Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 4. srpnja 2013.

Pokrenuto web-mjesto Pregled stanja jedinstvenog tržišta s novim podacima od sada dostupnim na internetu

Današnjim pokretanjem Pregleda stanja jedinstvenog tržišta, isključivo dostupnim na internetu, uveden je cjelovitiji i pregledniji sustav izvješćivanja. Pregled stanja jedinstvenog tržišta (Single Market Scoreboard) obuhvaća opsežna izvješća o 13 instrumenata upravljanja, uključujući praćenje pravilnog prijenosa zakonodavstva EU-a u nacionalno zakonodavstvo, analizu postupaka zbog povrede, mreže za administrativnu suradnju i različite službe za informiranje i rješavanje problema.

Pregled stanja jedinstvenog tržišta 2012./2013. daje prikaz stvarne situacije na terenu. Pored rezultata koje su postigle države članice pregled stanja jedinstvenog tržišta donosi i primjere poteškoća s kojima se građani i poduzetnici još uvijek suočavanju prilikom ostvarivanja svojih prava u Europskoj uniji.

Brojne prepreke još uvijek postoje u području socijalne sigurnosti, prava boravišta, priznavanja stručnih kvalifikacija i registracije motornih vozila. Pregled stanja jedinstvenog tržišta odražava jake strane i slabosti te pokazuje u kojim područjima države članice moraju poduzeti dodatne mjere.

Glavni zaključci

Niže prikazani „grafikon u bojama semafora” na pregledan način pokazuje koliko su pojedine države članice bile uspješne u primjeni praćenih instrumenata upravljanja.

Izvor: http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_overview/index_en.htm

Prema tom grafikonu najuspješnije države bez ijednog „crvenog svjetla” su: Estonija, Švedska, Austrija, Ujedinjena Kraljevina, Njemačka, Cipar, Litva, Mađarska, Danska, Malta i Finska. Dvije države članice, Luksemburg i Nizozemska, imaju samo po jedno „crveno svjetlo”, ali zato imaju sedam odnosno pet „zelenih svjetala”.

Prijenos u nacionalno zakonodavstvo

Tijekom proteklih šest mjeseci države članice uspjele su održati prosječni deficit pri prijenosu (postotak direktiva o unutarnjem tržištu koje nisu pravodobno prenesene u nacionalno zakonodavstvo) na niskoj razini od samo 0,6 %. Neke od njih uložile su ogromne napore i uspjele znatno poboljšati svoj rezultat, što je velik uspjeh s obzirom na sadašnju gospodarsku krizu.

Povrede

U pogledu postupaka zbog povrede u vezi s jedinstvenim tržištem prosjek neriješenih predmeta na razini EU-a blago se smanjio s 31 na 30 predmeta po državi članici, što odražava spor ali kontinuiran pad broja neriješenih predmeta.

SOLVIT

SOLVIT je internetska mreža za rješavanje problema u vezi s krivom primjenom pravila unutarnjeg tržišta. Postotak riješenih predmet održao se na visokoj razini od 89 % te je istodobno skraćeno vrijeme potrebno za rješavanje predmeta. Portugal i Ujedinjena Kraljevina uspjeli su uz brzo vrijeme odgovora postići i dobar postotak rješavanja predmeta. Češki centar SOLVIT trebao bi još poboljšati svoje rezultate.

Vaša Europa

Internetske stranice Vaša Europa višejezična je informativna usluga koja građanima i poduzetnicima koji se namjeravaju baviti prekograničnim djelatnostima unutar Europske unije pruža detaljne informacije i pristup pomoći. Zanimanje za Vašu Europu i njezino korištenje stalno raste: u godinu dana broj pristupa ovom web-mjestu gotovo se udvostručio narastavši na više od četiri milijuna posjeta. Najposjećenije stranice su „rad” (na stranicama namijenjenim građanima) i „vođenje”" (na stranicama namijenjenim poduzetnicima). Grčka i Nizozemska trebale bi uložiti više u promociju Vaše Europe i više pridonijeti sadržaju stranica.

Središnje kontaktne točke

Direktivom o uslugama predviđene su središnje kontaktne točke (Single Points of Contact – PSC) koje će biti uspostavljene u svim državama članicama. PSC-i su mrežni portali e-uprave koji pružaju informacije o pravilima, propisima i formalnostima koje se primjenjuju na pružanje usluga te omogućuju elektroničko obavljanje administrativnih procedura. U svim državama članicama do sada je uspostavljena barem „prva generacija PSC-a”. Međutim, mnoge od njih moraju pojačati napore kako bi njihove središnje kontaktne točke mogle odgovoriti na potrebe korisnika, što se osobito odnosi na Bugarsku. S druge strane, među najuspješnijima u ovom području su Ujedinjena Kraljevina, Nizozemska i Danska.

Informacijski sustav unutarnjeg tržišta

Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (Internal Market Information – IMI) omogućuje razmjenu informacija među nacionalnim upravama u području „stručnih kvalifikacija”, „usluga” i „upućivanja radnika”. Tijekom protekle godine broj korisnika ovog sustava povećao se za 24 %, međutim nadležna tijela moraju posvetiti više pozornosti ispunjivanju međusobno dogovorenih rokova i slijediti primjer Estonije, Malte i Španjolske koje su postigle izvrsno vrijeme odgovora.

EU pilot

EU pilot promiče rano rješavanje problema između Komisije i država članica u vezi s pitanjima koja se odnose na zakonodavstvo EU-a. Mjerilo za prosječno vrijeme odgovora u državama članicama je 70 dana. Belgija, Francuska i Španjolska nisu ispunile to mjerilo.

EURES

Platforma EURES i mreža EURES, koje se bave pružanjem informacija, savjeta i usluga zapošljavanja odnosno posredovanja pri zapošljavanju, u 2012. zabilježile su porast posjeta kao posljedica sadašnje gospodarske situacije (više od dva milijuna posjeta mjesečno) te aktivno pridonijele ublažavanju neravnoteže na tržištu rada.

Pozadina

Od 1998. godine Komisija je dvaput godišnje objavljivala Pregled stanja unutarnjeg tržišta kako bi izvijestila javnost o podacima u vezi s prijenosom propisa o jedinstvenom tržištu i njihovim povredama. Osim toga objavljivana su izvješća o instrumentima upravljanja jedinstvenim tržištem, kao što su SOLVIT i IMI.

Radi boljeg pregleda funkcioniranja jedinstvenog tržišta u cjelini ta su izvješća sada objedinjena u Pregled stanja jedinstvenog tržišta koji je dostupan samo na internetu i obuhvaća 13 različitih instrumenata, a ažurirat će se jednom godišnje (osim statistika o prijenosu i postupaka zbog povrede koji će se ažurirati dvaput godišnje).

Hrvatska će biti dodana u izdanju za sljedeću godinu.

Više informacija potražite na:

http://ec.europa.eu/single-market-scoreboard

Osobe za kontakt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar