Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. július 4.

Megnyílt az egységes piaci eredménytábla weboldala – az új számok mostantól az interneten érhetők el

A kizárólag online elérhető egységes piaci eredménytábla mai útnak indításával az eddigieknél átfogóbb és felhasználóbarátabb rendszer kezdi meg működését. Az egységes piaci eredménytábla 13 irányítási eszközről ad átfogó jelentést, ideértve az uniós irányelvek helyes átültetésének felügyeletét, a kötelezettségszegési eljárások elemzését, a közigazgatási együttműködési hálózatokat, illetve több tájékoztatási és problémamegoldó rendszert.

A 2012/2013. évi egységes piaci eredménytábla célja a valós helyzet ismertetése. Bemutatja a tagállamok által elért eredményeket, de példát hoz olyan problémákra is, amelyek az uniós jogok gyakorlása közben nehezítik a polgárok és a vállalkozások életét.

A szociális biztonság, a tartózkodás joga, a szakmai képesítések elismerése és a gépjárművek nyilvántartása terén még számos akadály található. Az egységes piaci eredménytábla rávilágít az erősségekre és a hiányosságokra, valamint megmutatja, az egyes tagállamoknak mely területeken kell még lépéseket tenniük.

Fő következtetések

Az alábbi „közlekedési jelzőlámpás” táblázat egyetlen pillantással is áttekinthető formában mutatja meg az egyes tagállamok teljesítményét a nyomon követett irányítási eszközök tekintetében.

Forrás: http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_overview/index_en.htm

A táblázat alapján az összességében legjobban teljesítő országok a következők: Észtország, Svédország, Ausztria, az Egyesült Királyság, Németország, Ciprus, Litvánia, Magyarország, Dánia, Málta és Finnország, amelyeknek nincs „piros lámpájuk”. Két további tagállam, Luxemburg és Hollandia csak egy-egy „piros lámpával” rendelkezik, viszont 7, illetve 5 területen „zöld lámpát" ért el.

Átültetés a nemzeti jogba

Az elmúlt hat hónapban a tagállamok alacsony, 0,6%-os szinten tudták tartani az átlagos átültetési hiányt, vagyis a nemzeti jogba kellő időben át nem ültetett belső piaci irányelvek arányát. Néhányan közülük hatalmas erőfeszítéssel jelentősen javították teljesítményüket, ami a jelenlegi gazdasági válságban különösen jó eredménynek számít.

Kötelezettségszegések

Az egységes piac kapcsán folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárások átlagos száma 31-ről 30-ra csökkent tagállamonként, ami lassú, de szilárd trendre utal.

SOLVIT

A SOLVIT egy online problémamegoldó hálózat, amelyhez a belső piaci szabályok helytelen alkalmazása esetén lehet fordulni. A rendszer fenntartotta jó, 89%-os megoldási arányát, és csökkenteni tudta az ügyek kezeléséhez szükséges időt. Portugália és az Egyesült Királyság esetében a gyors válaszadás jó megoldási aránnyal párosult. A cseh SOLVIT-központ teljesítménye még javulhatna.

Európa Önökért

Az Európa Önökért weboldal egy többnyelvű nyilvános tájékoztató felület, amelyen az Európai Unión belül határokon átnyúló tevékenységet indító polgárok és vállalkozások juthatnak átfogó információkhoz és segítséghez. Az Európa Önökért egyre nagyobb érdeklődést és kihasználtságot tud felmutatni: a weboldal látogatóinak száma egy év alatt csaknem megduplázódott, és meghaladta a 4 milliót. A polgárok tájékoztatására szolgáló aloldalon leginkább a munkavállalással foglalkozó részt, a vállalkozások tájékoztatására szolgáló aloldalon pedig a vállalkozás irányításával foglalkozó szakaszt látogatják. Görögország és Hollandia nagyobb erőfeszítéseket tehetne az Európa Önökért weboldal népszerűsítéséért és nagyobb mértékben is hozzájárulhatna tartalmi fejlesztéséhez.

Egyablakos ügyintézés

A szolgáltatási irányelv alapján minden tagállamban gondoskodni kell az egyablakos ügyintézésről. Az egyablakos ügyintézés keretében online kormányzati portálok nyújtanak tájékoztatást a szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó szabályokról, szabályzatokról és formaságokról, egyben lehetőséget adnak a vonatkozó igazgatási eljárások online elvégzésére. Ma már minden tagállamban működik legalább az „első generációs egyablakos ügyintézés”. Mindazonáltal sokuknak – különösen Bulgáriának – fokozniuk kell erőfeszítéseiket annak biztosítására, hogy egyablakos ügyintézési rendszerük megfeleljen a felhasználók igényeinek. A skála másik végén, a legjobban teljesítők csoportjába az Egyesült Királyság, Hollandia és Dánia tartozik.

Belső piaci információ

A belső piaci információs rendszer (IMI) lehetővé teszi, hogy a tagállami közigazgatások információt cseréljenek a „szakmai képesítések”, a „szolgáltatások” és a „munkavállalók kiküldése” terén. Használata az elmúlt évben 24%-kal nőtt, de a hatóságoknak több figyelmet kell fordítaniuk a közösen meghatározott határidők betartására; e tekintetben Észtország, Málta és Spanyolország kitűnő válaszadási időt felmutató hatóságainak példáját kell követniük.

EU Pilot

Az EU Pilot rendszer a Bizottság és a tagállamok közötti, uniós joggal kapcsolatos ügyek korai szakaszban történő megoldását célozza. A tagállamok számára előírt átlagos válaszadási idő 70 nap. Három ország, Belgium, Franciaország és Spanyolország nem tartotta be ezt az előírást.

EURES

Az EURES platform és hálózat, amely tájékoztatást, tanácsot és munkaközvetítői szolgáltatásokat nyújt, a jelenlegi gazdasági helyzetben fokozott érdeklődésre tart számot (2012-ben több mint két millióan látogatták havonta), és aktívan hozzájárul a munkaerő-piaci egyensúlytalanságok megszüntetéséhez.

Háttér

A Bizottság 1998 óta évente kétszer közzétette a belső piaci eredménytáblát, amelyben beszámolt az egységes piacra vonatkozó jog átültetéséről és betartásáról. Emellett jelentéseket készített az egységes piaci irányítási eszközök, például a SOLVIT és az IMI működéséről is.

A teljes egységes piac működésének áttekinthetőbb bemutatása érdekében e különböző jelentéseket immár a 13 különböző eszközt tömörítő, kizárólag online elérhető egységes piaci eredménytábla tartalmazza, amelyet évente fognak aktualizálni (kivéve az átültetésre és a kötelezettségszegési eljárásokra vonatkozó statisztikákat, amelyeket évente kétszer aktualizálnak).

Horvátország a következő évi kiadásban szerepel majd először.

További információk:

http://ec.europa.eu/single-market-scoreboard

Kapcsolattartó:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar