Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 30 januari 2013

EU:s journalistpris för folkhälsa delas ut för fjärde gången

Vinnarna i den fjärde upplagan av EU:s journalistpris för folkhälsa meddelades av hälsokommissionären Tonio Borg vid en prisceremoni i Bryssel i går kväll. De vinnande artiklarna har valts ut av sammanlagt 557 bidrag från hela EU och handlar om frågor som rör folkhälsa och hälso- och sjukvård, samt ett specialpris för insatser mot rökning. Vinnarna är:

Första plats: Petr Třešňàk (Tjeckien), tidningen Respekt, för artikeln ”Adventures in ward 14” om en psykiatrisk avdelning med svåra fall och en engagerad sjuksköterska som gjorde en betydelsefull insats.

Andra plats: Ailbhe Jordan (Irland), tidningen Medical Independent, för artikeln ”Is screening a waste of cash?” som granskar debatten om värdet av cancerscreening och dess kostnadseffektivitet, speciellt i fall med bröstcancer.

Tredje plats: Daniela Cipolloni (Italien), tidningen Oggi Scienza, för artikeln ”All those lies spread by umbilical cord banks” om det kontroversiella ämnet att spara navelsträngar från spädbarn för framtida medicinska behandlingar.

Vinnare av specialpriset: Tobias Zick (Tyskland), tidningen NEON, för den ingående artikeln ”Thick air” som undersöker hur rökning har gått från att vara coolt till att bli ocoolt i Tyskland genom att redovisa för de historiska, politiska, juridiska och filosofiska aspekterna av tobakskontroll.

– De fyra journalisterna som får pris i kväll är inte rädda för att ta upp svåra ämnen och gör det på ett föredömligt sätt, säger hälsokommissionär Borg. Trots så olika ämnen som mental hälsa, cancerscreening, bevarande av navelsträngsblod och tobakskontroll är den gemensamma nämnaren att alla tar upp obekväma frågor som behöver debatteras mer på EU-nivå.

Bakgrund

EU:s journalistpris för hälsofrågor, som nu delas ut för fjärde gången, vill lyfta fram viktiga hälsofrågor som påverkar människors liv i hela EU. De är också frågor som kommissionen reglerar genom lagstiftning eller andra initiativ. Priset syftar också till att uppmuntra och belöna utmärkt hälsojournalistik i Europa.

Temat för den här omgången var återigen kampanjen Europa för patienter, som innefattar ett brett urval av hälsovårds- och patientsäkerhetsrelaterade ämnen. Ett aktivt och hälsosamt åldrande lades till i listan eftersom år 2012 är Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Dessutom fanns det för andra året i rad ett specialpris för insatser mot rökning, ett ämne som är kopplat till kommissionens kamp mot tobak.

Vinnarna utsågs i två led. Nationella juryer valde en nationell finalist för huvudämnet och i vissa fall en finalist för specialkategorin för insatser mot rökning. Sedan valde en EU-jury bestående av anställda vid kommissionen, folkhälsovetare och journalister ut de fyra vinnande artiklarna. Finalisterna bjöds in till Bryssel för att medverka vid ett mediaseminarium och prisceremonin.

Vinnaren och andra- och tredjepristagarna får följande prissummor:

  • Första pris 6 000 euro

  • Andra pris 2 500 euro

  • Tredje pris 1 500 euro

  • Specialpris för insatser mot rökning 3 000 euro1

Läs mer om journalistpriset och läs pristagarnas och de övriga finalisternas artiklar på:

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/index_sv.htm

Twitter: @EU_Health

Kontakt:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)

1 :

Priset finansieras av EU:s folkhälsoprogram.


Side Bar