Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. július 8.

Kék övezet: egyszerűsödnek a hajókra vonatkozó vámszabályok

A Bizottság ma előterjesztette elképzeléseit, amelyek a hajózási társaságokra vonatkozó vámügyintézési szabályok könnyítését – a bürokratikus akadályok leépítését, ezáltal a kikötői késések csökkentését és a tengeri szállítás versenyképességének növelését – célozzák. A fuvarozók és az exportőrök gyakran panaszkodnak, hogy az Európán belüli rövid távú tengeri szállítások során jelentős adminisztratív akadályokkal szembesülnek, ami többletköltségekkel és számottevő késedelemmel jár. A hajók a vámügyi teendők miatt gyakran órákig, néha napokig kénytelenek egy-egy kikötőben rostokolni. Emiatt a fuvarozók a tengeri útvonalakkal szemben előnyben részesítik a többi szállítási módot, kiváltképp a közúti szállítást, ami az amúgy is túlzsúfolt utakon tovább növeli a kamionforgalmat. A ma előterjesztett bizottsági javaslatok értelmében a tengeri fuvarozásnak kevesebb adminisztratív akadály fog az útjában állni, ami lehetővé teszi majd az ágazatban rejlő lehetőségek maradéktalan kiaknázását az EU belső piacán és azon túl egyaránt.

Az Európai Bizottság közlekedésért felelős alelnöke, Siim Kallas így nyilatkozott: „Európa jelentős kihívásokkal néz szembe az egyre növekvő közúti forgalom és az azzal járó környezetszennyezés miatt. Fontos, hogy a lehető legjobban tudjuk kamatoztatni a rövid távú tengeri fuvarozás gazdasági lehetőségeit, hiszen ez alacsony költségű, környezetbarát megoldást nyújt, és a közúti szállítást is tehermentesíti. Innovatív eszközöket javasolunk a bürokrácia csökkentésére és a hajózási ágazat vonzóbbá tételére az EU egyik pontjából a másikba fuvarozni kívánó vállalkozások számára.”

Algirdas Šemeta adó- és vámügyi biztos a következőket mondta: „A kék övezettel kapcsolatos kezdeményezés a belső piacot a tengerekre is kiterjeszti. A javasolt intézkedések számottevő előnyöket kínálnak a tengeri fuvarozóknak: csökkenni fognak a költségek, egyszerűsödik az ügyintézés, könnyebb lesz a kereskedelem, és az eltérő szállítási módok között egyenlők lesznek a versenyfeltételek. A vámhatóságok adminisztratív teendői is csökkennek, így több idejük marad a biztonsági kockázatok célzott kiszűrésére, és nagyobb hangsúlyt fordíthatnak a polgárok és a vállalkozások védelmére.”

A ma előterjesztett közlemény két fontos javaslatot tartalmaz, melyek a hatályos Vámkódex (a Vámkódex-rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések) módosításával csökkentik a tengeri szállításhoz kötődő papírmunkát.

1. Az EU-n belüli árufuvarozás vámalakiságainak könnyítése

Az EU-n belül, menetrend szerinti útvonalon főleg uniós árukat fuvarozó cégekre (a menetrend szerinti hajójáratokra vonatkozó eljárások értelmében) már eddig is könnyített vámkezelési szabályok vonatkoztak. A Bizottság által 2013 júniusában benyújtott új javaslatok a rendelkezések naprakésszé tételével ezeket a menetrend szerinti hajójáratokra vonatkozó eljárásokat teszik rövidebbé és rugalmasabbá. A tagállamoknak biztosított konzultációs időszak az eddigi 45 napról 15 napra csökken. A vállalatok a jövőben már előre folyamodhatnak engedélyért abban a tagállamban, ahol tevékenységet kívánnak folytatni, hogy amikor tényleges üzleti lehetőség adódik, már ne kelljen erre időt fecsérelniük.

2. A harmadik országokban kikötő hajókra vonatkozó vámkövetelmények könnyítése

A teherhajók csaknem 90%-a uniós és nem uniós országból származó árukat egyaránt szállít, és gyakran megfordul uniós és nem uniós (pl. norvég, észak-afrikai vagy orosz) kikötőkben is. Az ilyen hajók esetében a Bizottság a vámügyi eljárások javítására olyan rendszer bevezetését szorgalmazza, amely különbséget tesz a (gyorsan, vámügyintézés nélkül kirakható) uniós áruk és a (vámkezelés tárgyát képező) nem uniós áruk között.

A Bizottság ezért még idén javaslatot fog tenni az egységes elektronikus rakományjegyzék létrehozására. Ez az új rakományjegyzék („e-manifeszt”) lehetővé fogja tenni a fuvarozó cégnek, hogy minden (EU-n belüli, illetve EU-n kívüli) kikötőben egységes információkkal szolgáljanak a vámhatóságoknak a fedélzeten szállított áruk státuszáról.

Ez a két intézkedés 2015-re várhatóan realitássá teszi a “kék övezetet”.

Előzmények

A tengeri fuvarozás jelentősége hatalmas: az import és export 75%-át, az EU-n belül forgalmazott áruknak pedig a 37%-át tengeri úton szállítják.

Jóllehet az áruk szabad mozgásának alapelvét az uniós szerződések rögzítik, a tengeri fuvarozásban ez az elv még mindig nem érvényesül. Ma egy Antwerpenből érkező hajónak ugyanolyan procedúrán kell keresztülmennie például Rotterdamban, mintha Kínából érkezett volna. Miért? Mert a jelenlegi szabályozás szerint ha egy hajó elhagyja a tagállamok felségvizeit (melyek a parttól 12 mérföldre vagyis kb. 22 km-re végződnek), úgy kell tekinteni, mintha átlépte volna az EU külső határát. Így azok a hajók, amelyek két különböző tagállam kikötői között közlekednek, a szabályok értelmében elhagyják az EU vámterületét, ezért vámkezelésen kell átesniük mind az indulási, mind az érkezési kikötőben.

Az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) a tagjaitól (fuvarozó társaságoktól) kapott információk alapján megállapította, hogy az adminisztrációs eljárások egyszerűsítése konténerenként akár 25 euró megtakarítást eredményezhet. Ráadásul nem csak költség-, hanem időmegtakarításra is lehetőség nyílik, ami talán még fontosabb. Ma a vevők (például az exportőrök) közül sokan azért választják a tengeri szállítás helyett a közúti fuvarozást, mert gyorsabb.

Az EU-n belüli teherszállítás közlekedési módonkénti eloszlása a következő: a közúti szállítás részaránya 45,3%, a vasúti szállításé 11%, a belvízi szállításé 3,7%, csővezetékeken történő szállítás hányada 3,1%, a tengeri szállításé (vagyis a rövid távú tengeri szállításé) pedig 36,8%. A légi szállítás részaránya mindössze 0,1% (forrás: ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2013_en.htm, tonnakilométerben).

A ma elfogadott közlemény nemcsak az uniós „kék övezet” létrehozására tesz javaslatot – vagyis egy olyan terület létrehozására, ahol a hajózási társaságok szabadon, minimális adminisztrációs terhek mellett fuvarozhatnak árukat az EU belső piacán belül, és ahol magas szintű biztonsági és környezetvédelmi, illetve hatékony vám- és adóügyi szabályok vannak érvényben –, hanem ezeket az egyszerűsítéseket az ellenőrzési és jelentéstételi rendszerek javítása mellett kiterjesztené az Unión kívüli szállításokra is.

A kék övezetre vonatkozó javaslatok összhangban vannak a kikötői politika 2013. május 23-án elfogadott felülvizsgálatával, amely az európai tengeri kikötők versenyképességének növelésére és a bennük rejlő potenciál kiaknázására irányul (lásd: MEMO/13/448).

A közlemény a 2012. októberben indított második egységes piaci intézkedéscsomagot követi (lásd: IP/12/1054), és kiegészíti az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség által irányított „Kék övezet” kísérleti projektet.

További információ

ec.europa.eu/transport/modes/maritime/news/bluebelt_en.htm

Kék övezet: MEMO/13/658

Siim Kallas, az Európai Bizottság közlekedésért felelős alelnökének honlapja

Kövesse Siim Kallas biztost a Twitteren

Algirdas Šemeta, az adó- és vámügyért, az ellenőrzésért és a csalás elleni küzdelemért felelős európai biztos honlapja

Kövesse Algirdas Šemeta biztost a Twitteren!

Kapcsolattartók:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar