Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 30. januára 2013

Vynikajúca žurnalistika v oblasti zdravia po štvrtýkrát ocenená cenou EÚ

Včera večer na udeľovaní cien v Bruseli európsky komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku Tonio Borg vyhlásil výhercov štvrtej novinárskej ceny EÚ za zdravie. Výherné články, ktoré boli vybraté z 557 článkov podaných novinármi z celej EÚ, sa týkajú otázok súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou a zdravotnými službami, pričom dodatočná „osobitná cena“ bola udelená v rámci témy skoncovania s fajčením. Víťazmi sa stali:

Prvé miesto: Petr Třešňàk z časopisu Respekt (Česká republika) za jeho článok „Dobrodružstvá v pavilóne č. 14“, ktorý je príbehom z oddelenia psychiatrie, kde sa starajú o najťažšie prípady, a tiež príbehom oddaného zdravotného brata, ktorý urobil dôležité zmeny.

Druhé miesto: Ailbhe Jordan z časopisu Medical Independent (Írsko) za článok „Sú skríningy len zbytočne vyhodené peniaze?”, v ktorom sa zameriava na diskusiu o význame skríningu rakoviny, najmä pokiaľ ide o rakovinu prsníka, a jeho účinnosti z hľadiska nákladov.

Tretie miesto: Daniela Cipolloni z časopisu Oggi Scienza (Taliansko) za článok „Všetky tie klamstvá šírené úschovňami pupočných šnúr“, ktorý, ako vyplýva z názvu, sa zaoberá kontroverznou témou úschovy pupočnej šnúry dieťaťa na prípadnú zdravotnú liečbu v budúcnosti.

Výherca osobitnej ceny: Tobias Zick z časopisu NEON (Nemecko) za jeho podrobný článok „Hustý vzduch“, v ktorom skúma ako sa módny fajčiarsky návyk v Nemecku stal nemoderným, pričom podáva prehľad historických, politických, právnych a filozofických uhlov pohľadu na kontrolu tabakových výrobkov.

Počas slávnostného odovzdávania cien komisár Borg povedal:

„Ani jeden zo štyroch dnes ocenených novinárov nič neskrýva ani v témach, ktoré predkladajú, ani v štýle, ktorým o nich píšu.

Hoci píšu o rôznych témach, ako je mentálne zdravie, skríning rakoviny, skladovanie pupočníkovej krvi a kontrola tabakových výrobkov, spoločným prvkom výherných článkov je skutočnosť, že riešia nepríjemné témy, o ktorých je potrebné diskutovať na úrovni EÚ“.

Súvislosti

Cieľom novinárskej ceny EÚ za zdravie je už po štvrtýkrát zvýšenie povedomia o dôležitých otázkach v oblasti zdravia, ktoré majú vplyv na zdravie ľudí v celej EÚ. Ide o otázky, ktoré Európska komisia rieši prostredníctvom právnych predpisov a iných iniciatív. Okrem toho je jej cieľom podporiť a oceniť vynikajúcu žurnalistiku v oblasti zdravia v celej Európe.

Hlavným námetom posledného ročníka ceny bola kampaň „Európa pre pacientov“, ktorá zahŕňa širokú paletu tém súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou a bezpečnosťou pacientov. Vzhľadom na to, že rok 2012 je Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, bolo na zoznam tém pridané aktívne a zdravé starnutie. Okrem toho bola už po druhýkrát udelená „osobitná cena“ v oblasti skoncovania s fajčením, čo je téma spojená s prioritnou prácou Komisie v boji proti tabakovým výrobkom.

Výber víťazov sa uskutočnil v dvoch fázach. Národné poroty vybrali národného finalistu hlavnej témy a v niektorých prípadoch finalistu z osobitnej kategórie venovanej téme skoncovania s fajčením. Porota EÚ, pozostávajúca z úradníkov Európskej komisie, odborníkov z oblasti verejného zdravia a novinárov, sa zišla v Bruseli, aby rozhodla o štyroch víťazných článkoch. Všetci finalisti boli pozvaní do Bruselu na seminár s mediálnou tematikou a slávnostné odovzdávanie cien.

Víťaz a súťažiaci, ktorí sa umiestnili na druhom a treťom mieste štvrtého ročníka novinárskej ceny EÚ za zdravie, vyhrali ceny v hodnote:

  • prvá cena: 6 000 EUR,

  • druhá cena: 2 500 EUR,

  • tretia cena: 1 500 EUR,

  • osobitná cena v rámci témy skoncovania s fajčením: 3 000 EUR1.

Viac informácií o novinárskej cene EÚ za zdravie získate na príslušnej webovej stránke, kde si môžete prečítať aj víťazné články a články finalistov:

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/index_en.htm

Twitter: @EU_Health

Kontaktné osoby:

Shirin Wheeler (+32 2 296 6565)

Annemarie Huber (+32 2 299 3310)

1 :

Cena je financovaná z rozpočtu programu EÚ v oblasti zdravia.


Side Bar