Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 4. juli 2013

Resultattavlen for det indre marked får hjemmeside – nye tal nu klar online

Med dagens lancering af onlineudgaven af resultattavlen for det indre marked er der indført et mere omfattende og brugervenligt rapporteringssystem. Resultattavlen indeholder omfattende rapporter om 13 styringsværktøjer, blandt andet tilsyn med den korrekte gennemførelse af EU-direktiver, analyse af overtrædelsesprocedurer, administrative samarbejdsnetværk og forskellige oplysnings- og problemløsningstjenester.

Resultattavlen for det indre marked 2012-2013 skal give et overblik over den faktiske situation i marken. Den dækker de resultater, medlemsstaterne har opnået, men giver også eksempler på de problemer, borgerne og virksomhederne stadig løber ind i, når de vil udøve deres EU-rettigheder.

Der er stadig mange hindringer inden for socialsikring, opholdsret, anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og registrering af motorkørertøjer. Resultattavlen for det indre marked udpeger styrker og svagheder og viser, hvor der er behov for en større indsats i hver medlemsstat.

Overordnede konklusioner

Denne "trafiklystabel" viser klart, hvordan de enkelte medlemsstater klarede sig inden for de styringsværktøjer, hvor der blev indført tilsyn.

Kilde: http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_overview/index_en.htm

Tabellen viser, at de bedste samlede resultater opnås af: Estland, Sverige, Østrig, Det Forenede Kongerige, Tyskland, Cypern, Litauen, Ungarn, Danmark, Malta og Finland, som ikke har "røde lys". To andre medlemsstater, Luxembourg og Nederlandene, har kun et "rødt lys", men opvejer det med henholdsvis 7 og 5 grønne.

Gennemførelse

I det sidste seks halve år er det lykkedes for medlemsstaterne at holde det gennemsnitlige gennemførelsesunderskud – den procentsats af direktiverne om det indre marked, som ikke er omsat i national lovgivning i tide – helt nede på 0,6 %. Nogle af dem har med en ihærdig indsats haft held til at forbedre deres resultater markant – hvilket er imponerende, ikke mindst i lyset af den nuværende økonomiske krise.

Overtrædelser

EU-gennemsnittet for uafsluttede overtrædelsesprocedurer vedrørende det indre marked er faldet en smule fra 31 til 30 sager pr. medlemsstat, hvilket afspejler en langsom, men støt faldende tendens.

SOLVIT

SOLVIT er et onlinenetværk til problemløsning, som tager sig af forkert brug af reglerne om det indre marked. Netværket holdt sin problemløsningsprocent helt oppe på 89 og mindskede samtidig den tid, der blev brugt på at behandle sagerne. Portugal og Det Forenede Kongerige kombinerede en hurtig svartid med gode løsningsprocenter, hvorimod det tjekkiske SOLVIT-center kunne gøre det bedre.

Dit Europa

Websitet Dit Europa er en flersproget offentlig informationstjeneste for borgerne og erhvervslivet, som tilbyder dem hjælp i forbindelse med grænseoverskridende aktiviteter i EU. Interessen for og brugen af Dit Europa er i hurtig vækst: på et år er antallet af besøg på websitet næsten fordoblet til over 4 millioner. De mest besøgte afsnit er "arbejde" (for borgerdelen) og "drift" (for erhvervsdelen). Grækenland og Nederlandene kunne gøre mere for at gøre opmærksom på Dit Europa og bidrage til indholdet.

Kvikskranker

Servicedirektivet siger, at der skal oprettes kvikskranker i alle medlemsstater. Kvikskranker er offentlige onlineportaler med oplysninger om regler, bestemmelser og formaliteter for serviceaktiviteter, der giver mulighed for at klare de nødvendige administrative procedurer på nettet. Alle medlemsstater har nu oprettet mindst en kvikskranke af første generation. Mange er dog nødt til at lægge sig i selen for at sikre, at deres kvikskranker svarer til brugernes behov. Det gælder især Bulgarien. I den anden ende af spektret har Danmark, Nederlandene og Det Forenede Kongerige opnået de bedste resultater.

Information om det indre marked

Informationssystemet for det indre marked (IMI) giver mulighed for at udveksle oplysninger mellem de nationale myndigheder inden for områderne "erhvervsmæssige kvalifikationer", "tjenesteydelser" og "udstationering af arbejdstagere". Brugen er steget med 24 % i det seneste år, men myndighederne skal være mere omhyggelige med at overholde frister, der er aftalt gensidigt, og kan lære af Estland, Malta og Spanien, som har glimrende svartider.

EU-Pilot

EU-Pilot arbejder for tidlig løsning af problemer mellem Kommissionen og medlemsstaterne i spørgmål, der vedrører EU-retten. Den tilstræbte gennemsnitlige svartid for medlemsstaterne er 70 dage. Tre lande, nemlig Belgien, Frankrig og Spanien, overholdt ikke fristen.

EURES

EURES-platformen og –netværket, som tilbyder oplysninger, rådgivning og ansættelses-/praktiktjenester, er på grund af den nuværende økonomiske situation blevet brugt mere og mere i 2012 (over to millioner besøg om måneden), og har ydet et aktivt bidrag til at udligne ulighederne på arbejdsmarkedet.

Baggrund

Siden 1998 har Kommissionen offentliggjort resultattavlen for det indre marked to gange om året for at rapportere om gennemførelsen og overtrædelserne af bestemmelserne om det indre marked. Der er desuden udarbejdet rapporter om forvaltningsværktøjer for det indre marked som SOLVIT og IMI.

For at give et bedre overblik over, hvordan det indre marked fungerer under et, er disse rapporter nu blevet samlet i en enkelt onlineresultattavle for det indre marked, der dækker 13 forskellige værktøjer, som vil blive opdateret årligt (med undtagelse af statistikkerne om gennemførelse og overtrædelsesprocedurer, der vil blive opdateret to gange om året).

Kroatien kommer med i næste års udgave.

Læs mere:

http://ec.europa.eu/single-market-scoreboard

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar