Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 4. julija 2013

Vzpostavitev spletišča za pregled enotnega trga – novi podatki na spletu

Z današnjim odprtjem edinega spletnega pregleda enotnega trga je vzpostavljen celovitejši in uporabniku prijaznejši sistem poročanja. Pregled enotnega trga vsebuje izčrpna poročila o trinajstih orodjih za upravljanje, vključno s spremljanjem pravilnega prenosa direktiv EU, z analizo postopkov za ugotavljanje kršitev, mrežami za upravno sodelovanje ter različnimi storitvami za informiranje in reševanje težav.

Namen pregleda enotnega trga 2012/2013 je zagotoviti pregled nad dejanskim stanjem v državah članicah. Zajema rezultate, ki so jih države članice dosegle, navaja pa tudi primere težav, s katerimi se srečujejo državljani in podjetja pri uveljavljanju svojih pravic v EU.

Veliko ovir je še vedno na področju socialne varnosti, pravice do prebivanja, priznanja poklicnih kvalifikacij in registracije motornih vozil. Pregled enotnega trga odraža prednosti in slabosti ter kaže, kateri nadaljnji ukrepi so potrebni v posameznih državah članicah.

Glavni zaključki

Spodnja preglednica z barvami semaforja prikazuje kratek pregled uspešnosti posameznih držav članic pri uporabi spremljanih orodij za upravljanje.

Vir: http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_overview/index_en.htm

V skladu s to preglednico so najuspešnejše države brez „rdeče luči“: Estonija, Švedska, Avstrija, Združeno kraljestvo, Nemčija, Ciper, Litva, Madžarska, Danska, Malta in Finska. Dve državi članici, Luksemburg in Nizozemska, imata samo po eno „rdečo luč“, ki pa je uravnotežena s sedmimi oziroma petimi „zelenimi lučmi“.

Prenos

V zadnjih šestih mesecih je državam članicam uspelo ohraniti povprečni primanjkljaj pri prenosu, tj. odstotek direktiv o notranjem trgu, ki niso bile pravočasno prenesene v nacionalno zakonodajo, na nizki 0,6-odstotni ravni. Nekatere so bile zelo prizadevne in uspelo jim je doseči presenetljive rezultate, kar je pohvalno glede na sedanjo gospodarsko krizo.

Kršitve

V zvezi s postopki za ugotavljanje kršitev na področju enotnega trga se je povprečno število odprtih zadev v EU rahlo zmanjšalo, in sicer z 31 na 30 zadev na državo članico, kar kaže na počasno, a stalno izboljšanje stanja.

SOLVIT

SOLVIT je spletna mreža za reševanje težav zaradi neustrezne uporabe pravil notranjega trga. Uspelo ji je doseči dobro, 89-odstotno stopnjo rešenih primerov in hkrati skrajšati čas obravnave primerov. Portugalski in Združenemu kraljestvu je uspelo doseči hiter odzivni čas in dobro stopnjo rešenih primerov. Češki center SOLVIT se lahko še izboljša.

Tvoja Evropa

Spletišče Tvoja Evropa je večjezična storitev za obveščanje javnosti, ki zagotavlja celovite informacije in dostop do pomoči za državljane in podjetja, ki nameravajo opravljati čezmejne dejavnosti v okviru Evropske unije. Zanimanje za spletišče Tvoja Evropa in njegova uporaba hitro naraščata: v enem letu se je dostopanje do spletišča skoraj podvojilo in doseglo več kot 4 milijone obiskov. Najbolj obiskana razdelka sta „Delo“ (za državljane) in „Vodenje“ (za podjetnike). Grčija in Nizozemska bi lahko več vložili v promocijo spletišča Tvoja Evropa in bolj prispevali k njegovi vsebini.

Enotne kontaktne točke

Direktiva o storitvah določa enotne kontaktne točke (EKT), ki jih je treba vzpostaviti v vseh državah članicah. Enotne kontaktne točke so portali e-uprave, ki zagotavljajo informacije o pravilih, predpisih in formalnostih, ki veljajo za storitvene dejavnosti, in omogočajo izvedbo ustreznih upravnih postopkov na spletu. Vse države članice so zdaj vzpostavile vsaj „prvo generacijo enotnih kontaktnih točk“. Vendar mora več držav članic okrepiti prizadevanja, da bi njihove enotne kontaktne točke zagotovile ustrezen odziv na potrebe uporabnikov, zlasti Bolgarija. Med najuspešnejše države pa sodijo Združeno kraljestvo, Nizozemska in Danska.

Informacijski sistem za notranji trg

Informacijski sistem za notranji trg (IMI) omogoča izmenjavo informacij med nacionalnimi upravami na področju „poklicnih kvalifikacij“, „storitev“ in „napotitev delavcev“. Njegova uporaba se je v zadnjem letu povečala za 24 %, vendar morajo organi bolj upoštevati vzajemno dogovorjene roke ter se zgledovati po Estoniji, Malti in Španiji, ki imajo odličen odzivni čas.

EU Pilot

Projekt EU Pilot spodbuja zgodnje reševanje težav med Komisijo in državami članicami pri zadevah v zvezi s pravom EU. Merilo za povprečni odzivni čas s strani držav članic je 70 dni. Tri države članice Belgija, Francija in Španija niso spoštovale tega merila.

EURES

Uporaba platforme in mreže EURES, ki zagotavlja informacije, svetovanje in storitve zaposlovanja/posredovanja zaposlitve, se je glede na sedanje gospodarske razmere v letu 2012 povečala (več kot dva milijona dostopov do platforme na mesec), s čimer je aktivno prispevala k zmanjšanju neravnovesij na trgu dela.

Ozadje

Komisija je vse od 1998 dvakrat letno objavljala pregled notranjega trga, v katerem je poročala o prenosu in kršitvah predpisov o enotnem trgu. Poleg tega je poročala o orodjih za upravljanje enotnega trga, kot sta SOLVIT in IMI.

Za lažji pregled delovanja enotnega trga kot celote so ta poročila zdaj združena v edini spletni pregled enotnega trga, ki zajema 13 različnih orodij, ki se bodo vsako leto posodabljala (razen statističnih podatkov o prenosu in postopkih za ugotavljanje kršitev, ki se bodo posodabljali dvakrat letno).

Hrvaška bo dodana naslednje leto.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/single-market-scoreboard

Kontakti:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar