezne carinske postopke.

V ta namen bo Komisija do konca leta pripravila predlog za usklajeno elektronsko izjavo o tovoru. Ta novi „eManifest“ podjetjem za ladijski promet omogoča, da v vseh manifestih (znotraj in zunaj Unije) carinskim uradnikom predložijo informacije o statusu blaga.

Po pričakovanjih bo s pomočjo teh dveh ukrepov Modri pas začel delovati do leta 2015.

Ozadje

Ladijski promet je pomemben: 75 % evropske zunanje trgovine in 37 % notranje trgovine EU poteka prek ladijskega prometa.

Kakšne so sedanje razmere? V skladu z zakonodajo EU je prost pretok blaga temeljna svoboščina, ki pa se v pomorskem sektorju še ni uveljavila. Danes se ladjo, ki potuje iz Antwerpna v Rotterdam, še vedno obravnava, kot da prihaja iz Kitajske. Zakaj je stanje takšno? Ko ladje zapustijo teritorialne vode držav članic (več kot 12 milj od obale), se šteje, da so izven zunanjih meja EU. Tako se za ladje, ki potujejo med pristanišči dveh različnih držav članic, šteje, da so zapustile carinsko območje EU, zato je treba izpolniti carinske formalnosti, ko ladja zapusti pristanišče odhoda in nato spet, ko prispe v namembno pristanišče. To velja tudi v primeru, ko sta obe pristanišči znotraj EU.

Po podatkih, ki so jih Združenju ladjarjev Evropske skupnosti (ECSA) poslali njihovi člani (podjetja za ladijski promet), lahko prihranki zaradi poenostavitve upravnih postopkov znašajo do 25 evrov na kontejner. Še bolj pomemben kor denarni prihranek je prihranek časa. Danes veliko strank (npr. izvoznikov) iz časovnih razlogov namesto pomorskega raje izbere cestni promet.

Glede na vrsto prevoza je tovor, ki pride v EU, razporejen na naslednji način: 45,3 % tovora potuje po cesti, 11,0 % po železnici, 3,7 % po celinskih plovnih poteh, 3,1 % po cevovodih, 36,8 % po morju (tj. prevoz po morju na kratkih razdaljah) in 0,1 % po zraku (vir: http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2013_en.htm, v tonskih kilometrih).

Danes sprejeto sporočilo o Modrem pasu navaja predloge za vzpostavitev Modrega pasu, območja, kjer lahko ladje prosto opravljajo svojo dejavnost na notranjem trgu EU z minimalnim upravnim bremenom, hkrati pa se okrepijo varnost, zanesljivost, varstvo okolja ter carinska in davčna politika, vsebuje pa tudi predlog o razširitvi teh poenostavitev na potovanja izven EU z uporabo boljših sistemov spremljanja in poročanja.

Predlogi za Modri pas so tesno povezani s Pregledom pristaniške politike, sprejetim 23. maja 2013, katerega cilj je povečati konkurenčnost evropskih morskih pristanišč in sprostiti njihov potencial rasti (glej MEMO/13/448).

Sporočilo sledi Aktu za enotni trg II, sprejetemu oktobra 2012 (glej IP/12/1054), in je nadaljevanje pilotnega projekta Modri pas, ki ga bo vodila Evropska agencija za pomorsko varnost.

Več informacij

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/news/bluebelt_en.htm

Modri pas MEMO/13/658

Spletišče Siima Kallasa, podpredsednika Evropske komisije, pristojnega za promet

Sledite podpredsedniku Kallasu na Twitterju

Spletišče komisarja Algirdasa Šemete za obdavčenje in carinsko unijo, revizijo in boj proti goljufijam

Sledite komisarju Algirdasu Šemeti na Twitterju

Kontakti:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

Emer Traynor (+32 22921548)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)


Side Bar