Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel/Leipzig den 2 juli 2013

Startskott för den europeiska alliansen för lärlingsutbildning

Den europeiska alliansen för lärlingsutbildning lanseras i dag av EU-kommissionärerna Androulla Vassiliou (utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdomsfrågor) och László Andor (sysselsättning, socialpolitik och inkludering) vid tävlingen World Skills 2013 i Leipzig i Tyskland. Alliansen ska bidra till kampen mot ungdomsarbetslösheten genom att förbättra kvaliteten och utbudet av lärlingsutbildningar i hela EU med hjälp av ett omfattande partnerskap med aktörer inom utbildning och arbetsmarknad. Den vill också förändra bilden av lärlingsutbildningar och sprida modeller för framgångsrika lärlingsprogram i EU-länderna.

Alliansen backas upp av den första gemensamma deklarationen från EU-kommissionen, EU-ordförandeskapet och europeiska fackföreningar och arbetsgivarorganisationer (Europeiska fackliga samorganisationen, Business Europe, Europeiskt centrum för offentliga företag och Europeiska sammanslutningen för hantverksföretag och små och medelstora företag). Alliansen ska främja åtgärder som stöds av Europeiska socialfonden, ungdomssysselsättningsinitiativet och Erasmus+, det nya EU-programmet för utbildning och ungdomar.

– Vi uppmanar alla aktörer att gå med i den europeiska alliansen för lärlingsutbildning och bidra till fler och bättre lärlingsplatser i EU, säger de båda kommissionärerna i ett gemensamt uttalande. Lärlingsutbildningar kan bidra till att bekämpa ungdomsarbetslösheten genom att ge ungdomar den kompetens och erfarenhet som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Länder med väl utbyggda yrkesutbildningar som Danmark, Nederländerna, Tyskland och Österrike tenderar att ha lägre ungdomsarbetslöshet. I den senaste kvartalsrapporten om sysselsättningen och den sociala situationen i EU bekräftar kommissionen att lärlings- och praktikplatser ofta leder till ett fast jobb (se IP/13/601). Lärlingsutbildningar är därför ett viktigt inslag i ungdomsgarantin som föreslogs av kommissionen i december 2012 (se IP/12/1311 och MEMO/12/938) och antogs av rådet i april 2013.

– Vi måste gå samman och agera nu för att se till att ungdomarna får den kompetens de behöver för att lyckas i livet, säger Androulla Vassiliou.

– Ungdomsarbetslösheten är oacceptabelt hög och de ansvariga inom utbildning och arbetsmarknad måste därför arbeta tillsammans för att underlätta övergången från skola till arbetsliv, tillägger László Andor.

Alliansen ska stödja nationella insatser för att införa eller stärka lärlingsprogram. Kommissionen uppmanar alla tänkbara aktörer att ansluta sig till alliansen, t.ex. myndigheter, företag, fackföreningar, handelskamrar, yrkesutbildningsinstitut, ungdomsföreträdare och arbetsförmedlingar. Målet är att de ska skjuta till offentliga och privata medel för lärlingsprogram.

I och med att de undertecknat deklarationen har de europeiska företrädarna för fackföreningar och arbetsgivare lovat att under de kommande sex månaderna

  1. öka kunskapen hos arbetsgivare och unga om fördelarna med lärlingsutbildningar

  2. sprida erfarenhet och goda lösningar i sina egna organisationer

  3. motivera och hjälpa sina medlemsorganisationer att ta fram bra lärlingsutbildningar som är anpassade till arbetsmarknadens behov.

De ska också uppmuntra sina medlemmar att

  1. samarbeta med skolor och arbetsförmedlingar

  2. stödja utbildning av företagsinterna mentorer och coacher

  3. öka utbudet och kvaliteten på lärlingsutbildningarna.

Kommissionen ska

  1. främja inbördes lärande och utvärdering för att stödja reformer i EU-länderna, särskilt i de länder där varvad yrkesutbildning uttryckligen nämns i de landsspecifika rekommendationerna

  2. garantera att EU-pengarna används på bästa sätt för att bidra till målen för alliansen (utveckling av system, läroplaner och rörlighet för lärlingar och anställda)

  3. undersöka möjligheten att låta lärlingsutbildningar ingå i Euresnätverket, i nära samarbete med berörda aktörer

  4. bjuda in Eurochambres och andra aktörer för att hitta åtgärder som bidrar till konkreta resultat.

Tysklands utbildnings- och forskningsminister Johanna Wanka och Litauens arbetsmarknads- och socialminister Algimanta Pabedinskienė som företräder EU-ordförandeskapet deltar också i lanseringen av alliansen i dag. European Round Table of Industrialists (ERT) som företräder 50 multinationella företag och 7 miljoner anställda stöder alliansen med ett nätverk av företagsambassadörer. Franco Bernabè, styrelseordförande och vd för Telecom Italia säger:

– Vi står helt bakom den här alliansen. I dag måste vi arbeta tillsammans på nya sätt för att ändra på attityder och skapa fler och bättre lärlingsutbildningar.

Den europeiska föreningen av handels– och industrikamrar (Eurochambres) planerar att utveckla redan befintliga partnerskap i Rumänien, Spanien, Tyskland, Ungern och Österrike. Österrikes federala näringslivskammare driver också projekt i Rumänien och Slovakien för att inrätta ett lärlingssystem där man varvar undervisning på offentliga yrkesutbildningsinstitut med praktik på företag.

Bakgrund

Kommissionens förslag om en europeisk allians för lärlingsutbildning ingick i strategin En ny syn på utbildning (se IP/12/1233) och ungdomssysselsättningsinitiativet (se IP/12/1311 och MEMO/12/938). På Europeiska rådets möte den 7–8 februari 2013 uppmanades kommissionen att införa alliansen som en åtgärd mot ungdomsarbetslösheten. Alliansen är också en viktig del i kommissionens meddelande Att arbeta tillsammans för Europas ungdomar från den 19 juni 2013.

I slutsatserna från Europeiska rådets möte den 27–28 juni 2013 konstateras att högkvalitativ lärlingsutbildning och arbetsplatsbaserad utbildning kommer att främjas, särskilt genom den europeiska alliansen för lärlingsutbildning. Alliansen är en viktig förutsättning för ökad sysselsättning bland unga.

Den europeiska alliansen för lärlingsutbildning lanseras som en del av tävlingen World Skills.

Läs mer

Europeiska alliansen för lärlingsutbildning: http://ec.europa.eu/apprenticeships-alliance

EU-åtgärder mot ungdomsarbetslösheten: MEMO/13/464

EU-kommissionen: Utbildning/Sysselsättning bland unga

Androulla Vassilious webbplats

László Andors webbplats

Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

László Andor på Twitter @LaszloAndorEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Jonathan Todd (+32 229-94107)

Cécile Dubois (+32 229-51883)


Side Bar