Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 8. srpnja 2013.

Plavi pojas: Komisija pojednostavljuje carinske formalnosti za brodove

Komisija je danas iznijela planove za pojednostavljenje carinskih formalnosti za brodove – smanjenjem birokracije i kašnjenja u lukama te stvaranjem konkurentnijeg sektora. Danas se špediteri i izvoznici žale da prilikom slanja robe pomorskim prometom na kraćim relacijama unutar Europe, velika administrativna opterećenja u lukama uzrokuju dodatne troškove i znatna kašnjenja – brodovi na carinjenje moraju u luci čekati satima, a katkad i danima. Zbog tih je problema pomorski sektor manje privlačan od drugih oblika prometa, posebice cestovnog, te sve više kamiona izlazi na već zakrčene ceste. Današnjim Komisijinim prijedlogom u brodskom prijevozu više neće biti toliko administrativnih zapreka te će se njegov potencijal na unutarnjem tržištu EU-a i izvan njega moći u potpunosti iskoristiti.

Potpredsjednik Siim Kallas, nadležan za promet, kaže: „Europa je suočena s velikim izazovima u smislu povećanih gužvi i onečišćenja. Potrebno je da pomorski promet na kraćim relacijama dosegne svoj puni potencijal osiguravajući time jeftino i ekološki prihvatljivo rješenje za promet pri čemu će se rasteretiti kamioni i zakrčene ceste. Mi predlažemo inovativne alate kako bi smanjili birokraciju te učinili pomorski sektor atraktivnijom alternativom korisnicima koji žele prevoziti robu EU-om.”

Povjerenik Algirdas Semeta, nadležan za oporezivanje i carinsku uniju: „Plavi pojas dovest će jedinstveno tržište na mora. Predloženim mjerama uvelike će se pridonijeti brodarskom prijevozu jer će se smanjiti troškovi, pojednostaviti administracija, olakšati trgovina i stvoriti ravnopravni uvjeti za sve vrste prometa. Istovremeno će se pojednostaviti rad carinskih tijela što će im pružiti više vremena za rješavanje sigurnosnih rizika i zaštitu naših građana i poduzeća.”

U današnjoj komunikaciji „Plavi pojas: Jedinstveni prometni prostor za brodarski prijevoz” iznose se dva glavna prijedloga kako bi se pojednostavile formalnosti za brodarski prijevoz izmjenom postojećeg Carinskog zakonika (CCIP, provedbene odredbe Carinskog zakonika).

1. Pojednostavljenje carinskih formalnosti za brodarski prijevoz unutar EU-a

Za brodske prijevoznike koji se koriste redovnom linijom unutar EU-a i prevoze uglavnom robu EU-a već postoje jednostavniji carinski postupci (u okviru postupka redovnog brodarskog prijevoza). Novim prijedlozima koje je Komisija podnijela u lipnju 2013. unaprijedit će se redovni brodarski prijevoz kako bi postupci bili kraći i fleksibilniji. Razdoblje savjetovanja za države članice skratit će se sa 45 na 15 dana. Poduzeća će unaprijed moći podnijeti zahtjev za odobrenje državama članicama u kojima žele poslovati – kako bi uštedjeli vrijeme ukoliko se ukaže takva prilika za poslovanje.

2. Pojednostavljenje carinskih formalnosti za brodove koji pristaju u lukama trećih zemalja

Gotovo 90 % brodova prevoze robu EU-a i stranu robu te često pristaju u lukama koje se nalaze unutar i izvan EU-a, na primjer u Norveškoj, Sjevernoj Africi i Rusiji. Komisija za takve brodove predlaže da se znatno poboljšaju carinski postupci osmišljavajući sustav kojim bi se razlikovala ukrcana roba Unije (koja bi se trebala brzo istovariti) i ukrcana strana roba koja mora proći kroz odgovarajuće carinske postupke.

U tu će svrhu Komisija do kraja godine dati prijedlog kako bi se izradila usklađena elektronička izjava o teretu. Pomoću novog „e-manifesta” brodski prijevoznici moći će carinskim službenicima u svim manifestima (unutar i izvan EU-a) navesti podatke o statusu robe.

Očekuje se da će se tim mjerama omogućiti stvaranje Plavog pojasa do 2015.

Pozadina:

Prijevoz: 75 % europske vanjske trgovine i 37 % europske unutarnje trgovine odvija se brodarskim prijevozom.

Trenutačna situacija: Slobodno kretanje robe osnovna je sloboda na temelju prava EU-a, no za pomorski sektor još nije u potpunosti ostvarena. Brod koji se kreće između Antwerpa i Rotterdama i dalje se tretira kao da dolazi iz Kine. Zašto? Zato što kada brod jednom napusti teritorijalne vode država članica (više od 12 milja od obale) smatra se da je prešao vanjske granice EU-a. Za brodove koji plove između luka koje se nalaze u dvije različite države članice smatra se da napuštaju carinsko područje EU-a. Carinske su formalnosti stoga potrebne kada plovilo napusti polaznu luku te ponovno kada plovilo stigne u odredišnu luku, čak i ako su obje luke u EU-u.

Na temelju podataka članova (brodskih prijevoznika) Udruženja brodovlasnika Europske zajednice (ECSA) ušteda od jednostavnijih administrativnih postupaka može doseći i do 25 EUR po kontejneru. Osim uštede novca veoma je važna i ušteda vremena. Danas mnogi korisnici (npr. izvoznici) prijevoza zbog vremenskih ograničenja odabiru cestovni umjesto pomorskog prometa.

Udio tereta koji se prevozi unutar EU-a po vrsti prijevoza: 45,3 % cestovnim, 11,0 % željezničkim, 3,7 % unutarnjim plovnim putovima, 3,1 % cjevovodima, 36,8 % morem (tj. pomorskim prometom na kraćim relacijama), 0,1 % zrakom (Izvor: http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2013_en.htmu tonskim kilometrima).

U okviru danas donesene komunikacije Plavi pojas izneseni su prijedlozi za stvaranje Plavog pojasa – područja u kojem brodovi mogu slobodno poslovati u okvirima unutarnjeg tržišta EU-a s minimalnim administrativnim opterećenjima jačajući pritom sigurnost, osiguravajući visoku razinu zaštite okoliša te unapređujući carinske i porezne propise. Osim toga tim se prijedlogom predlaže i pojednostavljenje postupaka za putovanja izvan EU-a korištenjem boljih sustava nadziranja i izvješćivanja.

Prijedlozi za Plavi pojas u skladu su s pregledom politike o lukama donesenom 23. svibnja 2013. kojemu je cilj poticati konkurentnost europskih pomorskih luka te osloboditi njihov potencijal rasta (vidi MEMORANDUM/13/448).

Komunikacija je uslijedila nakon pokretanja Akta o jedinstvenom tržištu II. u listopadu 2012. (vidi IP/12/1054) te se smatra proširenjem pilot projekta Plavog pojasa kojim je 2011. upravljala Europska agencija za pomorsku sigurnost.

Dodatne informacije:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

Plavi pojas MEMORANDUM/13/658

Web-mjesto potpredsjednika Europske komisije nadležnog za prijevoz Siima Kallasa

Pratite potpredsjednika Kallasa na Twitteru

Web-mjesto europskog povjerenika Algirdasa Šemeta nadležnog za oporezivanje i carinsku uniju, reviziju i borbu protiv prijevara

Pratite povjerenika Algirdas Šemeta na Twitteru

Kontakti:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar