Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 30. tammikuuta 2013

EU:n terveysjournalismipalkinnot jaetaan neljännen kerran

Terveys- ja kuluttajapolitiikasta vastaava EU-komissaari Tonio Borg julkisti neljättä kertaa järjestetyn EU:n terveysalan journalistikilpailun voittajat eilen illalla Brysselissä pidetyssä palkintoseremoniassa. Voittoisat artikkelit, jotka valittiin eri puolilla Eurooppaa työskentelevien journalistien toimittamien 557 artikkelin joukosta, käsittelivät terveydenhoitoon ja terveyspalveluihin liittyviä kysymyksiä. Lisäksi kilpailussa jaettiin erikoispalkinto tupakoinnin lopettamista käsittelevälle artikkelille. Voittajat ovat:

1. sija: Petr Třešňàk, joka kirjoitti Respekt magazine -lehteen (Tšekki) artikkelin "Adventures in ward 14". Siinä kerrotaan psykiatrisen sairaalan osastosta, jolla hoidetaan kaikkein vaikeimpia tapauksia, sekä työhönsä omistautuneesta sairaanhoitajasta, joka sai aikaan suuren muutoksen.

2. sija: Ailbhe Jordan, joka kirjoitti Medical Independent ‑lehteen (Irlanti) artikkelin "Is screening a waste of cash?". Artikkelissa tarkastellaan kriittisesti syöpäseulontojen hyödyllisyyttä ja kustannustehokkuutta erityisesti rintasyövän kannalta.

3. sija: Daniela Cipolloni, joka kirjoitti Oggi Scienza –lehteen (Italia) artikkelin "All those lies spread by umbilical cord banks". Kuten otsikosta käy ilmi, artikkeli käsittelee kiistanalaista toimintaa, jossa vauvan napanuora säilytetään tulevaisuuden lääketieteellistä hoitoa varten.

Erikoispalkinnon voittaja: Tobias Zick, joka kirjoitti NEON-lehteen (Saksa) syväluotaavan artikkelin "Thick Air". Siinä kuvaillaan, miten tupakoinnin suosio on Saksassa laskenut, ja esitetään yleiskatsaus tupakoinnin torjuntaan liittyvistä historiallisista, poliittisista, oikeudellisista ja filosofisista näkökohdista.

Komissaari Borg totesi palkintoseremoniassa pitämässään puheessa seuraavaa: "Yksikään tänä iltana palkituista journalisteista ei säästele artikkeleissaan sanojaan eikä tingi tyylistään. Vaikka voittaja-artikkelit liittyvät eri aiheisiin - mielenterveyteen, syöpäseulontoihin, napanuoraveripankkeihin ja tupakoinnin torjuntaan - yhteistä niille on se, että ne tarttuvat hankaliin aiheisiin, joista on tarpeen käydä keskustelua EU:n tasolla."

Tausta

Nyt neljättä kertaa järjestetyn EU:n terveysalan journalistikilpailun tavoitteena on lisätä tietoisuutta EU:n eri puolilla asuvien ihmisten elämään vaikuttavista tärkeistä terveyskysymyksistä. Ne ovat kysymyksiä, joihin Euroopan komissio puuttuu lainsäädännön tai muiden aloitteiden avulla. Kilpailulla pyritään myös kannustamaan ja palkitsemaan Euroopan terveysjournalismin parhaimmistoa.

Kilpailun pääteemana oli jälleen kerran "EU potilaiden asialla" -kampanja, joka kattaa monenlaisia terveydenhuoltoon ja potilaiden turvallisuuteen liittyviä aiheita. Aiheluetteloon lisättiin aktiivisena ja terveenä ikääntyminen, sillä vuosi 2012 oli aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalainen teemavuosi. Tämän lisäksi kilpailussa jaettiin jo toista kertaa peräkkäin erikoispalkinto artikkelille, joka käsittelee tupakoinnin lopettamista. Tämä aihe liittyy tupakoinnin torjuntaa koskevaan komission ensisijaiseen toimintaan.

Voittajien valintaprosessi oli kaksivaiheinen. Ensiksi kansalliset raadit valitsivat maansa edustajan kilpailun pääteemaa käsittelevään loppukilpailuun ja joissakin tapauksissa tupakoinnin lopettamista käsittelevän erikoiskategorian loppukilpailuun. Sen jälkeen EU-palkintolautakunta, joka koostui Euroopan komission virkamiehistä, kansanterveysalan asiantuntijoista ja journalisteista, kokoontui Brysseliin päättämään neljästä voittaja-artikkelista. Kaikki finalistit kutsuttiin Brysselissä pidettyyn mediaseminaariin ja kilpailun palkintotilaisuuteen.

Neljännen EU:n terveysalan journalistikilpailun kolme ensimmäistä palkintoa ovat arvoltaan seuraavat:

  • ensimmäinen palkinto: 6 000 euroa

  • toinen palkinto: 2 500 euroa

  • kolmas palkinto: 1 500 euroa.

  • tupakoinnin lopettamista koskeva erikoispalkinto: 3 000 euroa1.

Lisätietoja EU:n terveysalan journalistikilpailusta, palkitut artikkelit ja loppukilpailuun valitut artikkelit:

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/index_en.htm

Twitter: @EU_Health

Yhteyshenkilöt:

Shirin Wheeler (+32-2) 296 65 65

Annemarie Huber (+32-2) 299 33 10

1 :

Palkinto rahoitetaan EU:n terveysohjelman budjetista.


Side Bar