Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 4. srpnja 2013.

Neprijavljeni rad: Komisija pokreće savjetovanje s predstavnicima sindikata i poslodavaca

Europska Komisija pokrenula je danas savjetovanje s predstavnicima sindikata i udruga poslodavaca o mogućim budućim mjerama EU-a za sprečavanje i onemogućivanje neprijavljenog rada boljom suradnjom izvršnih tijela država članica kao što su inspektorati rada, porezna tijela i tijela socijalne sigurnosti. Takva bi suradnja uključivala razmjenu najboljih praksi povezanih s mjerama sprečavanja i onemogućivanja, utvrđivanjem zajedničkih načela za provjere poslodavaca, poticanjem razmjene osoblja i zajedničkim osposobljavanjem te olakšavanjem zajedničkih mjera nadzora.

László Andor, povjerenik za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje, izjavio je: „Neprijavljeni rad je pošast: radnike izlaže većem riziku od siromaštva i potencijalno opasnim radnim uvjetima. Njime se potkopava sigurnost radnih mjesta, dostupnost mirovina i zdravstvena zaštita. Vladama se uskraćuju porezi i doprinosi za socijalnu sigurnost. Vlade, poslodavci i sindikati trebaju surađivati na razini EU-a kako bi spriječili i onemogućili neprijavljeni rad.”

Savjetovanjem će se pomoći Komisiji u provedbi njezinih ciljeva politike borbe protiv neprijavljenog rada, kako je definirano u Paketu mjera za zapošljavanje u travnju 2012. Paketom se naglašava da preoblikovanje neslužbenog rada ili neprijavljenog rada u redovno zaposlenje može pomoći smanjiti nezaposlenost. Paketom se stoga ukazuje na potrebu za poboljšanom suradnjom među državama članicama u pitanjima povezanima s neprijavljenim radom i poziva se na stvaranje platforme na razini EU-a na kojoj će se inspektorati rada i ostala izvršna tijela boriti protiv neprijavljenog rada.

U savjetodavnom dokumentu donosi se pregled glavnih problema koji proizlaze iz neprijavljenog rada (uključujući i lažno samozapošljavanje), preispituju se nedavne studije o neprijavljenom radu i izlažu se ciljevi i mogući sadržaj buduće inicijative EU-a o borbi protiv neprijavljenog rada. Donošenje te inicijative planirano je u drugoj polovini 2013.

Organizacije poslodavaca i zaposlenika moraju predati svoja mišljenja i komentare do 20. rujna 2013.

Pozadina

Na europskoj je razini neprijavljeni rad definiran kao „svaka djelatnost koja se plaća i koja je zakonita po svojoj prirodi, ali neprijavljena javnim tijelima, uzimajući u obzir razlike u regulatornom sustavu država članica”.

Neprijavljeni rad je složen fenomen koji uzrokuju različiti čimbenici, primjerice previsoki porezi na rad i ostali troškovi rada, presloženi i preskupi administrativni postupci, slabo povjerenje u vladu, nedostatak kontrolnih mehanizama, manjak redovnih radnih mjesta na tržištu rada i visoka razina socijalne isključenosti i siromaštva. Učinkovitiji načini borbe protiv neprijavljenog rada pomogli bi državama članicama u ispunjivanju ciljeva strategije „Europe 2020.” da se osigura zapošljavanje 75 % osoba od 20 do 64 godina te da barem 20 milijuna manje ljudi živi u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti ili pod njegovom prijetnjom.

Visokom razinom neprijavljenog rada ugrožava se program politike EU-a kojemu je cilj poboljšati otvaranje radnih mjesta i njihovu kvalitetu te fiskalnu konsolidaciju. Neprijavljeni rad ima ozbiljne proračunske posljedice zbog nižeg poreza i doprinosa za socijalnu sigurnost. Ima negativan utjecaj na zapošljavanje, produktivnost i radne standarde, razvoj vještina i cjeloživotno učenje. On je tek slaba osnova za mirovinska prava i pristup zdravstvenoj zaštiti.

Sprečavanje i onemogućivanje neprijavljenog rada je prije svega odgovornost država članica. Ne postoji jednostavan način borbe protiv složenosti i heterogenosti neprijavljenog rada. Međutim, aktivnost na razini EU-a za promicanje suradnje među nacionalnim tijelima i pojednostavljivanje najboljih praksi može značajno pridonijeti ulozi tih tijela koju imaju u sprečavanju, praćenju i sankcioniranju neprijavljenog rada.

Dodatne informacije

Novosti na web-mjestu Glavne uprave za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje

Web-mjesto Lászlóa Andora

Pratite Lászlóa Andora na Twitteru

Predbilježite se na besplatni elektronički bilten Europske komisije o zapošljavanju, socijalnim pitanjima i uključivanju.

Kontakti:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar