Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 4.7.2013

Yhtenäismarkkinoiden tulostaulu — uudet tulokset ovat nyt saatavilla verkossa

Yhtenäismarkkinoiden tulostaulu on tänään siirretty verkkoon. Raportointijärjestelmä on nyt kattavampi ja käyttäjäystävällisempi. Yhtenäismarkkinoiden tulostaulussa annetaan kattavat selvitykset 13:sta hallinnoinnin välineestä, joihin kuuluvat EU:n direktiivien asianmukaisen täytäntöönpanon seuranta, rikkomusmenettelyjen analysointi, hallinnollisen yhteistyön verkostot ja erilaiset tieto- ja ongelmanratkaisupalvelut.

Yhtenäismarkkinoiden tulostaulun 2012/2013 tavoitteena on antaa yleiskatsaus todellisesta tilanteesta käytännön tasolla. Siihen sisältyvät paitsi tulokset, jotka on saavutettu jäsenvaltioissa, myös esimerkkejä vaikeuksista, joita kansalaiset ja yritykset kohtaavat edelleen käyttäessään oikeuksiaan EU:ssa.

Sosiaaliturvan, oleskeluoikeuksien, ammattipätevyyden tunnustamisen ja moottoriajoneuvon rekisteröinnin aloilla on vielä monia esteitä. Yhtenäismarkkinoiden tulostaulusta saa kuvan vahvuuksista ja heikkouksista, ja siitä käyvät ilmi alueet, joilla tarvitaan lisätoimia kussakin jäsenvaltiossa.

Tärkeimmät päätelmät

Seuraavista ”liikennevaloista” näkee nopeasti, miten yksittäiset jäsenvaltiot ovat suoriutuneet niiden hallinnoinnin välineiden osalta, joita on seurattu.

Lähde: http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_overview/index_en.htm

Taulukon mukaan parhaaseen kokonaistulokseen ylsivät seuraavat maat: Suomi, Viro, Ruotsi, Itävalta, Yhdistynyt kuningaskunta, Saksa, Kypros, Liettua, Unkari, Malta ja Tanska selvisivät ilman ”punaista valoa”. Kahdella muulla jäsenvaltiolla, Luxemburgilla ja Alankomailla, on vain yksi ”punainen valo”, mutta tämän vastapainona Luxemburgilla on 7 ja Alankomailla 5 ”vihreää valoa”.

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

Jäsenvaltiot ovat viimeisten kuuden kuukauden ajan onnistuneet pitämään keskimääräisen täytäntöönpanovajeen eli sen osuuden sisämarkkinadirektiiveistä, joita ei ole saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä määräaikaan mennessä, alhaisella 0,6 prosentin tasolla. Jotkin niistä ovat tehneet paljon työtä ja parantaneet suoriutumistaan merkittävästi, mikä on hyvä tulos etenkin nykyisen talouskriisin oloissa.

Rikkomukset

Yhtenäismarkkinoihin liittyvien rikkomusmenettelyjen osalta avoinna olevien tapausten keskimäärä EU:ssa on laskenut hieman 31 tapauksesta 30 tapaukseen eli suuntaus on hitaasti mutta varmasti alaspäin.

SOLVIT

SOLVIT on sisämarkkinasääntöjen virheelliseen soveltamiseen puuttumiseksi perustettu online-pohjainen ongelmanratkaisuverkosto. Se on onnistunut ratkaisemaan 89 % sen käsiteltäviksi annetuista tapauksista ja vähentänyt samalla tapausten selvittämiseen kulunutta aikaa. Portugali ja Yhdistynyt kuningaskunta vastasivat nopeasti ja onnistuivat hyvin ongelmanratkaisussa. Tšekin SOLVIT-keskuksessa on vielä parantamisen varaa.

Sinun Eurooppasi

Sinun Eurooppasi -verkkosivusto on monikielinen julkinen palvelu, joka antaa tietoa ja apua kansalaisille ja yrityksille, jotka suunnittelevat rajat ylittäviä toimintoja Euroopan unionissa. Kiinnostus Sinun Eurooppasi -sivustoa kohtaan ja sen käyttö kasvavat nopeasti: käyntimäärät ovat yhdessä vuodessa lähes kaksinkertaistuneet yli neljään miljoonaan käyntiin. Suosituimmat osiot ovat ”Työ” (kansalaisille tarkoitettu osa) ja ”Toimiminen yrittäjänä” (yrityksille tarkoitettu osa). Kreikka ja Alankomaat voisivat investoida enemmän Sinun Eurooppasi -sivuston edistämiseen ja lisätä sivustolle sisältöä.

Keskitetyt asiointipisteet

Palveludirektiivissä säädetään, että kaikissa jäsenvaltioissa on perustettava keskitetyt asiointipisteet (KAP). Keskitetyt asiointipisteet ovat sähköisiä viranomaispalveluja, joiden kautta tarjotaan tietoa palvelutoimintaan sovellettavista säännöistä, määräyksistä ja muodollisuuksista, ja mahdollisuus hoitaa hallinnolliset muodollisuudet verkossa. Kaikki jäsenvaltiot ovat nyt perustaneet ainakin ”ensimmäisen sukupolven KAP:t”. Useiden jäsenvaltioiden, erityisesti Bulgarian, on kuitenkin lisättävä ponnistelujaan sen varmistamiseksi, että keskitetyt asiointipisteet täyttävät käyttäjien tarpeet. Yhdistynyt kuningaskunta, Alankomaat ja Tanska taasen kuuluvat parhaiten suoriutuneisiin maihin.

Sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä

Sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä (IMI) mahdollistaa kansallisten hallintojen välisen tietojenvaihdon ”ammattipätevyyden tunnustamisen”, ”palvelujen” ja ”lähetettyjen työntekijöiden” aloilla. Sen käyttö lisääntyi viime vuonna yli 24 %, mutta viranomaisten on kiinnitettävä enemmän huomiota yhteisesti sovittujen määräaikojen noudattamiseen. Mallimaita tässä ovat Viro, Malta ja Espanja, jotka antavat vastaukset hyvin nopeasti.

EU Pilot - hanke

EU Pilot -hankkeella edistetään varhaista ongelmanratkaisua komission ja jäsenvaltioiden välillä EU:n lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä. Jäsenvaltioiden vastauksille asetettu keskimääräinen tavoiteaika on 70 päivää. Kolme maata (Belgia, Ranska ja Espanja) eivät päässeet tähän tavoiteaikaan.

EURES

EURES-portaali ja -verkosto antavat tietoja ja neuvontaa ja tarjoavat työnvälityspalveluja. Niiden käyttö lisääntyi vuonna 2012 nykyisessä taloudellisessa tilanteessa (yli kaksi miljoonaa kävijää kuukaudessa), ja niiden avulla on pyritty tasapainottamaan työmarkkinoiden epätasapainoa.

Tausta

Komissio on vuodesta 1998 alkaen julkaissut sisämarkkinoiden tulostaulun kahdesti vuodessa raportoidakseen yhtenäismarkkinalainsäädäntöä koskevan lainsäädännön siirtämisestä kansalliseen lainsäädäntöön ja rikkomustapauksista. Yhtenäismarkkinoiden hallinnoinnin välineistä, kuten SOLVITista ja IMI-järjestelmästä, on lisäksi raportoitu erikseen.

Jotta yhtenäismarkkinoiden toiminnasta saataisiin parempi yleiskuva, nämä raportit on nyt sulautettu verkossa yhteen ainoaan yhtenäismarkkinoiden tulostauluun, joka kattaa 13 erilaista välinettä ja joka saatetaan ajan tasalle vuosittain (lukuun ottamatta täytäntöönpano- ja rikkomusmenettelytilastoja, jotka saatetaan ajan tasalle kahdesti vuodessa).

Kroatia otetaan tulostauluun mukaan ensi vuodesta.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/single-market-scoreboard

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar