Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 30. januar 2013

EU-pris for sundhedsjournalistik af særlig høj kvalitet tildelt for fjerde gang

Vinderne af den fjerde EU-sundhedspris for journalister blev offentliggjort af Tonio Borg, EU-kommissær for sundhed og forbrugerpolitik, ved en prisoverrækkelsesceremoni i Bruxelles i aftes. Vinderartiklerne, som er udvalgt blandt 557 artikler indsendt af journalister i hele EU, dækker emner vedrørende sundhedsydelser - med en "særpris" for den bedste artikel om rygestop. Vinderne er:

1.-pladsen: Petr Třešňàk, tidsskriftet Respekt (Tjekkiet), for hans artikel "Adventures in Ward 14" (Eventyr på afdeling 14), som er en fortælling om en afdeling på et psykiatrisk hospital, der beskæftiger sig med de vanskeligste patienter, og en engageret sygeplejerske, som gjorde en forskel.

2.-pladsen: Ailbhe Jordan, Medical Independent (Irland), for hendes artikel "Is screening a waste of cash?" (Er screening spild af penge?), som er et nøgternt indspark i debatten om værdien og omkostningseffektiviteten af screening for kræft, især brystkræft.

3.-pladsen: Daniela Cipolloni, tidsskriftet Oggi Scienza (Italien), for hendes artikel "All those lies spread by umbilical cord banks" (Navlestrengsbankernes mange løgne), hvori hun - som titlen antyder - behandler det kontroversielle emne opbevaring af spædbørns navlestreng med henblik på senere medicinsk behandling.

Vinder af særprisen: Tobias Zick, tidsskriftet NEON (Tyskland), for hans dybdeborende artikel "Thick Air" (Tyk luft), hvori han ser nærmere på, hvordan rygning er gået fra at være "cool" til at være "uncool" i Tyskland, idet han giver et overblik over de historiske, politiske, juridiske og filosofiske aspekter af bekæmpelse af tobaksforbrug.

Kommissær Tonio Borg sagde i forbindelse med overrækkelsesceremonien: "Ingen af de fire journalister, der har fået tildelt en pris i aften, lægger fingre imellem - hverken med hensyn til de emner, de tager op, eller den måde, de gør det på. Vinderartiklerne omhandler forskellige emner såsom mental sundhed, screening for kræft, navlestrengsbanker og bekæmpelse af tobaksforbrug, men de har det tilfælles, at de tager ubehagelige spørgsmål op, som der er behov for at debattere på EU-plan."

Baggrund

EU's sundhedspris for journalister, som nu uddeles for fjerde gang, har til formål at øge bevidstheden om vigtige sundhedsspørgsmål, der påvirker borgernes liv i hele EU - spørgsmål, som Europa-Kommissionen behandler ved lovgivning eller inden for rammerne af andre initiativer. Prisen skal samtidig tilskynde til og præmiere sundhedsjournalistik af særlig høj kvalitet i hele Europa.

Hovedemnet for prisen var også denne gang kampagnen "Et EU for patienterne", der omfatter en lang række emner vedrørende sundhed og patientsikkerhed. Aktiv og sund aldring var føjet til listen over emner, i lyset af at 2012 var det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. For andet år i træk var der desuden en "særpris" for den bedste artikel om rygestop - et emne, der har forbindelse til Kommissionens højt prioriterede indsats for at bekæmpe tobaksforbrug.

Vinderne blev udvalgt i en totrinsproces: Nationale juryer udvalgte en national finalist for hovedemnet og, i visse tilfælde, en finalist fra den særlige rygestopkategori. Derefter fandt en EU-jury, bestående af embedsmænd fra Kommissionen, eksperter i folkesundhed og journalister, frem til de 4 vinderartikler på et møde i Bruxelles. Alle finalister blev inviteret til Bruxelles til et medieseminar og til prisoverrækkelsen.

Vinderen samt anden- og tredjepladsen i den fjerde udgave af EU's sundhedspris for journalister modtager priser af følgende størrelsesorden:

  • 1.-pladsen: 6 000 EUR

  • 2.-pladsen: 2 500 EUR

  • 3.-pladsen: 1 500 EUR

  • Særprisen for den bedste artikel om rygestop: 3 000 EUR1.

Yderligere oplysninger om EU-sundhedsprisen for journalister, vinderartiklerne og de udvalgte artikler findes på følgende websted:

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/index_da.htm

Twitter: @EU_Health

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)

1 :

Prisen finansieres over budgettet for EU's sundhedsprogram.


Side Bar