Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 30. ledna 2013

Novinářská cena EU v oblasti zdraví udělena počtvrté

Během slavnostního předávání cen, které se uskutečnilo včera večer v Bruselu, oznámil Tonio Borg, evropský komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku, jména vítězů čtvrtého ročníku Novinářské ceny EU v oblasti zdraví. Vítězné články, vybrané z 557 příspěvků, které do soutěže zaslali novináři z celé EU, se týkají otázek v oblasti zdravotní péče a zdravotnických služeb. „Zvláštní cena“ byla udělena článku na téma odvykání kouření. Vítězi se stali:

První místo: Petr Třešňák (Česká republika), který v časopise Respekt zveřejnil článek „Dobrodružství v pavilonu č. 14“ o zaměstnancích psychiatrické léčebny v Bohnicích, kteří se zabývají těmi nejtěžšími případy; v článku autor popisuje výjimečně oddanou práci jednoho ze zdravotníků o pacienty.

Druhé místo: Ailbhe Jordan (Irsko) za článek v periodiku Medical Independent „Is screening a waste of cash?“ („Je screening plýtváním peněz?“), ve kterém kriticky přistupuje k diskusím o užitečnosti a nákladové efektivnosti screeningu rakoviny, zejména rakoviny prsu.

Třetí místo: Daniela Cipolloni (Itálie) za článek v časopise Oggi Scienza „Tutte le bugie delle banche private del cordone“ („Všechny lži bank pupečníkové krve“), ve kterém se, jak už název napovídá, zabývá kontroverzním tématem uchovávání pupečních šňůr pro účely budoucího lékařského ošetření.

Zvláštní cena: Tobias Zick (Německo) za svoji reportáž s názvem „Dicke Luft“ („Těžký vzduch“) pro časopis NEON. Autor se zabývá tím, jak kouření postupně přestává být v očích německé veřejnosti „cool“ a pojednává o kontrole tabáku z historického, politického, právního a filozofického úhlu pohledu.

Při předávání cen komisař Borg uvedl: „Všichni čtyři dnes ocenění novináři pojednávají o vybraných tématech přímo a bez obalu. Ačkoli jde o různá témata jako duševní zdraví, screening rakoviny, banky pupečníkové krve nebo kontrola tabáku, pojítkem mezi nimi je to, že se zabývají nepříjemnými otázkami, o kterých je třeba na úrovni EU hovořit“.

Souvislosti

Cílem Novinářské ceny EU v oblasti zdraví, jejíž čtvrtý ročník právě proběhl, je zvýšit povědomí o důležitých otázkách v oblasti zdraví, které mají dopad na životy lidí z celé EU, tedy o otázkách, kterými se Evropská komise zabývá ve svých právních předpisech nebo prostřednictvím jiných iniciativ. Cílem ceny je také podpořit a ocenit vynikající evropskou novinářskou práci zabývající se zdravím a zdravotní péčí.

Hlavním tématem tohoto ročníku byla opět kampaň Evropa pro pacienty, jíž se týká celá škála námětů z oblasti zdravotní péče a bezpečnosti pacientů. Na seznamu témat přibyla s ohledem na rok 2012, který je Evropským rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, problematika aktivního a zdravého stárnutí. Kromě toho byla již podruhé udělena „zvláštní cena“ pro téma týkající se odvykání kouření, což je téma související s prioritou Komise v boji proti užívání tabákových výrobků.

Vítězné články se vybíraly ve dvou krocích. Národní poroty vybraly jednoho finalistu pro hlavní téma a v některých případech finalistu ze zvláštní kategorie odvykání kouření. Porota za celou EU složená z úředníků Evropské komise, odborníků ve zdravotnictví a novinářů poté zasedla v Bruselu a rozhodla o čtyřech vítězných článcích. Všichni finalisté dostali do Bruselu pozvánku na seminář o médiích a slavnostní předávání cen.

Vítězové čtvrtého ročníku Novinářské ceny EU v oblasti zdraví obdrželi finanční odměnu ve výši:

  • 6 000 EUR za první cenu,

  • 2 500 EUR za druhou cenu,

  • 1 500 EUR za třetí cenu,

  • 3 000 EUR v kategorii odvykání kouření1.

Chcete-li získat více informací o Novinářské ceně EU v oblasti zdraví a přečíst si vítězné články i články z užšího výběru, navštivte příslušnou internetovou stránku:

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/index_en.htm

Twitter: @EU_Health

Kontaktní osoby:

Shirin Wheeler (+32 22966565)

Annemarie Huber (+32 22993310)

1 :

Tato novinářská cena je financována z rozpočtu EU pro oblast zdraví.


Side Bar