Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj/Leipzig, 2. julija 2013

Začetek evropske koalicije za vajeništva

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou ter komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor sta danes v nemškem Leipzigu na tekmovanju WorldSkills 2013 naznanila uradni začetek evropske koalicije za vajeništva. Ta bo pomagala v boju proti brezposelnosti mladih z izboljšanjem kakovosti in ponudbe vajeništev v EU na podlagi širokega partnerstva ključnih deležnikov na področju zaposlovanja in izobraževanja. Prizadevala si bo tudi za spreminjanje odnosa do vajeništva, obenem pa opredelila predvsem najuspešnejše programe vajeništva v EU in oblikovala ustrezne rešitve za posamezne države članice.

Koalicijo so s svojo prvo skupno izjavo podprli Evropska komisija, predsedstvo Sveta ministrov EU ter sindikati in organizacije delodajalcev na evropski ravni (Evropska konfederacija sindikatov – ETUC, BusinessEurope, Evropski center za podjetja z javno udeležbo in podjetja splošnega gospodarskega pomena – CEEP, Evropsko združenje obrti ter malih in srednje velikih podjetij – UAPME). Spodbuja pa ukrepe, ki bodo prejeli podporo iz Evropskega socialnega sklada, pobude za zaposlovanje mladih ter novega programa EU za izobraževanje, usposabljanje in mlade Erasmus +.

„Vse deležnike pozivamo, da se vključijo v evropsko koalicijo za vajeništva in prispevajo k obsežnejšemu in boljšemu vajeništvu v Evropi,“ sta povedala komisarja v skupni izjavi. „Vajeništva imajo ključno vlogo v boju proti brezposelnosti mladih, saj z njimi mladi pridobivajo spretnosti in izkušnje, ki jih iščejo delodajalci.“

V državah z uveljavljenimi sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja, kot so Nemčija, Danska, Nizozemska in Avstrija, je brezposelnost med mladimi nižja. To ugotovitev potrjuje Komisija v najnovejšem trimesečnem pregledu zaposlovanja in socialnih razmer v Evropi, ki kaže, da so vajeništva in pripravništva pogosto odskočna deska za stalno zaposlitev (glej IP/13/601). Zato so vajeništva ključni element jamstva za mlade, ki ga je Komisija decembra 2012 predlagala kot del svežnja ukrepov za zaposlovanje mladih (glej IP/12/1311 in MEMO/12/938), Svet pa ga je sprejel aprila 2013.

„Združiti moramo moči in ukrepati takoj ter tako zagotoviti, da naši mladi pridobijo spretnosti, ki jih potrebujejo za uspeh v osebnem in poklicnem življenju,“ je dejala komisarka Androulla Vassiliou. „Glede na nesprejemljivo stopnjo brezposelnosti mladih je nujno potrebno, da si odgovorni za izobraževanje in zaposlovanje skupaj prizadevajo za olajšanje prehoda mladih Evropejcev iz šole v poklicno življenje,“ je še dodal komisar László Andor.

Koalicija bo podprla nacionalne reforme, ki so namenjene vzpostavitvi ali krepitvi programov vajeništva. Komisija poziva, naj se koaliciji pridružijo vsi potencialni partnerji, in sicer javni organi, podjetja, sindikati, gospodarske zbornice, ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja, predstavniki mladinskih organizacij in zavodi za zaposlovanje. Obenem pa jih spodbuja, da sprejmejo trdne zaveze za povečanje javnega in zasebnega financiranja programov vajeništva.

S podpisom skupne izjave so se predstavniki evropskih sindikatov in delodajalcev zavezali, da bodo v naslednjih šestih mesecih svoja prizadevanja usmerili na:

  1. ozaveščanje delodajalcev in mladih o koristih vajeništva za delodajalce in mlade,

  2. širjenje izkušenj in dobrih praks v svojih organizacijah,

  3. spodbujanje organizacij članic k razvoju kakovostnih vajeništev, prilagojenih potrebam po spretnostih na trgu dela, in svetovanje tem organizacijam pri tem delu.

Prav tako bodo svoje člane spodbujali, da:

  1. sodelujejo s šolami in zavodi za zaposlovanje,

  2. nudijo podporo pri usposabljanju mentorjev v podjetjih in izobraževanju vajencev na delovnem mestu,

  3. povečajo ponudbo in kakovost vajeništev.

Komisija se je zavezala, da bo:

  1. spodbujala vzajemno učenje/pregled ter tako podprla reformo politik v državah članicah, zlasti v tistih, za katere so bila na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja oblikovana priporočila za posamezne države,

  2. zagotovila najboljšo možno uporabo sredstev EU in s tem prispevala k ciljem koalicije (podpora razvoju na sistemski ravni, učnim vsebinam in mobilnosti vajencev in osebja),

  3. v tesnem sodelovanju z ustreznimi deležniki proučila vključitev vajeništev v mrežo EURES,

  4. povabila združenje Eurochambres in druge ustrezne deležnike, da se zavežejo k ukrepom za dejansko uresničevanje ciljev koalicije.

Pri današnjem uradnem začetku koalicije za vajeništva sta sodelovala tudi nemška zvezna ministrica za izobraževanje in raziskave Johanna Wanka ter v imenu predsedstva EU litovska ministrica za socialno varnost in delo Algimanta Pabedinskienė. Evropska okrogla miza gospodarstvenikov (ERT – European Round Table of Industrialists), ki zastopa 50 multinacionalnih podjetij s skupno 7 milijoni zaposlenimi, nudi koaliciji podporo z mrežo poslovnih „ambasadorjev“. Predsednik in izvršni direktor podjetja Telecom Italia Franco Bernabè je ob tem povedal: „To koalicijo v celoti podpiramo. Vsi moramo sodelovati in to na nove načine, da spremenimo miselnost in ustvarimo več vajeniških mest boljše kakovosti.“

Združenje evropskih gospodarskih zbornic (Eurochambres) bo spodbujalo partnerstva, ki temeljijo na tistih, h katerim so se njihovi člani že pristopili v Nemčiji, Španiji, Avstriji, Romuniji in na Madžarskem. Avstrijska zvezna gospodarska zbornica pa prav tako vodi projekte v Romuniji in na Slovaškem za vzpostavitev dvojnega sistema za usposabljanje vajencev, s katerim povezuje učenje v javnih šolah za poklicno izobraževanje in usposabljanje z izkušnjami v podjetjih.

Ozadje

Načrt Komisije za vzpostavitev evropske koalicije za vajeništva je bil naznanjen v okviru pobude Ponovnega razmisleka o izobraževanju (glej IP/12/1233) in svežnja o zaposlovanju mladih (glej IP/12/1311 in MEMO/12/938). Evropski svet je 7. in 8. februarja 2013 pozval Komisijo, naj vzpostavi koalicijo kot del ukrepov za zmanjšanje brezposelnosti med mladimi. Koalicija pa je kot ključni element vključena tudi v sporočilo Komisije „Skupna prizadevanja za mlade v Evropi“ z dne 19. junija.

Sklepi Evropskega sveta z dne 27. in 28. junija 2013 obravnavajo spodbujanje visokokakovostnih vajeništev in učenja na delovnem mestu, in sicer prek evropske koalicije za vajeništva kot ključnega elementa za podporo zaposlovanju mladih.

Izvajanje evropske koalicije za vajeništvo se je začelo v okviru tekmovanja WorldSkills.

Več informacij

Evropska koalicija za vajeništvo: http://ec.europa.eu/apprenticeships-alliance

Ukrepi EU za zmanjšanje brezposelnosti mladih: MEMO/13/464

Evropska komisija: Izobraževanje in usposabljanje / Zaposlovanje mladih

Spletišče komisarke Androulle Vassiliou

Spletišče komisarja Lászla Andorja

Komisarka Androulla Vassiliou na Twitterju: @VassiliouEU

Komisar László Andor na Twitterju: @LaszloAndorEU

Kontakti:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)


Side Bar