Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 2. julija 2013

Državna pomoč: Komisija je začasno odobrila pomoč za reševanje skupine Cimos

Evropska komisija je odločila, da je državno jamstvo v višini 35 milijonov evrov, ki ga namerava slovenska vlada izdati skupini Cimos, v skladu s pravili EU o državni pomoči. Zlasti je ugotovila, da sta obdobje in obseg pomoči omejena. Ukrep je odobrila začasno, dokler ne bo sprejela stališča o načrtu prestrukturiranja, ki ga mora Slovenija predložiti najpozneje do 21. novembra 2013.

Slovenija namerava izdati jamstvo za 35 milijonov evrov posojila, ki ga je več bank nedavno odobrilo skupini Cimos, slovenskemu proizvajalcu avtomobilskih delov. To naj bi skupini Cimos omogočilo rešitev sedanjih likvidnostnih težav in čas za pripravo načrta temeljitega prestrukturiranja.

Komisija meni, da je ukrep v skladu z njenimi smernicami o reševanju in prestrukturiranju podjetij v težavah. Predvsem je znesek pomoči omejen na sredstva, ki so potrebna za nadaljnje poslovanje podjetja v naslednjih šestih mesecih. Poleg tega so se slovenski organi zavezali, da bodo predložili načrt prestrukturiranja, katerega cilj bo zagotoviti nadaljnji obstoj skupine Cimos.

Ozadje

Skupina Cimos je veliko slovensko proizvodno podjetje (zaposluje skoraj 7 000 ljudi), katerega glavna dejavnost je proizvodnja avtomobilskih delov. Skupina je trenutno v resnih finančnih težavah zaradi pomanjkanja obratnih sredstev in visokih posojil, obenem pa se sooča s šibkim povpraševanjem po novih avtomobilih.

V skladu s Smernicami EU o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje lahko podjetja, ki so v težavah, prejmejo državno pomoč pod določenimi pogoji. Pomoč se lahko dodeli za obdobje 6 mesecev (pomoč za reševanje). Po tem roku je treba pomoč vrniti ali predložiti načrt prestrukturiranja, ki ga odobri Komisija (pomoč za prestrukturiranje). V načrtu je treba zagotoviti ponovno vzpostavitev sposobnosti preživetja podjetja brez nadaljnje državne pomoči, da podjetje v zadostni meri krije stroške lastnega prestrukturiranja ter da se izkrivljanje konkurence, ki jo povzroči pomoč, odpravi z izravnalnimi ukrepi.

Nezaupna različica odločitve bo na voljo pod št. zadeve SA.36548 v registru državnih pomoči na spletni strani Generalnega direktorata za konkurenco, ko bodo rešena vprašanja glede zaupnosti. Nove objave odločitev o državni pomoči na internetu in v Uradnem listu Evropske unije so navedene v tedenskem e-biltenu o državni pomoči.

Kontakti:

Antoine Colombani (+32 22974513, Twitter: @ECspokesAntoine )

Maria Madrid Pina (+32 22954530)


Side Bar