Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 4. jūlijā

Atklāta vienotā tirgus rādītāju pārskata tīmekļa vietne – jaunākie dati tagad ir pieejami internetā

No šodienas vienotā tirgus rādītāju pārskats būs pieejams tikai internetā, tādējādi ieviešot vispusīgāku un vieglāk izmantojamu pārskata sistēmu. Vienotā tirgus rādītāju pārskats ietver vispusīgus ziņojumus par 13 pārvaldības instrumentiem, tostarp ES direktīvu pareizas transponēšanas uzraudzību, pārkāpuma procedūru analīzi, administratīvās sadarbības tīkliem un dažādiem informācijas un problēmu risināšanas dienestiem.

Vienotā tirgus rādītāju pārskats par 2012./2013. gadu sniedz ieskatu par pašreizējo faktisko situāciju. Tajā atspoguļoti gan dalībvalstu sasniegtie rezultāti, gan ar piemēriem parādīts, ar kādām grūtībām iedzīvotāji un uzņēmumi joprojām saskaras, izmantojot savas ES līmenī noteiktās tiesības.

Daudz šķēršļu vēl joprojām ir tādās jomās kā sociālā apdrošināšana, uzturēšanās tiesības, profesionālās kvalifikācijas atzīšana un mehānisko transportlīdzekļu reģistrācija. Rādītāju pārskats sniedz ieskatu par stiprajām un vājajām vietām un atsedz to, pie kuriem jautājumiem katrā dalībvalstī vēl jāpiestrādā.

Galvenie secinājumi

Šajā “luksofora diagrammā” uzskatāmi parādīti katras dalībvalsts rezultāti, izmantojot pārvaldības instrumentus, par kuriem tiek veikta uzraudzība.

Avots: http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_overview/index_en.htm.

Saskaņā ar šo diagrammu labākos rezultātus ir uzrādījušas Igaunija, Zviedrija, Austrija, Apvienotā Karaliste, Vācija, Kipra, Lietuva, Ungārija, Dānija, Malta un Somija, kurām nav nevienas “sarkanās gaismas”. Divām dalībvalstīm – Luksemburgai un Nīderlandei – ir tikai pa vienai “sarkanajai gaismai”, taču to atsver attiecīgi 7 un 5 “zaļās gaismas”.

Transponēšana

Pēdējo sešu mēnešu laikā dalībvalstīm ir izdevies vidējo transponēšanas deficītu noturēt zemā līmenī, kas ir 0,6 %. Runa ir par iekšējā tirgus direktīvām, kuras nav noteiktajā termiņā transponētas valsts tiesību aktos. Dažas valstis ir ieguldījušas lielu darbu un tādējādi būtiski uzlabojušas savus rādītājus, kas ir apsveicami, īpaši pašreizējā ekonomiskās krīzes situācijā.

Pārkāpumi

Attiecībā uz vienotā tirgus jomas pārkāpumu procedūrām ES vidējais izskatīšanā esošo lietu skaits ir nedaudz samazinājies – no 31 līdz 30 lietām uz dalībvalsti –, uzrādot lēnas, taču stabilas samazināšanās tendenci.

SOLVIT

SOLVIT ir tiešsaistē pieejams problēmu risināšanas tīkls gadījumos, kad nepareizi piemēroti iekšējā tirgus noteikumi. Šajā tīklā joprojām ir labs atrisināto problēmu rādītājs, proti, 89 %, un ir samazinājies problēmu risināšanai patērētais laiks. Portugāle un Apvienotā Karaliste izceļas ar ātrām atbildēm un labiem problēmu risinājuma rādītājiem. Savukārt Čehijas SOLVIT centrs varētu uzlabot savu darbību.

Tava Eiropa

“Tava Eiropa” tīmekļa vietnē ir publiski pieejams daudzvalodu informācijas dienests, kas nodrošina vispusīgu informāciju un palīdzību iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kuri plāno pārrobežu darbību Eiropas Savienībā. Interese par “Tava Eiropa” vietni un tās izmantojums strauji aug: gada laikā vietnes apmeklējumu skaits ir teju divkāršojies, sasniedzot vairāk nekā 4 miljonus. Visbiežāk apmeklētās rubrikas ir “darbs” (iedzīvotāju sadaļā) un “vadīt uzņēmumu” (uzņēmumu sadaļā). Grieķija un Nīderlande varētu vairāk popularizēt “Tava Eiropa” vietni un dot lielāku ieguldījumu tās saturā.

Vienotie kontaktpunkti

Pakalpojumu direktīvā ir paredzēts, ka visās dalībvalstīs jāizveido vienotie kontaktpunkti. Tie ir e-pārvaldības portāli ar informāciju par pakalpojumu jomā piemērojamajiem noteikumiem un formalitātēm un piedāvā iespēju nokārtot attiecīgās administratīvās procedūrās tiešsaistē. Visās dalībvalstīs patlaban darbojas vismaz “pirmās paaudzes vienotie kontaktpunkti”. Tomēr daudzām dalībvalstīm, īpaši Bulgārijai, aktīvāk jāstrādā pie tā, lai nodrošinātu, ka to kontaktpunkti atbilst lietotāju vajadzībām. Savukārt labāko rezultātu grupā ir tādas valstis kā Apvienotā Karaliste, Nīderlande un Dānija.

Iekšējā tirgus informācija

Iekšējā tirgus informācijas (IMI) sistēma dod iespēju valstu pārvaldes iestādēm apmainīties ar informāciju par profesionālajām kvalifikācijām, pakalpojumiem un darba ņēmēju norīkošanu darbā. Tās izmantojums pagājušajā gadā ir pieaudzis par 24 %, taču iestādēm vairāk jāpiedomā pie tā, lai ievērotu savstarpēji noteiktos termiņus, sekojot Igaunijas, Maltas un Spānijas piemēram atbildēšanas ātruma ziņā.

EU Pilot

EU Pilot mērķis ir Komisijas un dalībvalstu starpā veicināt ES tiesību aktu piemērošanas problēmu risinājumu agrīnā stadijā. Dalībvalstu atbildēm paredzētais orientējošais termiņš ir 70 dienas. Šo termiņu neievērojas trīs valstis: Beļģija, Francija un Spānija.

EURES

Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju, 2012. gadā ir pastiprināti (vairāk nekā divi miljoni apmeklējumu mēnesī) izmantota EURES platforma un tīkls, kurā tiek nodrošināta informācija, konsultācijas un darbā iekārtošanas pakalpojumi, tādējādi aktīvi palīdzot mazināt darba tirgus nelīdzsvarotību.

Vispārīga informācija

Kopš 1998. gada Komisija divreiz gadā publicē iekšējā tirgus rādītāju pārskatu, sniedzot datus par vienotā tirgus tiesību aktu transponēšanu un pārkāpumiem. Turklāt tiek sagatavoti ziņojumi par tādiem vienotā tirgus pārvaldības instrumentiem kā SOLVIT un IMI.

Lai sniegtu labāku pārskatu par vienotā tirgus vispārējo darbību, tagad visi šie ziņojumi ir apkopoti vienā vienotā tirgus rādītāju pārskatā, kas pieejams tikai internetā un ietver 13 pārvaldības instrumentus. Šis pārskats tiks atjaunināts reizi gadā (izņemot statistiku par transponēšanas un pārkāpumu procedūrām, kuru atjauninās divreiz gadā).

Dati par Horvātiju tiks pievienoti nākamā gada izlaidumā.

Papildu informācija:

http://ec.europa.eu/single-market-scoreboard

Kontaktpersonas:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar