Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 8 iulie 2013

Centura albastră: Comisia simplifică formalitățile vamale pentru nave

Comisia a prezentat azi planuri ce vizează simplificarea formalităților vamale pentru nave – reducând birocrația și întârzierile în porturi și sporind competitivitatea acestui sector. În prezent, agenții de expediție și exportatorii se plâng că, dacă aleg să trimită mărfuri dintr-o parte în alta a Europei cu ajutorul transportului maritim pe distanțe scurte, sarcina administrativă considerabilă din porturi generează costuri suplimentare și întârzieri semnificative - navele pot aștepta ore și uneori zile întregi în porturi pentru vămuire. Toate acestea reduc atractivitatea acestui sector în comparație cu alte moduri de transport, în special cu cel rutier, determinând creșterea inutilă a numărului camioanelor pe șoselele noastre deja aglomerate. Grație noilor propuneri prezentate astăzi de Comisie, transportul maritim se va confrunta cu mai puține obstacole administrative și va putea fi utilizat la întreaga sa capacitate, atât pe piața internă a UE, cât și pe alte piețe.

Vicepreședintele Siim Kallas, responsabil cu transporturile, a declarat: „Europa se confruntă cu provocări majore în ceea ce privește creșterea aglomerației și a poluării. Trebuie să valorificăm pe deplin potențialul transportului maritim pe distanțe scurte și să oferim o soluție de transport la costuri reduse și care să nu dăuneze mediului, pentru a avea mai puține mărfuri în camioane și pe șoselele noastre aglomerate. Propunem instrumente inovatoare pentru reducerea birocrației și pentru a transforma sectorul transportului maritim într-o alternativă mai atrăgătoare pentru clienții care doresc să transporte bunuri în interiorul UE.”

Comisarul Algirdas Semeta, responsabil pentru impozitare şi uniunea vamală: „Centura albastră va include mările în piața unică. Măsurile propuse vor fi cât se poate de benefice pentru transportul maritim, deoarece vor reduce costurile, vor simplifica administrația, vor facilita schimburile comerciale și vor crea condiții de concurență echitabile pentru toate tipurile de transport. În același timp, activitatea vămilor va fi simplificată, astfel încât acestea vor putea aborda cu mai multă precizie riscurile la adresa securității și se vor putea concentra mai bine asupra protejării cetățenilor și întreprinderilor noastre.”

Comunicarea de astăzi „Centura albastră: un spațiu unic de transport maritim” prezintă două propuneri principale privind simplificarea formalităților pentru transportul maritim prin modificarea Codului vamal existent (respectiv a dispozițiilor de aplicare a Codului Vamal).

1. Simplificarea formalităților vamale pentru transportul maritim în interiorul UE

Societățile de transport maritim care utilizează o rută regulată din interiorul UE și transportă mai ales mărfuri din UE pot beneficia deja de proceduri vamale simplificate (în conformitate cu procedurile pentru serviciile de transport maritim regulat). Noile propuneri, prezentate de Comisie în iunie 2013, vor îmbunătăți aceste servicii de transport maritim regulat pentru a scurta și a flexibiliza procedurile. Perioada de consultare pentru statele membre va fi scurtată de la 45 la 15 zile, iar societățile vor putea solicita în avans autorizarea statelor membre în care doresc să facă afaceri - pentru a economisi timp dacă se ivește oportunitatea de afaceri dorită.

2. Simplificarea formalităților vamale pentru navele care fac escală în porturi din țări terțe

Aproape 90 % dintre nave transportă atât mărfuri din UE, cât și mărfuri din afara UE și fac escală atât în porturi din UE, cât și în porturi din afara UE, de exemplu din Norvegia, nordul Africii și Rusia. Comisia propune îmbunătățirea semnificativă a procedurilor de vămuire pentru aceste nave, instituind un sistem care face distincția între mărfurile din Uniune aflate la bord (care ar trebui descărcate repede) și mărfurile din afara Uniunii aflate la bord, care trebuie să treacă prin procedurile de vămuire adecvate.

Înainte de sfârșitul anului, Comisia va prezenta în acest scop o propunere pentru elaborarea unei declarații de încărcătură electronice armonizate. Acest nou manifest electronic (eManifest) permite societăților de transport maritim să furnizeze lucrătorilor vamali în toate manifestele (în interiorul și în afara UE) informații privind statutul mărfurilor.

Se preconizează că aceste două măsuri vor transpune în fapt „centura albastră” până în 2015.

Context:

Transportul maritim contează: 75 % din comerțul extern al Europei ca volum și 37 % din comerțul intern al UE se desfășoară cu ajutorul transportului maritim.

Situația actuală: Libera circulație a mărfurilor este o libertate fundamentală prevăzută în dreptul UE, dar încă nu este o realitate în sectorul transportului maritim. În prezent, o navă care se deplasează între Antwerpen și Rotterdam este tratată în continuare ca și când ar veni din China. Motivul? Deoarece se consideră că navele care ies din apele teritoriale ale statelor membre (îndepărtându-se de țărm la mai mult de 12 mile) traversează frontierele externe ale UE. Așadar, se consideră că navele care călătoresc între porturi aflate în două state membre diferite părăsesc teritoriul vamal al UE, iar formalitățile vamale sunt necesare atât atunci când nava părăsește portul de pornire, cât și, din nou, atunci când nava sosește în portul de destinație, chiar dacă ambele porturi se află în UE.

Potrivit Asociaţiei Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA), pe baza informațiilor primite de membrii asociației (societăți de transport maritim), economiile generate prin simplificarea procedurilor administrative se pot ridica la aproximativ 25 EUR per container. Pe lângă economia de bani, economia de timp este chiar mai importantă. În prezent, o mulțime de clienți (de exemplu, exportatori) aleg transportul rutier, în defavoarea transportului maritim, din cauza constrângerilor legate de timp.

Ponderile mărfurilor transportate în interiorul UE în funcție de modul de transport: 45,3 % rutier, 11,0 % feroviar, 3,7 % căi navigabile interioare, 3,1 % conducte, 36,8 % maritim (mai exact, transport maritim pe distanțe scurte), 0,1 % aerian (Sursa: http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2013_en.htm, în tone-kilometri).

Comunicarea privind „Centura albastră” adoptată astăzi nu doar prezintă propunerile de creare a unei „Centuri albastre”, o zonă în care navele să poată opera liber în cadrul pieței interne a UE, cu o sarcină administrativă minimă, în vreme ce sunt consolidate siguranța, securitatea, protecția mediului, precum și politicile vamale și fiscale, ci propune, de asemenea, extinderea acestor simplificări la călătoriile în afara UE, prin utilizarea unor sisteme mai bune de monitorizare și raportare.

Propunerile referitoare la „Centura albastră” merg în paralel cu Revizuirea politicii portuare, adoptată la 23 mai 2013, care are scopul de a promova competitivitatea porturilor maritime europene și de a permite valorificarea potențialului de creștere al acestora (a se vedea MEMO/13/448).

Comunicarea vine după lansarea, în octombrie 2012, a Actului privind piața unică II (a se vedea IP/12/1054) și este o extindere a Proiectului pilot „Centura albastră”, gestionat de Agenția Europeană pentru Siguranţă Maritimă în 2011.

Pentru mai multe informații:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/news/bluebelt_en.htm

„Centura albastră” MEMO/13/658

Site-ul internet al vicepreședintelui Comisiei Europene responsabil cu transporturile, Siim Kallas

Urmăriți activitatea vicepreședintelui Kallas pe Twitter

Site-ul internet al comisarului european pentru impozitare, vamă, statistică, audit și lupta antifraudă, Algirdas Šemeta 

Urmăriți activitatea comisarului Algirdas Šemeta pe Twitter

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar