Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles/Leipzig, 2 iulie 2013

Lansarea Alianței europene pentru ucenicii

Alianța europeană pentru ucenicii este lansată astăzi de către comisarii Androulla Vassiliou (educație, cultură, multilingvism și tineret) și László Andor (ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune) în cadrul concursului WorldSkills 2013 din Leipzig, Germania. Alianța va contribui la combaterea șomajului în rândul tinerilor prin îmbunătățirea calității și ofertei de ucenicii pe întreg teritoriul UE prin intermediul unui parteneriat amplu al părților interesate din domeniul forței de muncă și al educației. Alianța urmărește, de asemenea, să schimbe atitudinile cu privire la ucenicii. Alianța va identifica, în special, programele de ucenicie din UE care au cel mai mare succes și va aplica soluții adecvate în fiecare stat membru.

Alianța este susținută de prima declarație comună făcută de către Comisia Europeană, președinția Consiliului de Miniștri al UE și sindicatele și organizațiile de angajatori la nivel european (Confederația Europeană a Sindicatelor — CES, BusinessEurope, Centrul European al Întreprinderilor cu Participare Publică — CEEP și Uniunea Europeană a Artizanatului și a Întreprinderilor Mici și Mijlocii — UEAPME). Alianța promovează măsuri care vor fi finanțate prin Fondul social european, Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și Erasmus+, noul program al UE pentru educație, formare și tineret.

Facem apel la toate părțile interesate să participe la Alianța europeană pentru ucenicii și să contribuie la programe de ucenicie mai numeroase și de mai bună calitate în Europa”, au spus comisarii într-o declarație comună. „Uceniciile pot juca un rol esențial în combaterea șomajului în rândul tinerilor pentru că le oferă tinerilor șansa de a dobândi competențele și experiența pe care le caută angajatorii.”

Țările care au sisteme de educație și formare profesională (EFP) solide, cum ar fi Germania, Danemarca, Țările de Jos și Austria, tind să aibă mai puțin șomaj în rândul tinerilor. Comisia confirmă această analiză în cel mai recent buletin trimestrial privind ocuparea forței de muncă și situația socială în UE, care indică faptul că programele de ucenicie și stagiile sunt adesea un prim pas către un loc de muncă permanent (a se vedea IP/13/601). Acesta este motivul pentru care uceniciile sunt un element esențial al Garanției pentru tineret, propusă de Comisie în decembrie 2012 ca parte a pachetului de încadrare în muncă a tinerilor (a se vedea IP/12/1311 și MEMO/12/938) și adoptată de Consiliu în aprilie 2013.

Trebuie să ne unim eforturile și să acționăm acum pentru a ne asigura că tinerii noștri vor obține competențele de care au nevoie pentru a reuși în viața privată și profesională”, a declarat comisarul Vassiliou. „Având în vedere nivelul inacceptabil al șomajului în rândul tinerilor, cei care sunt responsabili pentru educație și ocuparea forței de muncă trebuie să lucreze împreună pentru a facilita tranziția tinerilor europeni de la școală la piața muncii”, a adăugat comisarul Andor.

Alianța va sprijini reformele naționale care doresc să inițieze sau să consolideze programe de ucenicie. Comisia invită toți partenerii potențiali să se alăture Alianței: autoritățile publice, întreprinderile, sindicatele, camerele de comerț, furnizorii de educație și formare profesională, reprezentanții tinerilor și serviciile de ocupare a forței de muncă. Comisia îi încurajează să își ia angajamente ferme privind stimularea finanțării publice și private pentru sistemele de tip ucenicie.

Prin semnarea declarației comune, reprezentanții europeni ai sindicatelor și ai angajatorilor și-au luat angajamentul să își concentreze eforturile în următoarele șase luni astfel:

  1. să crească gradul de conștientizare cu privire la beneficiile uceniciilor în rândul angajatorilor și al tinerilor

  2. să răspândească experiența și bunele practici în propriile organizații

  3. să-și motiveze și să-și consilieze organizațiile membre privind dezvoltarea unor programe de ucenicie de calitate adaptate competențelor necesare pe piața forței de muncă.

De asemenea, aceștia își vor încuraja membrii:

  1. să coopereze cu școlile și serviciile de ocupare a forței de muncă

  2. să încurajeze formarea de mentori în cadrul companiei și îndrumarea profesională a ucenicilor.

  3. să mărească oferta și calitatea uceniciilor

Comisia s-a angajat să:

  1. promoveze învățarea reciprocă și evaluarea inter pares în vederea sprijinirii reformării politicilor în statele membre, în special în statele care au primit recomandări specifice în domeniul EFP

  2. asigure utilizarea cât mai eficientă a fondurilor UE pentru a contribui la atingerea obiectivelor Alianței (sprijin acordat dezvoltării la nivelul sistemelor, conținutului educațional și mobilității ucenicilor și personalului)

  3. analizeze includerea uceniciilor în rețeaua EURES, în strânsă cooperare cu părțile interesate relevante

  4. invite Eurochambres și alte părți interesate relevante să dezvolte măsuri care să contribuie la rezultatele concrete ale Alianței.

Johanna Wanka, ministrul german federal al educației și cercetării și Algimanta Pabedinskienė, ministrul lituanian al securității sociale și al muncii, participă, de asemenea, la lansarea de astăzi, în calitate de reprezentanți ai președinției UE. Masa rotundă europeană a industriașilor (ERT), care reprezintă 50 de companii multinaționale care au 7 milioane de angajați, sprijină Alianța cu o rețea de „ambasadori” în rândul întreprinderilor. Franco Bernabè, președinte și director general al Telecom Italia, a declarat: „Noi sprijinim întru totul această alianță. Trebuie să lucrăm împreună în moduri noi pentru a schimba atitudini și a crea ucenicii mai numeroase și mai bune”.

Asociația Europeană a Camerelor de Comerț și Industrie (Eurochambres) intenționează să promoveze parteneriate bazate pe cele pe care membrii acesteia le-au semnat deja în Germania, Spania, Austria, România și Ungaria. Camera de Comerț Federală a Austriei desfășoară, de asemenea, proiecte în România și în Slovacia pentru a institui un sistem de ucenicie dual, care combină învățarea în școli EFP publice cu experiența acumulată în întreprinderi.

Context

Planul Comisiei de a lansa o Alianță europeană pentru ucenicii a fost anunțat ca parte a inițiativei acesteia „Regândirea educației” (a se vedea IP/12/1233) și a pachetului de încadrare în munca a tinerilor (a se vedea IP/12/1311 și MEMO/12/938). Consiliul European din 7-8 februarie 2013 a invitat Comisia să instituie alianța ca parte a măsurilor de combatere a șomajului în rândul tinerilor. Alianța este, de asemenea, un element cheie al comunicării Comisiei din 19 iunie „Împreuna pentru tinerii Europei”.

Concluziile Consiliului European din 27-28 iunie 2013 au făcut referire la promovarea uceniciilor de înaltă calitate și a învățării la locul de muncă, în special prin intermediul Alianței europene pentru ucenicii, aceasta fiind un element cheie în sprijinirea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor.

Alianța europeană pentru ucenicii este lansată ca parte a concursului World Skills .

Pentru informații suplimentare

Alianța europeană pentru ucenicii: http://ec.europa.eu/apprenticeships-alliance

Măsuri la nivelul UE pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor: MEMO/13/464

Comisia Europeană: Educație și formare profesională / Ocuparea forței de muncă tinere

Site-ul comisarului Androulla Vassiliou

Site-ul comisarului László Andor

Urmăriți-o pe doamna Androulla Vassiliou pe Twitter: @VassiliouEU

Urmăriți-l pe domnul László Andor pe Twitter @LaszloAndorEU

Contacts :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Jonathan Todd (+32 229-94107)

Cécile Dubois (+32 229-51883)


Side Bar