Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. július 4.

Be nem jelentett munkavégzés: a Bizottság konzultációt indít a szakszervezetekkel és a munkáltatói szervezetek képviselőivel

Az Európai Bizottság a mai napon konzultációt indított szakszervezetek és munkáltatói szervezetek képviselőivel arról, hogy – a tagállamok végrehajtó hatóságai, például a munkaügyi felügyelőségek, valamint az adó- és társadalombiztosítási hatóságok közötti együttműködés erősítése révén – uniós szintén milyen intézkedések bizonyulnának hatásosnak a be nem jelentett munkavégzés megelőzése és felszámolása terén. Az együttműködés magában foglalná a megelőző és visszatartó erejű intézkedésekre vonatkozó bevált módszerek megosztását, a munkáltatók ellenőrzésével kapcsolatos közös elvek meghatározását, az alkalmazottak csereprogramjait, valamint a közös képzéseket, illetve a közös ellenőrzés elősegítését.

Andor László foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi befogadásért felelős biztos így nyilatkozott: „A be nem jelentett munkavégzés súlyos kockázatokkal jár: a munkavállalókat nagyobb mértékben fenyegeti a szegénység, illetve potenciálisan veszélyes munkafeltételek között dolgoznak. Aláássa a munkavállalók foglalkoztatási biztonságát, rontja a nyugdíjjogosultsághoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, a kormányokat pedig adó- és társadalombiztosítási bevételektől fosztja meg. A kormányoknak, a munkáltatóknak és a szakszervezeteknek uniós szinten kell összefogniuk annak érdekében, hogy megakadályozzák a be nem jelentett munkavégzést, és olyan intézkedéseket hozzanak, amelyek kellő visszatartó erőt jelentenek.”

A konzultáció elősegíti, hogy a Bizottság végrehajtsa a be nem jelentett munkavégzés problémájának orvoslására szolgáló, a 2012. áprilisi foglalkoztatási csomagban megfogalmazott szakpolitikai célkitűzéseit. A csomagban a Bizottság kiemelte, hogy az informális vagy be nem jelentett munkavégzés szabályos munkaviszonnyá történő átalakítása csökkentheti a munkanélküliséget. A Bizottság ezért az említett szakpolitikai csomagban hangsúlyozta, hogy a be nem jelentett munkavégzés vonatkozásában jobb együttműködésre van szükség a tagállamok között, és a jelenség visszaszorítása érdekében munkaügyi felügyelőségekből és más végrehajtási szervekből álló uniós szintű platform létrehozását szorgalmazta.

A konzultációs anyag áttekinti a be nem jelentett munkavégzésből (ideértve a színlelt önfoglalkoztatást) adódó fő problémákat, valamint a témával foglalkozó legújabb tanulmányokat, majd felvázolja egy, a feketemunka elleni fellépésre irányuló jövőbeli uniós kezdeményezés célkitűzéseit és lehetséges tartalmát. E kezdeményezés elfogadása 2013 második felére várható.

A munkavállalói és a munkáltatói szervezetek 2013. szeptember 20-ig nyújthatnak be észrevételeket.

Háttér-információk

Uniós szinten be nem jelentett munkavégzésnek minősül „bármely olyan fizetett tevékenység, amely természetét tekintve törvényes, azonban nincs bejelentve a hatóságoknál, figyelembe véve a tagállamok szabályozó rendszerében meglévő különbségeket”.

A be nem jelentett munkavégzés összetett jelenség, amelyet számos különböző tényező hív életre. Ezek közé tartoznak a munkát terhelő, kiugróan magas adók és más munkaerőköltségek, a túlzottan bonyolult és költséges adminisztratív eljárások, a kormány iránti bizalom alacsony foka, az ellenőrzési mechanizmusok hiánya, továbbá az, ha a munkaerőpiacon túl kevés az állás, illetve nagymértékű a szociális kirekesztés és a szegénység. A be nem jelentett munkavégzés leküzdését célzó hatékonyabb módszerek segítségével a tagállamok közelebb tudnának kerülni az Európa 2020 stratégia azon célkitűzésének eléréséhez, hogy a 20–64 év közöttiek 75%-a rendelkezzen munkaviszonnyal, és legalább 20 millióval kevesebben éljenek szegénységben és társadalmi kirekesztettségben.

A be nem jelentett munkavégzés nagy arányú előfordulása aláássa a munkahelyteremtés ösztönzésére, a munkahelyek minőségének javítására és a költségvetési konszolidációra irányuló uniós szakpolitikai törekvéseket. A be nem jelentett munkavégzés – az alacsonyabb adó- és társadalombiztosítási bevételek következtében – súlyos költségvetési vonzatokkal jár. Emellett hátrányosan hat a foglalkoztatásra, a termelékenységre és a munkakörülményekre, a munkavállalók készségeinek fejlődésére és az egész életen át tartó tanulásra. A be nem jelentett munkavégzés nem nyújt biztonságot a nyugdíjjogosultság és az egészségügyi ellátás igénybevétele tekintetében sem.

A feketemunka megakadályozása és a visszatartó hatást kifejtő intézkedések kidolgozása a tagállamok feladata. A be nem jelentett munkavégzés összetettsége és sokfélesége miatt nem létezik egyszerű megoldás a problémára. Ugyanakkor a tagállami hatóságok közötti együttműködés elősegítésére és a bevált módszerek megosztásának ösztönzésére irányuló, uniós szintű fellépés jelentős támogatást tudna nyújtani az érintett hatóságok számára a be nem jelentett munkavégzés megelőzése, nyomon követése és szankcionálása terén.

További információk

Hírek a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatóságának weboldalán

Andor László weboldala

Kövesse Andor Lászlót a Twitteren

Feliratkozás az Európai Bizottság ingyenes elektronikus hírlevelére (foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás)

Kapcsolattartók :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar